Δε μου είχες …

Λίγη αγάπη ζήτησα

να αισθανθώ ευτυχισμένη

να γίνω μοναδική αγάπη της ζωής σου

αλλά όλα αυτά μάταια πια.

Ποτέ σου δεν μ αγάπησες

δε ήθελες μαζί μου να είσαι

φιλιά να μου δίνεις

αγκαλιές να μου προσφέρεις.

Το Σ’ αγαπώ σου άκουσα

μα αληθινό δεν ήταν

σα σκεύος με ήθελες

και εμπιστοσύνη δε μου είχες.

Δε μου είχες …

Λίγη αγάπη ζήτησα

να αισθανθώ ευτυχισμένη

να γίνω μοναδική αγάπη της ζωής σου

αλλά όλα αυτά μάταια πια.

Ποτέ σου δεν μ αγάπησες

δε ήθελες μαζί μου να είσαι

φιλιά να μου δίνεις

αγκαλιές να μου προσφέρεις.

Το Σ’ αγαπώ σου άκουσα

μα αληθινό δεν ήταν

σα σκεύος με ήθελες

και εμπιστοσύνη δε μου είχες.

Δε μου είχες …

Λίγη αγάπη ζήτησα

να αισθανθώ ευτυχισμένη

να γίνω μοναδική αγάπη της ζωής σου

αλλά όλα αυτά μάταια πια.

Ποτέ σου δεν μ αγάπησες

δε ήθελες μαζί μου να είσαι

φιλιά να μου δίνεις

αγκαλιές να μου προσφέρεις.

Το Σ’ αγαπώ σου άκουσα

μα αληθινό δεν ήταν

σα σκεύος με ήθελες

και εμπιστοσύνη δε μου είχες.

Δε μου είχες …

Λίγη αγάπη ζήτησα

να αισθανθώ ευτυχισμένη

να γίνω μοναδική αγάπη της ζωής σου

αλλά όλα αυτά μάταια πια.

Ποτέ σου δεν μ αγάπησες

δε ήθελες μαζί μου να είσαι

φιλιά να μου δίνεις

αγκαλιές να μου προσφέρεις.

Το Σ’ αγαπώ σου άκουσα

μα αληθινό δεν ήταν

σα σκεύος με ήθελες

και εμπιστοσύνη δε μου είχες.

Δε μου είχες …

Λίγη αγάπη ζήτησα

να αισθανθώ ευτυχισμένη

να γίνω μοναδική αγάπη της ζωής σου

αλλά όλα αυτά μάταια πια.

Ποτέ σου δεν μ αγάπησες

δε ήθελες μαζί μου να είσαι

φιλιά να μου δίνεις

αγκαλιές να μου προσφέρεις.

Το Σ’ αγαπώ σου άκουσα

μα αληθινό δεν ήταν

σα σκεύος με ήθελες

και εμπιστοσύνη δε μου είχες.

Δε μου είχες …

Λίγη αγάπη ζήτησα

να αισθανθώ ευτυχισμένη

να γίνω μοναδική αγάπη της ζωής σου

αλλά όλα αυτά μάταια πια.

Ποτέ σου δεν μ αγάπησες

δε ήθελες μαζί μου να είσαι

φιλιά να μου δίνεις

αγκαλιές να μου προσφέρεις.

Το Σ’ αγαπώ σου άκουσα

μα αληθινό δεν ήταν

σα σκεύος με ήθελες

και εμπιστοσύνη δε μου είχες.

Δε μου είχες …

Λίγη αγάπη ζήτησα

να αισθανθώ ευτυχισμένη

να γίνω μοναδική αγάπη της ζωής σου

αλλά όλα αυτά μάταια πια.

Ποτέ σου δεν μ αγάπησες

δε ήθελες μαζί μου να είσαι

φιλιά να μου δίνεις

αγκαλιές να μου προσφέρεις.

Το Σ’ αγαπώ σου άκουσα

μα αληθινό δεν ήταν

σα σκεύος με ήθελες

και εμπιστοσύνη δε μου είχες.

Δε μου είχες …

Λίγη αγάπη ζήτησα

να αισθανθώ ευτυχισμένη

να γίνω μοναδική αγάπη της ζωής σου

αλλά όλα αυτά μάταια πια.

Ποτέ σου δεν μ αγάπησες

δε ήθελες μαζί μου να είσαι

φιλιά να μου δίνεις

αγκαλιές να μου προσφέρεις.

Το Σ’ αγαπώ σου άκουσα

μα αληθινό δεν ήταν

σα σκεύος με ήθελες

και εμπιστοσύνη δε μου είχες.

Δε μου είχες …

Λίγη αγάπη ζήτησα

να αισθανθώ ευτυχισμένη

να γίνω μοναδική αγάπη της ζωής σου

αλλά όλα αυτά μάταια πια.

Ποτέ σου δεν μ αγάπησες

δε ήθελες μαζί μου να είσαι

φιλιά να μου δίνεις

αγκαλιές να μου προσφέρεις.

Το Σ’ αγαπώ σου άκουσα

μα αληθινό δεν ήταν

σα σκεύος με ήθελες

και εμπιστοσύνη δε μου είχες.

Δε μου είχες …

Λίγη αγάπη ζήτησα

να αισθανθώ ευτυχισμένη

να γίνω μοναδική αγάπη της ζωής σου

αλλά όλα αυτά μάταια πια.

Ποτέ σου δεν μ αγάπησες

δε ήθελες μαζί μου να είσαι

φιλιά να μου δίνεις

αγκαλιές να μου προσφέρεις.

Το Σ’ αγαπώ σου άκουσα

μα αληθινό δεν ήταν

σα σκεύος με ήθελες

και εμπιστοσύνη δε μου είχες.