1. Πείτε το με λουλούδια …

8411007ναρκισσος.jpg

Σε ένα χέρσο χωράφι – και όχι σε σημείο με γρασίδι που κάθε τόσο το κουρεύουν – κοντά σε ένα διάδρομο προσγείωσης, φυτέψτε βολβούς νάρκισσου με τρόπο ώστε να σχηματίζουν τις λέξεις «Σ’ αγαπώ».

Περιμένετε μέχρι την άνοιξη και μετά στείλτε τον αγαπημένο σας πρόσωπο με ένα αεροπλάο να δει το μήνυμα από ψηλά.

Καλού-κακού μη γράψετε όνομα, εκτός αν έχετε ήδη υπόψη σας κάποιο συγκεκριμμένο πρόσωπο.

1. Πείτε το με λουλούδια …

8411007ναρκισσος.jpg

Σε ένα χέρσο χωράφι – και όχι σε σημείο με γρασίδι που κάθε τόσο το κουρεύουν – κοντά σε ένα διάδρομο προσγείωσης, φυτέψτε βολβούς νάρκισσου με τρόπο ώστε να σχηματίζουν τις λέξεις «Σ’ αγαπώ».

Περιμένετε μέχρι την άνοιξη και μετά στείλτε τον αγαπημένο σας πρόσωπο με ένα αεροπλάο να δει το μήνυμα από ψηλά.

Καλού-κακού μη γράψετε όνομα, εκτός αν έχετε ήδη υπόψη σας κάποιο συγκεκριμμένο πρόσωπο.

1. Πείτε το με λουλούδια …

8411007ναρκισσος.jpg

Σε ένα χέρσο χωράφι – και όχι σε σημείο με γρασίδι που κάθε τόσο το κουρεύουν – κοντά σε ένα διάδρομο προσγείωσης, φυτέψτε βολβούς νάρκισσου με τρόπο ώστε να σχηματίζουν τις λέξεις «Σ’ αγαπώ».

Περιμένετε μέχρι την άνοιξη και μετά στείλτε τον αγαπημένο σας πρόσωπο με ένα αεροπλάο να δει το μήνυμα από ψηλά.

Καλού-κακού μη γράψετε όνομα, εκτός αν έχετε ήδη υπόψη σας κάποιο συγκεκριμμένο πρόσωπο.

1. Πείτε το με λουλούδια …

8411007ναρκισσος.jpg

Σε ένα χέρσο χωράφι – και όχι σε σημείο με γρασίδι που κάθε τόσο το κουρεύουν – κοντά σε ένα διάδρομο προσγείωσης, φυτέψτε βολβούς νάρκισσου με τρόπο ώστε να σχηματίζουν τις λέξεις «Σ’ αγαπώ».

Περιμένετε μέχρι την άνοιξη και μετά στείλτε τον αγαπημένο σας πρόσωπο με ένα αεροπλάο να δει το μήνυμα από ψηλά.

Καλού-κακού μη γράψετε όνομα, εκτός αν έχετε ήδη υπόψη σας κάποιο συγκεκριμμένο πρόσωπο.

1. Πείτε το με λουλούδια …

8411007ναρκισσος.jpg

Σε ένα χέρσο χωράφι – και όχι σε σημείο με γρασίδι που κάθε τόσο το κουρεύουν – κοντά σε ένα διάδρομο προσγείωσης, φυτέψτε βολβούς νάρκισσου με τρόπο ώστε να σχηματίζουν τις λέξεις «Σ’ αγαπώ».

Περιμένετε μέχρι την άνοιξη και μετά στείλτε τον αγαπημένο σας πρόσωπο με ένα αεροπλάο να δει το μήνυμα από ψηλά.

Καλού-κακού μη γράψετε όνομα, εκτός αν έχετε ήδη υπόψη σας κάποιο συγκεκριμμένο πρόσωπο.

1. Πείτε το με λουλούδια …

8411007ναρκισσος.jpg

Σε ένα χέρσο χωράφι – και όχι σε σημείο με γρασίδι που κάθε τόσο το κουρεύουν – κοντά σε ένα διάδρομο προσγείωσης, φυτέψτε βολβούς νάρκισσου με τρόπο ώστε να σχηματίζουν τις λέξεις «Σ’ αγαπώ».

Περιμένετε μέχρι την άνοιξη και μετά στείλτε τον αγαπημένο σας πρόσωπο με ένα αεροπλάο να δει το μήνυμα από ψηλά.

Καλού-κακού μη γράψετε όνομα, εκτός αν έχετε ήδη υπόψη σας κάποιο συγκεκριμμένο πρόσωπο.

1. Πείτε το με λουλούδια …

8411007ναρκισσος.jpg

Σε ένα χέρσο χωράφι – και όχι σε σημείο με γρασίδι που κάθε τόσο το κουρεύουν – κοντά σε ένα διάδρομο προσγείωσης, φυτέψτε βολβούς νάρκισσου με τρόπο ώστε να σχηματίζουν τις λέξεις «Σ’ αγαπώ».

Περιμένετε μέχρι την άνοιξη και μετά στείλτε τον αγαπημένο σας πρόσωπο με ένα αεροπλάο να δει το μήνυμα από ψηλά.

Καλού-κακού μη γράψετε όνομα, εκτός αν έχετε ήδη υπόψη σας κάποιο συγκεκριμμένο πρόσωπο.

1. Πείτε το με λουλούδια …

8411007ναρκισσος.jpg

Σε ένα χέρσο χωράφι – και όχι σε σημείο με γρασίδι που κάθε τόσο το κουρεύουν – κοντά σε ένα διάδρομο προσγείωσης, φυτέψτε βολβούς νάρκισσου με τρόπο ώστε να σχηματίζουν τις λέξεις «Σ’ αγαπώ».

Περιμένετε μέχρι την άνοιξη και μετά στείλτε τον αγαπημένο σας πρόσωπο με ένα αεροπλάο να δει το μήνυμα από ψηλά.

Καλού-κακού μη γράψετε όνομα, εκτός αν έχετε ήδη υπόψη σας κάποιο συγκεκριμμένο πρόσωπο.

1. Πείτε το με λουλούδια …

8411007ναρκισσος.jpg

Σε ένα χέρσο χωράφι – και όχι σε σημείο με γρασίδι που κάθε τόσο το κουρεύουν – κοντά σε ένα διάδρομο προσγείωσης, φυτέψτε βολβούς νάρκισσου με τρόπο ώστε να σχηματίζουν τις λέξεις «Σ’ αγαπώ».

Περιμένετε μέχρι την άνοιξη και μετά στείλτε τον αγαπημένο σας πρόσωπο με ένα αεροπλάο να δει το μήνυμα από ψηλά.

Καλού-κακού μη γράψετε όνομα, εκτός αν έχετε ήδη υπόψη σας κάποιο συγκεκριμμένο πρόσωπο.

1. Πείτε το με λουλούδια …

8411007ναρκισσος.jpg

Σε ένα χέρσο χωράφι – και όχι σε σημείο με γρασίδι που κάθε τόσο το κουρεύουν – κοντά σε ένα διάδρομο προσγείωσης, φυτέψτε βολβούς νάρκισσου με τρόπο ώστε να σχηματίζουν τις λέξεις «Σ’ αγαπώ».

Περιμένετε μέχρι την άνοιξη και μετά στείλτε τον αγαπημένο σας πρόσωπο με ένα αεροπλάο να δει το μήνυμα από ψηλά.

Καλού-κακού μη γράψετε όνομα, εκτός αν έχετε ήδη υπόψη σας κάποιο συγκεκριμμένο πρόσωπο.