Όλα για σένα …

Ήμουν κάποτε για σένα

μια ατέλειωτη αγάπη

μια σανίδα σωτηρίας

στις ελπίδες σου φτερά

Ήμουν κάποτε για σένα

το νερό μες στο ποτήρι

το ατέλειωτο χατίρι

και η μεγάλη σου χαρά

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα

Ήμουν κάποτε για σένα

το μεγάλο όνειρό σου

η καρδιά και το μυαλό σου

και ο πρώτος σου σταθμός

Ήμουν κάποτε για σένα

ουρανός στην κάμαρά σου

τώρα βλέπω ότι ήμουν

μόνο ένας αριθμός

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα

Advertisement

Όλα για σένα …

Ήμουν κάποτε για σένα

μια ατέλειωτη αγάπη

μια σανίδα σωτηρίας

στις ελπίδες σου φτερά

Ήμουν κάποτε για σένα

το νερό μες στο ποτήρι

το ατέλειωτο χατίρι

και η μεγάλη σου χαρά

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα

Ήμουν κάποτε για σένα

το μεγάλο όνειρό σου

η καρδιά και το μυαλό σου

και ο πρώτος σου σταθμός

Ήμουν κάποτε για σένα

ουρανός στην κάμαρά σου

τώρα βλέπω ότι ήμουν

μόνο ένας αριθμός

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα

Όλα για σένα …

Ήμουν κάποτε για σένα

μια ατέλειωτη αγάπη

μια σανίδα σωτηρίας

στις ελπίδες σου φτερά

Ήμουν κάποτε για σένα

το νερό μες στο ποτήρι

το ατέλειωτο χατίρι

και η μεγάλη σου χαρά

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα

Ήμουν κάποτε για σένα

το μεγάλο όνειρό σου

η καρδιά και το μυαλό σου

και ο πρώτος σου σταθμός

Ήμουν κάποτε για σένα

ουρανός στην κάμαρά σου

τώρα βλέπω ότι ήμουν

μόνο ένας αριθμός

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα

Όλα για σένα …

Ήμουν κάποτε για σένα

μια ατέλειωτη αγάπη

μια σανίδα σωτηρίας

στις ελπίδες σου φτερά

Ήμουν κάποτε για σένα

το νερό μες στο ποτήρι

το ατέλειωτο χατίρι

και η μεγάλη σου χαρά

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα

Ήμουν κάποτε για σένα

το μεγάλο όνειρό σου

η καρδιά και το μυαλό σου

και ο πρώτος σου σταθμός

Ήμουν κάποτε για σένα

ουρανός στην κάμαρά σου

τώρα βλέπω ότι ήμουν

μόνο ένας αριθμός

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα

Όλα για σένα …

Ήμουν κάποτε για σένα

μια ατέλειωτη αγάπη

μια σανίδα σωτηρίας

στις ελπίδες σου φτερά

Ήμουν κάποτε για σένα

το νερό μες στο ποτήρι

το ατέλειωτο χατίρι

και η μεγάλη σου χαρά

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα

Ήμουν κάποτε για σένα

το μεγάλο όνειρό σου

η καρδιά και το μυαλό σου

και ο πρώτος σου σταθμός

Ήμουν κάποτε για σένα

ουρανός στην κάμαρά σου

τώρα βλέπω ότι ήμουν

μόνο ένας αριθμός

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα

Όλα για σένα …

Ήμουν κάποτε για σένα

μια ατέλειωτη αγάπη

μια σανίδα σωτηρίας

στις ελπίδες σου φτερά

Ήμουν κάποτε για σένα

το νερό μες στο ποτήρι

το ατέλειωτο χατίρι

και η μεγάλη σου χαρά

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα

Ήμουν κάποτε για σένα

το μεγάλο όνειρό σου

η καρδιά και το μυαλό σου

και ο πρώτος σου σταθμός

Ήμουν κάποτε για σένα

ουρανός στην κάμαρά σου

τώρα βλέπω ότι ήμουν

μόνο ένας αριθμός

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα

Όλα για σένα …

Ήμουν κάποτε για σένα

μια ατέλειωτη αγάπη

μια σανίδα σωτηρίας

στις ελπίδες σου φτερά

Ήμουν κάποτε για σένα

το νερό μες στο ποτήρι

το ατέλειωτο χατίρι

και η μεγάλη σου χαρά

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα

Ήμουν κάποτε για σένα

το μεγάλο όνειρό σου

η καρδιά και το μυαλό σου

και ο πρώτος σου σταθμός

Ήμουν κάποτε για σένα

ουρανός στην κάμαρά σου

τώρα βλέπω ότι ήμουν

μόνο ένας αριθμός

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα

Όλα για σένα …

Ήμουν κάποτε για σένα

μια ατέλειωτη αγάπη

μια σανίδα σωτηρίας

στις ελπίδες σου φτερά

Ήμουν κάποτε για σένα

το νερό μες στο ποτήρι

το ατέλειωτο χατίρι

και η μεγάλη σου χαρά

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα

Ήμουν κάποτε για σένα

το μεγάλο όνειρό σου

η καρδιά και το μυαλό σου

και ο πρώτος σου σταθμός

Ήμουν κάποτε για σένα

ουρανός στην κάμαρά σου

τώρα βλέπω ότι ήμουν

μόνο ένας αριθμός

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα

Όλα για σένα …

Ήμουν κάποτε για σένα

μια ατέλειωτη αγάπη

μια σανίδα σωτηρίας

στις ελπίδες σου φτερά

Ήμουν κάποτε για σένα

το νερό μες στο ποτήρι

το ατέλειωτο χατίρι

και η μεγάλη σου χαρά

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα

Ήμουν κάποτε για σένα

το μεγάλο όνειρό σου

η καρδιά και το μυαλό σου

και ο πρώτος σου σταθμός

Ήμουν κάποτε για σένα

ουρανός στην κάμαρά σου

τώρα βλέπω ότι ήμουν

μόνο ένας αριθμός

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα

Όλα για σένα …

Ήμουν κάποτε για σένα

μια ατέλειωτη αγάπη

μια σανίδα σωτηρίας

στις ελπίδες σου φτερά

Ήμουν κάποτε για σένα

το νερό μες στο ποτήρι

το ατέλειωτο χατίρι

και η μεγάλη σου χαρά

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα

Ήμουν κάποτε για σένα

το μεγάλο όνειρό σου

η καρδιά και το μυαλό σου

και ο πρώτος σου σταθμός

Ήμουν κάποτε για σένα

ουρανός στην κάμαρά σου

τώρα βλέπω ότι ήμουν

μόνο ένας αριθμός

Όλα τα δωσα για σένα

τίποτα δεν κράτησα

γιατί εσένα στη ζωή μου

μόνο εσένα αγάπησα