Θα ήθελα τόσα …

rftr.jpg

Το ξέρω πως διαβάζεις τις αναρτήσεις μου παρόλο που σχόλια δεν κάνεις.

Μου λείπεις τόσο πολύ και κάθε μέρα περισσότερο.

Θα ήθελα στην αγκαλιά σου να βρισκόμουνα τώρα.

Να άκουγα τα λόγια συ.

Να μου έλεγες τι αισθάνεσαι για μένα.

Αχ θα ήθελα τόσα πολλά αλλά

είσαι τόσο μακριά μου για να τα κάνουμε …

Advertisement

Θα ήθελα τόσα …

rftr.jpg

Το ξέρω πως διαβάζεις τις αναρτήσεις μου παρόλο που σχόλια δεν κάνεις.

Μου λείπεις τόσο πολύ και κάθε μέρα περισσότερο.

Θα ήθελα στην αγκαλιά σου να βρισκόμουνα τώρα.

Να άκουγα τα λόγια συ.

Να μου έλεγες τι αισθάνεσαι για μένα.

Αχ θα ήθελα τόσα πολλά αλλά

είσαι τόσο μακριά μου για να τα κάνουμε …

Θα ήθελα τόσα …

rftr.jpg

Το ξέρω πως διαβάζεις τις αναρτήσεις μου παρόλο που σχόλια δεν κάνεις.

Μου λείπεις τόσο πολύ και κάθε μέρα περισσότερο.

Θα ήθελα στην αγκαλιά σου να βρισκόμουνα τώρα.

Να άκουγα τα λόγια συ.

Να μου έλεγες τι αισθάνεσαι για μένα.

Αχ θα ήθελα τόσα πολλά αλλά

είσαι τόσο μακριά μου για να τα κάνουμε …

Θα ήθελα τόσα …

rftr.jpg

Το ξέρω πως διαβάζεις τις αναρτήσεις μου παρόλο που σχόλια δεν κάνεις.

Μου λείπεις τόσο πολύ και κάθε μέρα περισσότερο.

Θα ήθελα στην αγκαλιά σου να βρισκόμουνα τώρα.

Να άκουγα τα λόγια συ.

Να μου έλεγες τι αισθάνεσαι για μένα.

Αχ θα ήθελα τόσα πολλά αλλά

είσαι τόσο μακριά μου για να τα κάνουμε …

Θα ήθελα τόσα …

rftr.jpg

Το ξέρω πως διαβάζεις τις αναρτήσεις μου παρόλο που σχόλια δεν κάνεις.

Μου λείπεις τόσο πολύ και κάθε μέρα περισσότερο.

Θα ήθελα στην αγκαλιά σου να βρισκόμουνα τώρα.

Να άκουγα τα λόγια συ.

Να μου έλεγες τι αισθάνεσαι για μένα.

Αχ θα ήθελα τόσα πολλά αλλά

είσαι τόσο μακριά μου για να τα κάνουμε …

Θα ήθελα τόσα …

rftr.jpg

Το ξέρω πως διαβάζεις τις αναρτήσεις μου παρόλο που σχόλια δεν κάνεις.

Μου λείπεις τόσο πολύ και κάθε μέρα περισσότερο.

Θα ήθελα στην αγκαλιά σου να βρισκόμουνα τώρα.

Να άκουγα τα λόγια συ.

Να μου έλεγες τι αισθάνεσαι για μένα.

Αχ θα ήθελα τόσα πολλά αλλά

είσαι τόσο μακριά μου για να τα κάνουμε …

Θα ήθελα τόσα …

rftr.jpg

Το ξέρω πως διαβάζεις τις αναρτήσεις μου παρόλο που σχόλια δεν κάνεις.

Μου λείπεις τόσο πολύ και κάθε μέρα περισσότερο.

Θα ήθελα στην αγκαλιά σου να βρισκόμουνα τώρα.

Να άκουγα τα λόγια συ.

Να μου έλεγες τι αισθάνεσαι για μένα.

Αχ θα ήθελα τόσα πολλά αλλά

είσαι τόσο μακριά μου για να τα κάνουμε …

Θα ήθελα τόσα …

rftr.jpg

Το ξέρω πως διαβάζεις τις αναρτήσεις μου παρόλο που σχόλια δεν κάνεις.

Μου λείπεις τόσο πολύ και κάθε μέρα περισσότερο.

Θα ήθελα στην αγκαλιά σου να βρισκόμουνα τώρα.

Να άκουγα τα λόγια συ.

Να μου έλεγες τι αισθάνεσαι για μένα.

Αχ θα ήθελα τόσα πολλά αλλά

είσαι τόσο μακριά μου για να τα κάνουμε …

Θα ήθελα τόσα …

rftr.jpg

Το ξέρω πως διαβάζεις τις αναρτήσεις μου παρόλο που σχόλια δεν κάνεις.

Μου λείπεις τόσο πολύ και κάθε μέρα περισσότερο.

Θα ήθελα στην αγκαλιά σου να βρισκόμουνα τώρα.

Να άκουγα τα λόγια συ.

Να μου έλεγες τι αισθάνεσαι για μένα.

Αχ θα ήθελα τόσα πολλά αλλά

είσαι τόσο μακριά μου για να τα κάνουμε …

Θα ήθελα τόσα …

rftr.jpg

Το ξέρω πως διαβάζεις τις αναρτήσεις μου παρόλο που σχόλια δεν κάνεις.

Μου λείπεις τόσο πολύ και κάθε μέρα περισσότερο.

Θα ήθελα στην αγκαλιά σου να βρισκόμουνα τώρα.

Να άκουγα τα λόγια συ.

Να μου έλεγες τι αισθάνεσαι για μένα.

Αχ θα ήθελα τόσα πολλά αλλά

είσαι τόσο μακριά μου για να τα κάνουμε …