Το αγγιγμά σου …

Σ’ αναζητώ

σε κάθε σημείο του μυαλού μου

που να είσαι αναρωτιέμαι

μα απάντηση δεν παίρνω.

 

Σε σκέφτομαι

κάθε λεπτό και κάθε ώρα

τις  στιγμές μαζί σου

να ξαναζήσω θέλω.

 

Σε αγγίζω

με το μυαλό και τη καρδιά μου

νιώθω ευτυχισμένη μαζί σου

να συνεχιστεί θέλω εγώ.

 

Σε ονειρεύομαι

για μια στιγμή ξανά

βλέπω τα χέρια σου πάνω μου

χρειάζομαι το αγγιγμά σου.

Advertisement

Το αγγιγμά σου …

Σ’ αναζητώ

σε κάθε σημείο του μυαλού μου

που να είσαι αναρωτιέμαι

μα απάντηση δεν παίρνω.

 

Σε σκέφτομαι

κάθε λεπτό και κάθε ώρα

τις  στιγμές μαζί σου

να ξαναζήσω θέλω.

 

Σε αγγίζω

με το μυαλό και τη καρδιά μου

νιώθω ευτυχισμένη μαζί σου

να συνεχιστεί θέλω εγώ.

 

Σε ονειρεύομαι

για μια στιγμή ξανά

βλέπω τα χέρια σου πάνω μου

χρειάζομαι το αγγιγμά σου.

Το αγγιγμά σου …

Σ’ αναζητώ

σε κάθε σημείο του μυαλού μου

που να είσαι αναρωτιέμαι

μα απάντηση δεν παίρνω.

 

Σε σκέφτομαι

κάθε λεπτό και κάθε ώρα

τις  στιγμές μαζί σου

να ξαναζήσω θέλω.

 

Σε αγγίζω

με το μυαλό και τη καρδιά μου

νιώθω ευτυχισμένη μαζί σου

να συνεχιστεί θέλω εγώ.

 

Σε ονειρεύομαι

για μια στιγμή ξανά

βλέπω τα χέρια σου πάνω μου

χρειάζομαι το αγγιγμά σου.

Το αγγιγμά σου …

Σ’ αναζητώ

σε κάθε σημείο του μυαλού μου

που να είσαι αναρωτιέμαι

μα απάντηση δεν παίρνω.

 

Σε σκέφτομαι

κάθε λεπτό και κάθε ώρα

τις  στιγμές μαζί σου

να ξαναζήσω θέλω.

 

Σε αγγίζω

με το μυαλό και τη καρδιά μου

νιώθω ευτυχισμένη μαζί σου

να συνεχιστεί θέλω εγώ.

 

Σε ονειρεύομαι

για μια στιγμή ξανά

βλέπω τα χέρια σου πάνω μου

χρειάζομαι το αγγιγμά σου.

Το αγγιγμά σου …

Σ’ αναζητώ

σε κάθε σημείο του μυαλού μου

που να είσαι αναρωτιέμαι

μα απάντηση δεν παίρνω.

 

Σε σκέφτομαι

κάθε λεπτό και κάθε ώρα

τις  στιγμές μαζί σου

να ξαναζήσω θέλω.

 

Σε αγγίζω

με το μυαλό και τη καρδιά μου

νιώθω ευτυχισμένη μαζί σου

να συνεχιστεί θέλω εγώ.

 

Σε ονειρεύομαι

για μια στιγμή ξανά

βλέπω τα χέρια σου πάνω μου

χρειάζομαι το αγγιγμά σου.

Το αγγιγμά σου …

Σ’ αναζητώ

σε κάθε σημείο του μυαλού μου

που να είσαι αναρωτιέμαι

μα απάντηση δεν παίρνω.

 

Σε σκέφτομαι

κάθε λεπτό και κάθε ώρα

τις  στιγμές μαζί σου

να ξαναζήσω θέλω.

 

Σε αγγίζω

με το μυαλό και τη καρδιά μου

νιώθω ευτυχισμένη μαζί σου

να συνεχιστεί θέλω εγώ.

 

Σε ονειρεύομαι

για μια στιγμή ξανά

βλέπω τα χέρια σου πάνω μου

χρειάζομαι το αγγιγμά σου.

Το αγγιγμά σου …

Σ’ αναζητώ

σε κάθε σημείο του μυαλού μου

που να είσαι αναρωτιέμαι

μα απάντηση δεν παίρνω.

 

Σε σκέφτομαι

κάθε λεπτό και κάθε ώρα

τις  στιγμές μαζί σου

να ξαναζήσω θέλω.

 

Σε αγγίζω

με το μυαλό και τη καρδιά μου

νιώθω ευτυχισμένη μαζί σου

να συνεχιστεί θέλω εγώ.

 

Σε ονειρεύομαι

για μια στιγμή ξανά

βλέπω τα χέρια σου πάνω μου

χρειάζομαι το αγγιγμά σου.

Το αγγιγμά σου …

Σ’ αναζητώ

σε κάθε σημείο του μυαλού μου

που να είσαι αναρωτιέμαι

μα απάντηση δεν παίρνω.

 

Σε σκέφτομαι

κάθε λεπτό και κάθε ώρα

τις  στιγμές μαζί σου

να ξαναζήσω θέλω.

 

Σε αγγίζω

με το μυαλό και τη καρδιά μου

νιώθω ευτυχισμένη μαζί σου

να συνεχιστεί θέλω εγώ.

 

Σε ονειρεύομαι

για μια στιγμή ξανά

βλέπω τα χέρια σου πάνω μου

χρειάζομαι το αγγιγμά σου.

Το αγγιγμά σου …

Σ’ αναζητώ

σε κάθε σημείο του μυαλού μου

που να είσαι αναρωτιέμαι

μα απάντηση δεν παίρνω.

 

Σε σκέφτομαι

κάθε λεπτό και κάθε ώρα

τις  στιγμές μαζί σου

να ξαναζήσω θέλω.

 

Σε αγγίζω

με το μυαλό και τη καρδιά μου

νιώθω ευτυχισμένη μαζί σου

να συνεχιστεί θέλω εγώ.

 

Σε ονειρεύομαι

για μια στιγμή ξανά

βλέπω τα χέρια σου πάνω μου

χρειάζομαι το αγγιγμά σου.

Το αγγιγμά σου …

Σ’ αναζητώ

σε κάθε σημείο του μυαλού μου

που να είσαι αναρωτιέμαι

μα απάντηση δεν παίρνω.

 

Σε σκέφτομαι

κάθε λεπτό και κάθε ώρα

τις  στιγμές μαζί σου

να ξαναζήσω θέλω.

 

Σε αγγίζω

με το μυαλό και τη καρδιά μου

νιώθω ευτυχισμένη μαζί σου

να συνεχιστεί θέλω εγώ.

 

Σε ονειρεύομαι

για μια στιγμή ξανά

βλέπω τα χέρια σου πάνω μου

χρειάζομαι το αγγιγμά σου.