Κάποτε …

Κάποτε στην καρδιά μου υπήρχες

Τώρα τίποτα …

Advertisements