Γλύκα τους …

love-inspirational-daily.jpg

Τα χείλη σου αγγίζω

νιώθω αυτή τη γλύκα τους

πεθαίνω να τα γευτώ

και ας πεθάνω στην αγκαλιά σου.

Advertisement