Η ζωή είναι …

Έχω χαθεί τον τελευταίο καιρό αλλά …

δεν ήταν κάτι που ήθελα …

ζω την κάθε μου μέρα σα να είναι η τελευταία μου …

και προσπαθώ να μην ξεχνάω πως …

η ζωή είναι τόσο μικρή …

και πρέπει να την ζούμε …

Κι αν είσαι θάλασσα

Εγώ σ’ αγκάλιασα

Κι αν είσαι άνεμος

Εγώ σε κράτησα

Κι άμα το αύριο

Είναι στο χέρι μου

Θα’σαι για πάντοτε

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Δώσε μου ένα φιλί

Ό,τι θυμάμαι

Να το ξεχάσω

Και τ’ όνομά μου μαζί

Και την παλιά μου ζωή

σε ΣΕΝΑ που ποτέ δεν έπαψα ν’ αγαπώ …

Advertisement

Η ζωή είναι …

Έχω χαθεί τον τελευταίο καιρό αλλά …

δεν ήταν κάτι που ήθελα …

ζω την κάθε μου μέρα σα να είναι η τελευταία μου …

και προσπαθώ να μην ξεχνάω πως …

η ζωή είναι τόσο μικρή …

και πρέπει να την ζούμε …

Κι αν είσαι θάλασσα

Εγώ σ’ αγκάλιασα

Κι αν είσαι άνεμος

Εγώ σε κράτησα

Κι άμα το αύριο

Είναι στο χέρι μου

Θα’σαι για πάντοτε

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Δώσε μου ένα φιλί

Ό,τι θυμάμαι

Να το ξεχάσω

Και τ’ όνομά μου μαζί

Και την παλιά μου ζωή

σε ΣΕΝΑ που ποτέ δεν έπαψα ν’ αγαπώ …

Η ζωή είναι …

Έχω χαθεί τον τελευταίο καιρό αλλά …

δεν ήταν κάτι που ήθελα …

ζω την κάθε μου μέρα σα να είναι η τελευταία μου …

και προσπαθώ να μην ξεχνάω πως …

η ζωή είναι τόσο μικρή …

και πρέπει να την ζούμε …

Κι αν είσαι θάλασσα

Εγώ σ’ αγκάλιασα

Κι αν είσαι άνεμος

Εγώ σε κράτησα

Κι άμα το αύριο

Είναι στο χέρι μου

Θα’σαι για πάντοτε

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Δώσε μου ένα φιλί

Ό,τι θυμάμαι

Να το ξεχάσω

Και τ’ όνομά μου μαζί

Και την παλιά μου ζωή

σε ΣΕΝΑ που ποτέ δεν έπαψα ν’ αγαπώ …

Η ζωή είναι …

Έχω χαθεί τον τελευταίο καιρό αλλά …

δεν ήταν κάτι που ήθελα …

ζω την κάθε μου μέρα σα να είναι η τελευταία μου …

και προσπαθώ να μην ξεχνάω πως …

η ζωή είναι τόσο μικρή …

και πρέπει να την ζούμε …

Κι αν είσαι θάλασσα

Εγώ σ’ αγκάλιασα

Κι αν είσαι άνεμος

Εγώ σε κράτησα

Κι άμα το αύριο

Είναι στο χέρι μου

Θα’σαι για πάντοτε

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Δώσε μου ένα φιλί

Ό,τι θυμάμαι

Να το ξεχάσω

Και τ’ όνομά μου μαζί

Και την παλιά μου ζωή

σε ΣΕΝΑ που ποτέ δεν έπαψα ν’ αγαπώ …

Η ζωή είναι …

Έχω χαθεί τον τελευταίο καιρό αλλά …

δεν ήταν κάτι που ήθελα …

ζω την κάθε μου μέρα σα να είναι η τελευταία μου …

και προσπαθώ να μην ξεχνάω πως …

η ζωή είναι τόσο μικρή …

και πρέπει να την ζούμε …

Κι αν είσαι θάλασσα

Εγώ σ’ αγκάλιασα

Κι αν είσαι άνεμος

Εγώ σε κράτησα

Κι άμα το αύριο

Είναι στο χέρι μου

Θα’σαι για πάντοτε

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Δώσε μου ένα φιλί

Ό,τι θυμάμαι

Να το ξεχάσω

Και τ’ όνομά μου μαζί

Και την παλιά μου ζωή

σε ΣΕΝΑ που ποτέ δεν έπαψα ν’ αγαπώ …

Η ζωή είναι …

Έχω χαθεί τον τελευταίο καιρό αλλά …

δεν ήταν κάτι που ήθελα …

ζω την κάθε μου μέρα σα να είναι η τελευταία μου …

και προσπαθώ να μην ξεχνάω πως …

η ζωή είναι τόσο μικρή …

και πρέπει να την ζούμε …

Κι αν είσαι θάλασσα

Εγώ σ’ αγκάλιασα

Κι αν είσαι άνεμος

Εγώ σε κράτησα

Κι άμα το αύριο

Είναι στο χέρι μου

Θα’σαι για πάντοτε

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Δώσε μου ένα φιλί

Ό,τι θυμάμαι

Να το ξεχάσω

Και τ’ όνομά μου μαζί

Και την παλιά μου ζωή

σε ΣΕΝΑ που ποτέ δεν έπαψα ν’ αγαπώ …

Η ζωή είναι …

Έχω χαθεί τον τελευταίο καιρό αλλά …

δεν ήταν κάτι που ήθελα …

ζω την κάθε μου μέρα σα να είναι η τελευταία μου …

και προσπαθώ να μην ξεχνάω πως …

η ζωή είναι τόσο μικρή …

και πρέπει να την ζούμε …

Κι αν είσαι θάλασσα

Εγώ σ’ αγκάλιασα

Κι αν είσαι άνεμος

Εγώ σε κράτησα

Κι άμα το αύριο

Είναι στο χέρι μου

Θα’σαι για πάντοτε

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Δώσε μου ένα φιλί

Ό,τι θυμάμαι

Να το ξεχάσω

Και τ’ όνομά μου μαζί

Και την παλιά μου ζωή

σε ΣΕΝΑ που ποτέ δεν έπαψα ν’ αγαπώ …

Η ζωή είναι …

Έχω χαθεί τον τελευταίο καιρό αλλά …

δεν ήταν κάτι που ήθελα …

ζω την κάθε μου μέρα σα να είναι η τελευταία μου …

και προσπαθώ να μην ξεχνάω πως …

η ζωή είναι τόσο μικρή …

και πρέπει να την ζούμε …

Κι αν είσαι θάλασσα

Εγώ σ’ αγκάλιασα

Κι αν είσαι άνεμος

Εγώ σε κράτησα

Κι άμα το αύριο

Είναι στο χέρι μου

Θα’σαι για πάντοτε

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Δώσε μου ένα φιλί

Ό,τι θυμάμαι

Να το ξεχάσω

Και τ’ όνομά μου μαζί

Και την παλιά μου ζωή

σε ΣΕΝΑ που ποτέ δεν έπαψα ν’ αγαπώ …

Η ζωή είναι …

Έχω χαθεί τον τελευταίο καιρό αλλά …

δεν ήταν κάτι που ήθελα …

ζω την κάθε μου μέρα σα να είναι η τελευταία μου …

και προσπαθώ να μην ξεχνάω πως …

η ζωή είναι τόσο μικρή …

και πρέπει να την ζούμε …

Κι αν είσαι θάλασσα

Εγώ σ’ αγκάλιασα

Κι αν είσαι άνεμος

Εγώ σε κράτησα

Κι άμα το αύριο

Είναι στο χέρι μου

Θα’σαι για πάντοτε

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Δώσε μου ένα φιλί

Ό,τι θυμάμαι

Να το ξεχάσω

Και τ’ όνομά μου μαζί

Και την παλιά μου ζωή

σε ΣΕΝΑ που ποτέ δεν έπαψα ν’ αγαπώ …

Η ζωή είναι …

Έχω χαθεί τον τελευταίο καιρό αλλά …

δεν ήταν κάτι που ήθελα …

ζω την κάθε μου μέρα σα να είναι η τελευταία μου …

και προσπαθώ να μην ξεχνάω πως …

η ζωή είναι τόσο μικρή …

και πρέπει να την ζούμε …

Κι αν είσαι θάλασσα

Εγώ σ’ αγκάλιασα

Κι αν είσαι άνεμος

Εγώ σε κράτησα

Κι άμα το αύριο

Είναι στο χέρι μου

Θα’σαι για πάντοτε

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Το καλοκαίρι μου

Δώσε μου ένα φιλί

Ό,τι θυμάμαι

Να το ξεχάσω

Και τ’ όνομά μου μαζί

Και την παλιά μου ζωή

σε ΣΕΝΑ που ποτέ δεν έπαψα ν’ αγαπώ …