Αυτό μόνο θέλω …

love.jpg

Αγάπη ζήτησα και μια συμπαράσταση

να νιώσω πως κάποιος με σκέφτεται

είμαι σημαντική και να είμαι καλά

να μην πονάω άλλο πια.

Έλαβα αδιαφορία από σένα

δε καταλαβες την αγάπη που σου είχα

δε πίστεψες πως δε μπορώ μακριά σου

και αν είμαι μακριά σου συνεχεια στο λέω.

Αγάπη ζήτησα και όχι πόνο

μια αγκαλιά ζεστή με μια ευχή

πως όλα θα περάσουν

αυτό μόνο θέλω.

Advertisement

Αυτό μόνο θέλω …

love.jpg

Αγάπη ζήτησα και μια συμπαράσταση

να νιώσω πως κάποιος με σκέφτεται

είμαι σημαντική και να είμαι καλά

να μην πονάω άλλο πια.

Έλαβα αδιαφορία από σένα

δε καταλαβες την αγάπη που σου είχα

δε πίστεψες πως δε μπορώ μακριά σου

και αν είμαι μακριά σου συνεχεια στο λέω.

Αγάπη ζήτησα και όχι πόνο

μια αγκαλιά ζεστή με μια ευχή

πως όλα θα περάσουν

αυτό μόνο θέλω.

Αυτό μόνο θέλω …

love.jpg

Αγάπη ζήτησα και μια συμπαράσταση

να νιώσω πως κάποιος με σκέφτεται

είμαι σημαντική και να είμαι καλά

να μην πονάω άλλο πια.

Έλαβα αδιαφορία από σένα

δε καταλαβες την αγάπη που σου είχα

δε πίστεψες πως δε μπορώ μακριά σου

και αν είμαι μακριά σου συνεχεια στο λέω.

Αγάπη ζήτησα και όχι πόνο

μια αγκαλιά ζεστή με μια ευχή

πως όλα θα περάσουν

αυτό μόνο θέλω.

Αυτό μόνο θέλω …

love.jpg

Αγάπη ζήτησα και μια συμπαράσταση

να νιώσω πως κάποιος με σκέφτεται

είμαι σημαντική και να είμαι καλά

να μην πονάω άλλο πια.

Έλαβα αδιαφορία από σένα

δε καταλαβες την αγάπη που σου είχα

δε πίστεψες πως δε μπορώ μακριά σου

και αν είμαι μακριά σου συνεχεια στο λέω.

Αγάπη ζήτησα και όχι πόνο

μια αγκαλιά ζεστή με μια ευχή

πως όλα θα περάσουν

αυτό μόνο θέλω.

Αυτό μόνο θέλω …

love.jpg

Αγάπη ζήτησα και μια συμπαράσταση

να νιώσω πως κάποιος με σκέφτεται

είμαι σημαντική και να είμαι καλά

να μην πονάω άλλο πια.

Έλαβα αδιαφορία από σένα

δε καταλαβες την αγάπη που σου είχα

δε πίστεψες πως δε μπορώ μακριά σου

και αν είμαι μακριά σου συνεχεια στο λέω.

Αγάπη ζήτησα και όχι πόνο

μια αγκαλιά ζεστή με μια ευχή

πως όλα θα περάσουν

αυτό μόνο θέλω.

Αυτό μόνο θέλω …

love.jpg

Αγάπη ζήτησα και μια συμπαράσταση

να νιώσω πως κάποιος με σκέφτεται

είμαι σημαντική και να είμαι καλά

να μην πονάω άλλο πια.

Έλαβα αδιαφορία από σένα

δε καταλαβες την αγάπη που σου είχα

δε πίστεψες πως δε μπορώ μακριά σου

και αν είμαι μακριά σου συνεχεια στο λέω.

Αγάπη ζήτησα και όχι πόνο

μια αγκαλιά ζεστή με μια ευχή

πως όλα θα περάσουν

αυτό μόνο θέλω.

Αυτό μόνο θέλω …

love.jpg

Αγάπη ζήτησα και μια συμπαράσταση

να νιώσω πως κάποιος με σκέφτεται

είμαι σημαντική και να είμαι καλά

να μην πονάω άλλο πια.

Έλαβα αδιαφορία από σένα

δε καταλαβες την αγάπη που σου είχα

δε πίστεψες πως δε μπορώ μακριά σου

και αν είμαι μακριά σου συνεχεια στο λέω.

Αγάπη ζήτησα και όχι πόνο

μια αγκαλιά ζεστή με μια ευχή

πως όλα θα περάσουν

αυτό μόνο θέλω.

Αυτό μόνο θέλω …

love.jpg

Αγάπη ζήτησα και μια συμπαράσταση

να νιώσω πως κάποιος με σκέφτεται

είμαι σημαντική και να είμαι καλά

να μην πονάω άλλο πια.

Έλαβα αδιαφορία από σένα

δε καταλαβες την αγάπη που σου είχα

δε πίστεψες πως δε μπορώ μακριά σου

και αν είμαι μακριά σου συνεχεια στο λέω.

Αγάπη ζήτησα και όχι πόνο

μια αγκαλιά ζεστή με μια ευχή

πως όλα θα περάσουν

αυτό μόνο θέλω.

Αυτό μόνο θέλω …

love.jpg

Αγάπη ζήτησα και μια συμπαράσταση

να νιώσω πως κάποιος με σκέφτεται

είμαι σημαντική και να είμαι καλά

να μην πονάω άλλο πια.

Έλαβα αδιαφορία από σένα

δε καταλαβες την αγάπη που σου είχα

δε πίστεψες πως δε μπορώ μακριά σου

και αν είμαι μακριά σου συνεχεια στο λέω.

Αγάπη ζήτησα και όχι πόνο

μια αγκαλιά ζεστή με μια ευχή

πως όλα θα περάσουν

αυτό μόνο θέλω.

Αυτό μόνο θέλω …

love.jpg

Αγάπη ζήτησα και μια συμπαράσταση

να νιώσω πως κάποιος με σκέφτεται

είμαι σημαντική και να είμαι καλά

να μην πονάω άλλο πια.

Έλαβα αδιαφορία από σένα

δε καταλαβες την αγάπη που σου είχα

δε πίστεψες πως δε μπορώ μακριά σου

και αν είμαι μακριά σου συνεχεια στο λέω.

Αγάπη ζήτησα και όχι πόνο

μια αγκαλιά ζεστή με μια ευχή

πως όλα θα περάσουν

αυτό μόνο θέλω.