Ας το κάνουμε για …

Ας δωρίσουμε ένα παιδικό βιβλίο

στο δημοτικό σχολειό στο ακριτικό Καστελλόριζο 🙂

Το στέλνουμε στην διεύθυνση :

Δημοτικό Σχολείο

Μεγίστη

851 11

Καστελλόριζο

Δωδεκάνησα

Ελλάδα

Ας το κάνουμε για …

Ας δωρίσουμε ένα παιδικό βιβλίο

στο δημοτικό σχολειό στο ακριτικό Καστελλόριζο 🙂

Το στέλνουμε στην διεύθυνση :

Δημοτικό Σχολείο

Μεγίστη

851 11

Καστελλόριζο

Δωδεκάνησα

Ελλάδα