Ένα όνειρο …

 Νιώθω να έρχεται

μια καταιγίδα στη καρδιά μου

τα μάτια μου

θ’ αρχίσουν να δακρύζουν.

 

Εσύ νιώθεις ελεύθερος

μακριά μου θα φύγεις

την καρδιά μου θα πονέσεις

όμως εγώ θα σε συγχωρήσω.

 

Τα μάτια μου

δε θα πάψουν να είναι δακρυσμένα

τα χείλη μου

ένα δικό σου φιλί θα ζητάνε.

 

Τα βράδια μόνη θα κοιμάμαι

το κορμί μου θα σ’ αναζητάει

ωχ επιτέλους ξημέρωσε

ένα όνειρό ήταν που έφυγε.

 

Advertisement

Ένα όνειρο …

 Νιώθω να έρχεται

μια καταιγίδα στη καρδιά μου

τα μάτια μου

θ’ αρχίσουν να δακρύζουν.

 

Εσύ νιώθεις ελεύθερος

μακριά μου θα φύγεις

την καρδιά μου θα πονέσεις

όμως εγώ θα σε συγχωρήσω.

 

Τα μάτια μου

δε θα πάψουν να είναι δακρυσμένα

τα χείλη μου

ένα δικό σου φιλί θα ζητάνε.

 

Τα βράδια μόνη θα κοιμάμαι

το κορμί μου θα σ’ αναζητάει

ωχ επιτέλους ξημέρωσε

ένα όνειρό ήταν που έφυγε.

 

Ένα όνειρο …

 Νιώθω να έρχεται

μια καταιγίδα στη καρδιά μου

τα μάτια μου

θ’ αρχίσουν να δακρύζουν.

 

Εσύ νιώθεις ελεύθερος

μακριά μου θα φύγεις

την καρδιά μου θα πονέσεις

όμως εγώ θα σε συγχωρήσω.

 

Τα μάτια μου

δε θα πάψουν να είναι δακρυσμένα

τα χείλη μου

ένα δικό σου φιλί θα ζητάνε.

 

Τα βράδια μόνη θα κοιμάμαι

το κορμί μου θα σ’ αναζητάει

ωχ επιτέλους ξημέρωσε

ένα όνειρό ήταν που έφυγε.

 

Ένα όνειρο …

 Νιώθω να έρχεται

μια καταιγίδα στη καρδιά μου

τα μάτια μου

θ’ αρχίσουν να δακρύζουν.

 

Εσύ νιώθεις ελεύθερος

μακριά μου θα φύγεις

την καρδιά μου θα πονέσεις

όμως εγώ θα σε συγχωρήσω.

 

Τα μάτια μου

δε θα πάψουν να είναι δακρυσμένα

τα χείλη μου

ένα δικό σου φιλί θα ζητάνε.

 

Τα βράδια μόνη θα κοιμάμαι

το κορμί μου θα σ’ αναζητάει

ωχ επιτέλους ξημέρωσε

ένα όνειρό ήταν που έφυγε.

 

Ένα όνειρο …

 Νιώθω να έρχεται

μια καταιγίδα στη καρδιά μου

τα μάτια μου

θ’ αρχίσουν να δακρύζουν.

 

Εσύ νιώθεις ελεύθερος

μακριά μου θα φύγεις

την καρδιά μου θα πονέσεις

όμως εγώ θα σε συγχωρήσω.

 

Τα μάτια μου

δε θα πάψουν να είναι δακρυσμένα

τα χείλη μου

ένα δικό σου φιλί θα ζητάνε.

 

Τα βράδια μόνη θα κοιμάμαι

το κορμί μου θα σ’ αναζητάει

ωχ επιτέλους ξημέρωσε

ένα όνειρό ήταν που έφυγε.

 

Ένα όνειρο …

 Νιώθω να έρχεται

μια καταιγίδα στη καρδιά μου

τα μάτια μου

θ’ αρχίσουν να δακρύζουν.

 

Εσύ νιώθεις ελεύθερος

μακριά μου θα φύγεις

την καρδιά μου θα πονέσεις

όμως εγώ θα σε συγχωρήσω.

 

Τα μάτια μου

δε θα πάψουν να είναι δακρυσμένα

τα χείλη μου

ένα δικό σου φιλί θα ζητάνε.

 

Τα βράδια μόνη θα κοιμάμαι

το κορμί μου θα σ’ αναζητάει

ωχ επιτέλους ξημέρωσε

ένα όνειρό ήταν που έφυγε.

 

Ένα όνειρο …

 Νιώθω να έρχεται

μια καταιγίδα στη καρδιά μου

τα μάτια μου

θ’ αρχίσουν να δακρύζουν.

 

Εσύ νιώθεις ελεύθερος

μακριά μου θα φύγεις

την καρδιά μου θα πονέσεις

όμως εγώ θα σε συγχωρήσω.

 

Τα μάτια μου

δε θα πάψουν να είναι δακρυσμένα

τα χείλη μου

ένα δικό σου φιλί θα ζητάνε.

 

Τα βράδια μόνη θα κοιμάμαι

το κορμί μου θα σ’ αναζητάει

ωχ επιτέλους ξημέρωσε

ένα όνειρό ήταν που έφυγε.

 

Ένα όνειρο …

 Νιώθω να έρχεται

μια καταιγίδα στη καρδιά μου

τα μάτια μου

θ’ αρχίσουν να δακρύζουν.

 

Εσύ νιώθεις ελεύθερος

μακριά μου θα φύγεις

την καρδιά μου θα πονέσεις

όμως εγώ θα σε συγχωρήσω.

 

Τα μάτια μου

δε θα πάψουν να είναι δακρυσμένα

τα χείλη μου

ένα δικό σου φιλί θα ζητάνε.

 

Τα βράδια μόνη θα κοιμάμαι

το κορμί μου θα σ’ αναζητάει

ωχ επιτέλους ξημέρωσε

ένα όνειρό ήταν που έφυγε.

 

Ένα όνειρο …

 Νιώθω να έρχεται

μια καταιγίδα στη καρδιά μου

τα μάτια μου

θ’ αρχίσουν να δακρύζουν.

 

Εσύ νιώθεις ελεύθερος

μακριά μου θα φύγεις

την καρδιά μου θα πονέσεις

όμως εγώ θα σε συγχωρήσω.

 

Τα μάτια μου

δε θα πάψουν να είναι δακρυσμένα

τα χείλη μου

ένα δικό σου φιλί θα ζητάνε.

 

Τα βράδια μόνη θα κοιμάμαι

το κορμί μου θα σ’ αναζητάει

ωχ επιτέλους ξημέρωσε

ένα όνειρό ήταν που έφυγε.

 

Ένα όνειρο …

 Νιώθω να έρχεται

μια καταιγίδα στη καρδιά μου

τα μάτια μου

θ’ αρχίσουν να δακρύζουν.

 

Εσύ νιώθεις ελεύθερος

μακριά μου θα φύγεις

την καρδιά μου θα πονέσεις

όμως εγώ θα σε συγχωρήσω.

 

Τα μάτια μου

δε θα πάψουν να είναι δακρυσμένα

τα χείλη μου

ένα δικό σου φιλί θα ζητάνε.

 

Τα βράδια μόνη θα κοιμάμαι

το κορμί μου θα σ’ αναζητάει

ωχ επιτέλους ξημέρωσε

ένα όνειρό ήταν που έφυγε.