Χεράκι Χεράκι …

ws.jpg

Ο καιρός τόσο φαταστικός κάθε μέρα

και εμείς χεράκι χεράκι περπατάμε …

Advertisement