Αφιερωμένη πολύ …

Cosmote – ΣΗΜΑ ΚΑΜΠΑΝΑ

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα.

Σε λόγκους, βουνά ή πεδιάδα

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα!

Σε πόλεις, χωριά, θάλασσες και νησιά

Έχει σήμαααααα…καμπάνα.

Να πείς φιλιά, στη κοπελιά

να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις κέρατα άντι για μαλλιά!

Για SMS, στις ερημιές/ να παραγγείλεις κεμπάπ στη μέση του πουθενά.

Για να σου πεί η μαμά πώς γίνονται τα γεμιστά/ και τι συμβαίνει όταν βάλεις τα εμπριμέ με τα λευκά

Advertisement

Αφιερωμένη πολύ …

Cosmote – ΣΗΜΑ ΚΑΜΠΑΝΑ

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα.

Σε λόγκους, βουνά ή πεδιάδα

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα!

Σε πόλεις, χωριά, θάλασσες και νησιά

Έχει σήμαααααα…καμπάνα.

Να πείς φιλιά, στη κοπελιά

να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις κέρατα άντι για μαλλιά!

Για SMS, στις ερημιές/ να παραγγείλεις κεμπάπ στη μέση του πουθενά.

Για να σου πεί η μαμά πώς γίνονται τα γεμιστά/ και τι συμβαίνει όταν βάλεις τα εμπριμέ με τα λευκά

Αφιερωμένη πολύ …

Cosmote – ΣΗΜΑ ΚΑΜΠΑΝΑ

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα.

Σε λόγκους, βουνά ή πεδιάδα

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα!

Σε πόλεις, χωριά, θάλασσες και νησιά

Έχει σήμαααααα…καμπάνα.

Να πείς φιλιά, στη κοπελιά

να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις κέρατα άντι για μαλλιά!

Για SMS, στις ερημιές/ να παραγγείλεις κεμπάπ στη μέση του πουθενά.

Για να σου πεί η μαμά πώς γίνονται τα γεμιστά/ και τι συμβαίνει όταν βάλεις τα εμπριμέ με τα λευκά

Αφιερωμένη πολύ …

Cosmote – ΣΗΜΑ ΚΑΜΠΑΝΑ

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα.

Σε λόγκους, βουνά ή πεδιάδα

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα!

Σε πόλεις, χωριά, θάλασσες και νησιά

Έχει σήμαααααα…καμπάνα.

Να πείς φιλιά, στη κοπελιά

να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις κέρατα άντι για μαλλιά!

Για SMS, στις ερημιές/ να παραγγείλεις κεμπάπ στη μέση του πουθενά.

Για να σου πεί η μαμά πώς γίνονται τα γεμιστά/ και τι συμβαίνει όταν βάλεις τα εμπριμέ με τα λευκά

Αφιερωμένη πολύ …

Cosmote – ΣΗΜΑ ΚΑΜΠΑΝΑ

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα.

Σε λόγκους, βουνά ή πεδιάδα

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα!

Σε πόλεις, χωριά, θάλασσες και νησιά

Έχει σήμαααααα…καμπάνα.

Να πείς φιλιά, στη κοπελιά

να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις κέρατα άντι για μαλλιά!

Για SMS, στις ερημιές/ να παραγγείλεις κεμπάπ στη μέση του πουθενά.

Για να σου πεί η μαμά πώς γίνονται τα γεμιστά/ και τι συμβαίνει όταν βάλεις τα εμπριμέ με τα λευκά

Αφιερωμένη πολύ …

Cosmote – ΣΗΜΑ ΚΑΜΠΑΝΑ

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα.

Σε λόγκους, βουνά ή πεδιάδα

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα!

Σε πόλεις, χωριά, θάλασσες και νησιά

Έχει σήμαααααα…καμπάνα.

Να πείς φιλιά, στη κοπελιά

να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις κέρατα άντι για μαλλιά!

Για SMS, στις ερημιές/ να παραγγείλεις κεμπάπ στη μέση του πουθενά.

Για να σου πεί η μαμά πώς γίνονται τα γεμιστά/ και τι συμβαίνει όταν βάλεις τα εμπριμέ με τα λευκά

Αφιερωμένη πολύ …

Cosmote – ΣΗΜΑ ΚΑΜΠΑΝΑ

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα.

Σε λόγκους, βουνά ή πεδιάδα

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα!

Σε πόλεις, χωριά, θάλασσες και νησιά

Έχει σήμαααααα…καμπάνα.

Να πείς φιλιά, στη κοπελιά

να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις κέρατα άντι για μαλλιά!

Για SMS, στις ερημιές/ να παραγγείλεις κεμπάπ στη μέση του πουθενά.

Για να σου πεί η μαμά πώς γίνονται τα γεμιστά/ και τι συμβαίνει όταν βάλεις τα εμπριμέ με τα λευκά

Αφιερωμένη πολύ …

Cosmote – ΣΗΜΑ ΚΑΜΠΑΝΑ

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα.

Σε λόγκους, βουνά ή πεδιάδα

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα!

Σε πόλεις, χωριά, θάλασσες και νησιά

Έχει σήμαααααα…καμπάνα.

Να πείς φιλιά, στη κοπελιά

να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις κέρατα άντι για μαλλιά!

Για SMS, στις ερημιές/ να παραγγείλεις κεμπάπ στη μέση του πουθενά.

Για να σου πεί η μαμά πώς γίνονται τα γεμιστά/ και τι συμβαίνει όταν βάλεις τα εμπριμέ με τα λευκά

Αφιερωμένη πολύ …

Cosmote – ΣΗΜΑ ΚΑΜΠΑΝΑ

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα.

Σε λόγκους, βουνά ή πεδιάδα

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα!

Σε πόλεις, χωριά, θάλασσες και νησιά

Έχει σήμαααααα…καμπάνα.

Να πείς φιλιά, στη κοπελιά

να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις κέρατα άντι για μαλλιά!

Για SMS, στις ερημιές/ να παραγγείλεις κεμπάπ στη μέση του πουθενά.

Για να σου πεί η μαμά πώς γίνονται τα γεμιστά/ και τι συμβαίνει όταν βάλεις τα εμπριμέ με τα λευκά

Αφιερωμένη πολύ …

Cosmote – ΣΗΜΑ ΚΑΜΠΑΝΑ

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα.

Σε λόγκους, βουνά ή πεδιάδα

Έχει σήμα! Σήμα καμπάνα!

Σε πόλεις, χωριά, θάλασσες και νησιά

Έχει σήμαααααα…καμπάνα.

Να πείς φιλιά, στη κοπελιά

να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις κέρατα άντι για μαλλιά!

Για SMS, στις ερημιές/ να παραγγείλεις κεμπάπ στη μέση του πουθενά.

Για να σου πεί η μαμά πώς γίνονται τα γεμιστά/ και τι συμβαίνει όταν βάλεις τα εμπριμέ με τα λευκά