Τα άδικα λόγια σου …

Τα ψέματα δεν αντέχω άλλο πια

να μ αγαπάς μόνο θέλω

εγώ να είμαι γυναίκα της ζωή σου

να μην φοβάμαι μη πονέσω.

Και αν αγάπη μου εσύ μακριά είσαι

δε με νοιαζε πια

μου φτάνει μόνο να μ αγάπας

και να μου το λες.

Λόγια γλυκά ξανά θέλω ν ακούσω

που να μιλάνε στη καρδιά μου

που ακόμα πονάει

από τα άδικα λόγια σου.

Τα άδικα λόγια σου …

Τα ψέματα δεν αντέχω άλλο πια

να μ αγαπάς μόνο θέλω

εγώ να είμαι γυναίκα της ζωή σου

να μην φοβάμαι μη πονέσω.

Και αν αγάπη μου εσύ μακριά είσαι

δε με νοιαζε πια

μου φτάνει μόνο να μ αγάπας

και να μου το λες.

Λόγια γλυκά ξανά θέλω ν ακούσω

που να μιλάνε στη καρδιά μου

που ακόμα πονάει

από τα άδικα λόγια σου.

Τα άδικα λόγια σου …

Τα ψέματα δεν αντέχω άλλο πια

να μ αγαπάς μόνο θέλω

εγώ να είμαι γυναίκα της ζωή σου

να μην φοβάμαι μη πονέσω.

Και αν αγάπη μου εσύ μακριά είσαι

δε με νοιαζε πια

μου φτάνει μόνο να μ αγάπας

και να μου το λες.

Λόγια γλυκά ξανά θέλω ν ακούσω

που να μιλάνε στη καρδιά μου

που ακόμα πονάει

από τα άδικα λόγια σου.

Τα άδικα λόγια σου …

Τα ψέματα δεν αντέχω άλλο πια

να μ αγαπάς μόνο θέλω

εγώ να είμαι γυναίκα της ζωή σου

να μην φοβάμαι μη πονέσω.

Και αν αγάπη μου εσύ μακριά είσαι

δε με νοιαζε πια

μου φτάνει μόνο να μ αγάπας

και να μου το λες.

Λόγια γλυκά ξανά θέλω ν ακούσω

που να μιλάνε στη καρδιά μου

που ακόμα πονάει

από τα άδικα λόγια σου.

Τα άδικα λόγια σου …

Τα ψέματα δεν αντέχω άλλο πια

να μ αγαπάς μόνο θέλω

εγώ να είμαι γυναίκα της ζωή σου

να μην φοβάμαι μη πονέσω.

Και αν αγάπη μου εσύ μακριά είσαι

δε με νοιαζε πια

μου φτάνει μόνο να μ αγάπας

και να μου το λες.

Λόγια γλυκά ξανά θέλω ν ακούσω

που να μιλάνε στη καρδιά μου

που ακόμα πονάει

από τα άδικα λόγια σου.

Τα άδικα λόγια σου …

Τα ψέματα δεν αντέχω άλλο πια

να μ αγαπάς μόνο θέλω

εγώ να είμαι γυναίκα της ζωή σου

να μην φοβάμαι μη πονέσω.

Και αν αγάπη μου εσύ μακριά είσαι

δε με νοιαζε πια

μου φτάνει μόνο να μ αγάπας

και να μου το λες.

Λόγια γλυκά ξανά θέλω ν ακούσω

που να μιλάνε στη καρδιά μου

που ακόμα πονάει

από τα άδικα λόγια σου.

Τα άδικα λόγια σου …

Τα ψέματα δεν αντέχω άλλο πια

να μ αγαπάς μόνο θέλω

εγώ να είμαι γυναίκα της ζωή σου

να μην φοβάμαι μη πονέσω.

Και αν αγάπη μου εσύ μακριά είσαι

δε με νοιαζε πια

μου φτάνει μόνο να μ αγάπας

και να μου το λες.

Λόγια γλυκά ξανά θέλω ν ακούσω

που να μιλάνε στη καρδιά μου

που ακόμα πονάει

από τα άδικα λόγια σου.

Τα άδικα λόγια σου …

Τα ψέματα δεν αντέχω άλλο πια

να μ αγαπάς μόνο θέλω

εγώ να είμαι γυναίκα της ζωή σου

να μην φοβάμαι μη πονέσω.

Και αν αγάπη μου εσύ μακριά είσαι

δε με νοιαζε πια

μου φτάνει μόνο να μ αγάπας

και να μου το λες.

Λόγια γλυκά ξανά θέλω ν ακούσω

που να μιλάνε στη καρδιά μου

που ακόμα πονάει

από τα άδικα λόγια σου.

Τα άδικα λόγια σου …

Τα ψέματα δεν αντέχω άλλο πια

να μ αγαπάς μόνο θέλω

εγώ να είμαι γυναίκα της ζωή σου

να μην φοβάμαι μη πονέσω.

Και αν αγάπη μου εσύ μακριά είσαι

δε με νοιαζε πια

μου φτάνει μόνο να μ αγάπας

και να μου το λες.

Λόγια γλυκά ξανά θέλω ν ακούσω

που να μιλάνε στη καρδιά μου

που ακόμα πονάει

από τα άδικα λόγια σου.

Τα άδικα λόγια σου …

Τα ψέματα δεν αντέχω άλλο πια

να μ αγαπάς μόνο θέλω

εγώ να είμαι γυναίκα της ζωή σου

να μην φοβάμαι μη πονέσω.

Και αν αγάπη μου εσύ μακριά είσαι

δε με νοιαζε πια

μου φτάνει μόνο να μ αγάπας

και να μου το λες.

Λόγια γλυκά ξανά θέλω ν ακούσω

που να μιλάνε στη καρδιά μου

που ακόμα πονάει

από τα άδικα λόγια σου.