Δε μπορείς χωρίς αυτή …

Τρια λεπτά περάσανε

που έφυγες από κοντά μου

μου πες τόσα πολλά

οχι με λόγια όμως.

Με τις πράξεις σου κατάλαβα

τι τα χειλάκια σου δε θελουν να μου πουν

τι η καρδιά σου νιώθει για μενα

και δεν μου λες.

Η αγάπη ήρθε στη ζωή σου

όχι από την πόρτα όμως

αλλά από το παράθυρο

και δε μπορείς χωρίς αυτή.

ναι για ΣΕΝΑ είναι

διαβασε το πολύ καλά …

Advertisement

Δε μπορείς χωρίς αυτή …

Τρια λεπτά περάσανε

που έφυγες από κοντά μου

μου πες τόσα πολλά

οχι με λόγια όμως.

Με τις πράξεις σου κατάλαβα

τι τα χειλάκια σου δε θελουν να μου πουν

τι η καρδιά σου νιώθει για μενα

και δεν μου λες.

Η αγάπη ήρθε στη ζωή σου

όχι από την πόρτα όμως

αλλά από το παράθυρο

και δε μπορείς χωρίς αυτή.

ναι για ΣΕΝΑ είναι

διαβασε το πολύ καλά …

Δε μπορείς χωρίς αυτή …

Τρια λεπτά περάσανε

που έφυγες από κοντά μου

μου πες τόσα πολλά

οχι με λόγια όμως.

Με τις πράξεις σου κατάλαβα

τι τα χειλάκια σου δε θελουν να μου πουν

τι η καρδιά σου νιώθει για μενα

και δεν μου λες.

Η αγάπη ήρθε στη ζωή σου

όχι από την πόρτα όμως

αλλά από το παράθυρο

και δε μπορείς χωρίς αυτή.

ναι για ΣΕΝΑ είναι

διαβασε το πολύ καλά …

Δε μπορείς χωρίς αυτή …

Τρια λεπτά περάσανε

που έφυγες από κοντά μου

μου πες τόσα πολλά

οχι με λόγια όμως.

Με τις πράξεις σου κατάλαβα

τι τα χειλάκια σου δε θελουν να μου πουν

τι η καρδιά σου νιώθει για μενα

και δεν μου λες.

Η αγάπη ήρθε στη ζωή σου

όχι από την πόρτα όμως

αλλά από το παράθυρο

και δε μπορείς χωρίς αυτή.

ναι για ΣΕΝΑ είναι

διαβασε το πολύ καλά …

Δε μπορείς χωρίς αυτή …

Τρια λεπτά περάσανε

που έφυγες από κοντά μου

μου πες τόσα πολλά

οχι με λόγια όμως.

Με τις πράξεις σου κατάλαβα

τι τα χειλάκια σου δε θελουν να μου πουν

τι η καρδιά σου νιώθει για μενα

και δεν μου λες.

Η αγάπη ήρθε στη ζωή σου

όχι από την πόρτα όμως

αλλά από το παράθυρο

και δε μπορείς χωρίς αυτή.

ναι για ΣΕΝΑ είναι

διαβασε το πολύ καλά …

Δε μπορείς χωρίς αυτή …

Τρια λεπτά περάσανε

που έφυγες από κοντά μου

μου πες τόσα πολλά

οχι με λόγια όμως.

Με τις πράξεις σου κατάλαβα

τι τα χειλάκια σου δε θελουν να μου πουν

τι η καρδιά σου νιώθει για μενα

και δεν μου λες.

Η αγάπη ήρθε στη ζωή σου

όχι από την πόρτα όμως

αλλά από το παράθυρο

και δε μπορείς χωρίς αυτή.

ναι για ΣΕΝΑ είναι

διαβασε το πολύ καλά …

Δε μπορείς χωρίς αυτή …

Τρια λεπτά περάσανε

που έφυγες από κοντά μου

μου πες τόσα πολλά

οχι με λόγια όμως.

Με τις πράξεις σου κατάλαβα

τι τα χειλάκια σου δε θελουν να μου πουν

τι η καρδιά σου νιώθει για μενα

και δεν μου λες.

Η αγάπη ήρθε στη ζωή σου

όχι από την πόρτα όμως

αλλά από το παράθυρο

και δε μπορείς χωρίς αυτή.

ναι για ΣΕΝΑ είναι

διαβασε το πολύ καλά …

Δε μπορείς χωρίς αυτή …

Τρια λεπτά περάσανε

που έφυγες από κοντά μου

μου πες τόσα πολλά

οχι με λόγια όμως.

Με τις πράξεις σου κατάλαβα

τι τα χειλάκια σου δε θελουν να μου πουν

τι η καρδιά σου νιώθει για μενα

και δεν μου λες.

Η αγάπη ήρθε στη ζωή σου

όχι από την πόρτα όμως

αλλά από το παράθυρο

και δε μπορείς χωρίς αυτή.

ναι για ΣΕΝΑ είναι

διαβασε το πολύ καλά …

Δε μπορείς χωρίς αυτή …

Τρια λεπτά περάσανε

που έφυγες από κοντά μου

μου πες τόσα πολλά

οχι με λόγια όμως.

Με τις πράξεις σου κατάλαβα

τι τα χειλάκια σου δε θελουν να μου πουν

τι η καρδιά σου νιώθει για μενα

και δεν μου λες.

Η αγάπη ήρθε στη ζωή σου

όχι από την πόρτα όμως

αλλά από το παράθυρο

και δε μπορείς χωρίς αυτή.

ναι για ΣΕΝΑ είναι

διαβασε το πολύ καλά …

Δε μπορείς χωρίς αυτή …

Τρια λεπτά περάσανε

που έφυγες από κοντά μου

μου πες τόσα πολλά

οχι με λόγια όμως.

Με τις πράξεις σου κατάλαβα

τι τα χειλάκια σου δε θελουν να μου πουν

τι η καρδιά σου νιώθει για μενα

και δεν μου λες.

Η αγάπη ήρθε στη ζωή σου

όχι από την πόρτα όμως

αλλά από το παράθυρο

και δε μπορείς χωρίς αυτή.

ναι για ΣΕΝΑ είναι

διαβασε το πολύ καλά …