Όπως παλιά …

5594326-teens-problems-young-woman-alone-at-the-city.jpg

Πια δε μου έχει μείνει τίποτα

διαβάζω όσα μου έγραφες

και ονειροπολώ

στην αγκαλιά σου πως βρίσκομαι.

Βλέπω πόσο με αγαπούσες

με ήθελες στην ζωή σου

και αναρωτιέμαι

τι έγινε και γνώμη άλλαξες.
Θέλω ξανά να είμαστε όπως παλιά
να λέμε ο ένας στον άλλον
πόσο τον αγαπάμε
και τίποτα να μη μπορεί να μας χωρίσει πια.
αφιερωμένο σε κάποιον που αγαπάω ακόμα …
Advertisement

Όπως παλιά …

5594326-teens-problems-young-woman-alone-at-the-city.jpg

Πια δε μου έχει μείνει τίποτα

διαβάζω όσα μου έγραφες

και ονειροπολώ

στην αγκαλιά σου πως βρίσκομαι.

Βλέπω πόσο με αγαπούσες

με ήθελες στην ζωή σου

και αναρωτιέμαι

τι έγινε και γνώμη άλλαξες.
Θέλω ξανά να είμαστε όπως παλιά
να λέμε ο ένας στον άλλον
πόσο τον αγαπάμε
και τίποτα να μη μπορεί να μας χωρίσει πια.
αφιερωμένο σε κάποιον που αγαπάω ακόμα …

Όπως παλιά …

5594326-teens-problems-young-woman-alone-at-the-city.jpg

Πια δε μου έχει μείνει τίποτα

διαβάζω όσα μου έγραφες

και ονειροπολώ

στην αγκαλιά σου πως βρίσκομαι.

Βλέπω πόσο με αγαπούσες

με ήθελες στην ζωή σου

και αναρωτιέμαι

τι έγινε και γνώμη άλλαξες.
Θέλω ξανά να είμαστε όπως παλιά
να λέμε ο ένας στον άλλον
πόσο τον αγαπάμε
και τίποτα να μη μπορεί να μας χωρίσει πια.
αφιερωμένο σε κάποιον που αγαπάω ακόμα …

Όπως παλιά …

5594326-teens-problems-young-woman-alone-at-the-city.jpg

Πια δε μου έχει μείνει τίποτα

διαβάζω όσα μου έγραφες

και ονειροπολώ

στην αγκαλιά σου πως βρίσκομαι.

Βλέπω πόσο με αγαπούσες

με ήθελες στην ζωή σου

και αναρωτιέμαι

τι έγινε και γνώμη άλλαξες.
Θέλω ξανά να είμαστε όπως παλιά
να λέμε ο ένας στον άλλον
πόσο τον αγαπάμε
και τίποτα να μη μπορεί να μας χωρίσει πια.
αφιερωμένο σε κάποιον που αγαπάω ακόμα …

Όπως παλιά …

5594326-teens-problems-young-woman-alone-at-the-city.jpg

Πια δε μου έχει μείνει τίποτα

διαβάζω όσα μου έγραφες

και ονειροπολώ

στην αγκαλιά σου πως βρίσκομαι.

Βλέπω πόσο με αγαπούσες

με ήθελες στην ζωή σου

και αναρωτιέμαι

τι έγινε και γνώμη άλλαξες.
Θέλω ξανά να είμαστε όπως παλιά
να λέμε ο ένας στον άλλον
πόσο τον αγαπάμε
και τίποτα να μη μπορεί να μας χωρίσει πια.
αφιερωμένο σε κάποιον που αγαπάω ακόμα …

Όπως παλιά …

5594326-teens-problems-young-woman-alone-at-the-city.jpg

Πια δε μου έχει μείνει τίποτα

διαβάζω όσα μου έγραφες

και ονειροπολώ

στην αγκαλιά σου πως βρίσκομαι.

Βλέπω πόσο με αγαπούσες

με ήθελες στην ζωή σου

και αναρωτιέμαι

τι έγινε και γνώμη άλλαξες.
Θέλω ξανά να είμαστε όπως παλιά
να λέμε ο ένας στον άλλον
πόσο τον αγαπάμε
και τίποτα να μη μπορεί να μας χωρίσει πια.
αφιερωμένο σε κάποιον που αγαπάω ακόμα …

Όπως παλιά …

5594326-teens-problems-young-woman-alone-at-the-city.jpg

Πια δε μου έχει μείνει τίποτα

διαβάζω όσα μου έγραφες

και ονειροπολώ

στην αγκαλιά σου πως βρίσκομαι.

Βλέπω πόσο με αγαπούσες

με ήθελες στην ζωή σου

και αναρωτιέμαι

τι έγινε και γνώμη άλλαξες.
Θέλω ξανά να είμαστε όπως παλιά
να λέμε ο ένας στον άλλον
πόσο τον αγαπάμε
και τίποτα να μη μπορεί να μας χωρίσει πια.
αφιερωμένο σε κάποιον που αγαπάω ακόμα …

Όπως παλιά …

5594326-teens-problems-young-woman-alone-at-the-city.jpg

Πια δε μου έχει μείνει τίποτα

διαβάζω όσα μου έγραφες

και ονειροπολώ

στην αγκαλιά σου πως βρίσκομαι.

Βλέπω πόσο με αγαπούσες

με ήθελες στην ζωή σου

και αναρωτιέμαι

τι έγινε και γνώμη άλλαξες.
Θέλω ξανά να είμαστε όπως παλιά
να λέμε ο ένας στον άλλον
πόσο τον αγαπάμε
και τίποτα να μη μπορεί να μας χωρίσει πια.
αφιερωμένο σε κάποιον που αγαπάω ακόμα …

Όπως παλιά …

5594326-teens-problems-young-woman-alone-at-the-city.jpg

Πια δε μου έχει μείνει τίποτα

διαβάζω όσα μου έγραφες

και ονειροπολώ

στην αγκαλιά σου πως βρίσκομαι.

Βλέπω πόσο με αγαπούσες

με ήθελες στην ζωή σου

και αναρωτιέμαι

τι έγινε και γνώμη άλλαξες.
Θέλω ξανά να είμαστε όπως παλιά
να λέμε ο ένας στον άλλον
πόσο τον αγαπάμε
και τίποτα να μη μπορεί να μας χωρίσει πια.
αφιερωμένο σε κάποιον που αγαπάω ακόμα …

Όπως παλιά …

5594326-teens-problems-young-woman-alone-at-the-city.jpg

Πια δε μου έχει μείνει τίποτα

διαβάζω όσα μου έγραφες

και ονειροπολώ

στην αγκαλιά σου πως βρίσκομαι.

Βλέπω πόσο με αγαπούσες

με ήθελες στην ζωή σου

και αναρωτιέμαι

τι έγινε και γνώμη άλλαξες.
Θέλω ξανά να είμαστε όπως παλιά
να λέμε ο ένας στον άλλον
πόσο τον αγαπάμε
και τίποτα να μη μπορεί να μας χωρίσει πια.
αφιερωμένο σε κάποιον που αγαπάω ακόμα …