¨Ενας φίλος στη καρδια …

Ένα φίλο έψαχνα στη ζωή μου

Να με ακουει να με καταλαβαινει

Να νιώθει το προβλημα μου

Να με αγγιζει με την φωνη του.

Η αγάπη να υπάρχει στη ζωή του

Να είναι ευτυχισμένος

Να νιώθει τη κάθε λέξη που λέει

Και στα ψέματα να μη πιστεύει.

Και ναι βρήκα ΕΣΕΝΑ

Που με τα καστανα σου μάτια

με ταξίδεψες  στη θάλασσα που λατρεύω

που σε κάθε σκέψη μου εκεί είναι.

Advertisement

¨Ενας φίλος στη καρδια …

Ένα φίλο έψαχνα στη ζωή μου

Να με ακουει να με καταλαβαινει

Να νιώθει το προβλημα μου

Να με αγγιζει με την φωνη του.

Η αγάπη να υπάρχει στη ζωή του

Να είναι ευτυχισμένος

Να νιώθει τη κάθε λέξη που λέει

Και στα ψέματα να μη πιστεύει.

Και ναι βρήκα ΕΣΕΝΑ

Που με τα καστανα σου μάτια

με ταξίδεψες  στη θάλασσα που λατρεύω

που σε κάθε σκέψη μου εκεί είναι.

¨Ενας φίλος στη καρδια …

Ένα φίλο έψαχνα στη ζωή μου

Να με ακουει να με καταλαβαινει

Να νιώθει το προβλημα μου

Να με αγγιζει με την φωνη του.

Η αγάπη να υπάρχει στη ζωή του

Να είναι ευτυχισμένος

Να νιώθει τη κάθε λέξη που λέει

Και στα ψέματα να μη πιστεύει.

Και ναι βρήκα ΕΣΕΝΑ

Που με τα καστανα σου μάτια

με ταξίδεψες  στη θάλασσα που λατρεύω

που σε κάθε σκέψη μου εκεί είναι.

¨Ενας φίλος στη καρδια …

Ένα φίλο έψαχνα στη ζωή μου

Να με ακουει να με καταλαβαινει

Να νιώθει το προβλημα μου

Να με αγγιζει με την φωνη του.

Η αγάπη να υπάρχει στη ζωή του

Να είναι ευτυχισμένος

Να νιώθει τη κάθε λέξη που λέει

Και στα ψέματα να μη πιστεύει.

Και ναι βρήκα ΕΣΕΝΑ

Που με τα καστανα σου μάτια

με ταξίδεψες  στη θάλασσα που λατρεύω

που σε κάθε σκέψη μου εκεί είναι.

¨Ενας φίλος στη καρδια …

Ένα φίλο έψαχνα στη ζωή μου

Να με ακουει να με καταλαβαινει

Να νιώθει το προβλημα μου

Να με αγγιζει με την φωνη του.

Η αγάπη να υπάρχει στη ζωή του

Να είναι ευτυχισμένος

Να νιώθει τη κάθε λέξη που λέει

Και στα ψέματα να μη πιστεύει.

Και ναι βρήκα ΕΣΕΝΑ

Που με τα καστανα σου μάτια

με ταξίδεψες  στη θάλασσα που λατρεύω

που σε κάθε σκέψη μου εκεί είναι.

¨Ενας φίλος στη καρδια …

Ένα φίλο έψαχνα στη ζωή μου

Να με ακουει να με καταλαβαινει

Να νιώθει το προβλημα μου

Να με αγγιζει με την φωνη του.

Η αγάπη να υπάρχει στη ζωή του

Να είναι ευτυχισμένος

Να νιώθει τη κάθε λέξη που λέει

Και στα ψέματα να μη πιστεύει.

Και ναι βρήκα ΕΣΕΝΑ

Που με τα καστανα σου μάτια

με ταξίδεψες  στη θάλασσα που λατρεύω

που σε κάθε σκέψη μου εκεί είναι.

¨Ενας φίλος στη καρδια …

Ένα φίλο έψαχνα στη ζωή μου

Να με ακουει να με καταλαβαινει

Να νιώθει το προβλημα μου

Να με αγγιζει με την φωνη του.

Η αγάπη να υπάρχει στη ζωή του

Να είναι ευτυχισμένος

Να νιώθει τη κάθε λέξη που λέει

Και στα ψέματα να μη πιστεύει.

Και ναι βρήκα ΕΣΕΝΑ

Που με τα καστανα σου μάτια

με ταξίδεψες  στη θάλασσα που λατρεύω

που σε κάθε σκέψη μου εκεί είναι.

¨Ενας φίλος στη καρδια …

Ένα φίλο έψαχνα στη ζωή μου

Να με ακουει να με καταλαβαινει

Να νιώθει το προβλημα μου

Να με αγγιζει με την φωνη του.

Η αγάπη να υπάρχει στη ζωή του

Να είναι ευτυχισμένος

Να νιώθει τη κάθε λέξη που λέει

Και στα ψέματα να μη πιστεύει.

Και ναι βρήκα ΕΣΕΝΑ

Που με τα καστανα σου μάτια

με ταξίδεψες  στη θάλασσα που λατρεύω

που σε κάθε σκέψη μου εκεί είναι.

¨Ενας φίλος στη καρδια …

Ένα φίλο έψαχνα στη ζωή μου

Να με ακουει να με καταλαβαινει

Να νιώθει το προβλημα μου

Να με αγγιζει με την φωνη του.

Η αγάπη να υπάρχει στη ζωή του

Να είναι ευτυχισμένος

Να νιώθει τη κάθε λέξη που λέει

Και στα ψέματα να μη πιστεύει.

Και ναι βρήκα ΕΣΕΝΑ

Που με τα καστανα σου μάτια

με ταξίδεψες  στη θάλασσα που λατρεύω

που σε κάθε σκέψη μου εκεί είναι.

¨Ενας φίλος στη καρδια …

Ένα φίλο έψαχνα στη ζωή μου

Να με ακουει να με καταλαβαινει

Να νιώθει το προβλημα μου

Να με αγγιζει με την φωνη του.

Η αγάπη να υπάρχει στη ζωή του

Να είναι ευτυχισμένος

Να νιώθει τη κάθε λέξη που λέει

Και στα ψέματα να μη πιστεύει.

Και ναι βρήκα ΕΣΕΝΑ

Που με τα καστανα σου μάτια

με ταξίδεψες  στη θάλασσα που λατρεύω

που σε κάθε σκέψη μου εκεί είναι.