Πονάει σου λέω …

wsws.jpg

Μία μέρα ακόμα μακριά σου

και η καρδιά μου πονάει …

Advertisement