Ακόμα μια φορά …

Συνήθως πολύ σπάνια βάζω ένα τραγούδι δύο φορές αλλά από τον χθεσινό διαγωνισμό της Eurovision το λάτρεψα ακόμα μια φορά.

Αυτό είναι το Secret Combination με την γλυκύτατη Καλομοίρα.

Όμως ακόμα ένα λατρεμένο τραγούδι που στάθηκε τόσο άτυχο

Αυτό είναι το Femme Fatale με την Ευδοκία

Ακόμα μια φορά …

Συνήθως πολύ σπάνια βάζω ένα τραγούδι δύο φορές αλλά από τον χθεσινό διαγωνισμό της Eurovision το λάτρεψα ακόμα μια φορά.

Αυτό είναι το Secret Combination με την γλυκύτατη Καλομοίρα.

Όμως ακόμα ένα λατρεμένο τραγούδι που στάθηκε τόσο άτυχο

Αυτό είναι το Femme Fatale με την Ευδοκία

Ακόμα μια φορά …

Συνήθως πολύ σπάνια βάζω ένα τραγούδι δύο φορές αλλά από τον χθεσινό διαγωνισμό της Eurovision το λάτρεψα ακόμα μια φορά.

Αυτό είναι το Secret Combination με την γλυκύτατη Καλομοίρα.

Όμως ακόμα ένα λατρεμένο τραγούδι που στάθηκε τόσο άτυχο

Αυτό είναι το Femme Fatale με την Ευδοκία

Ακόμα μια φορά …

Συνήθως πολύ σπάνια βάζω ένα τραγούδι δύο φορές αλλά από τον χθεσινό διαγωνισμό της Eurovision το λάτρεψα ακόμα μια φορά.

Αυτό είναι το Secret Combination με την γλυκύτατη Καλομοίρα.

Όμως ακόμα ένα λατρεμένο τραγούδι που στάθηκε τόσο άτυχο

Αυτό είναι το Femme Fatale με την Ευδοκία

Ακόμα μια φορά …

Συνήθως πολύ σπάνια βάζω ένα τραγούδι δύο φορές αλλά από τον χθεσινό διαγωνισμό της Eurovision το λάτρεψα ακόμα μια φορά.

Αυτό είναι το Secret Combination με την γλυκύτατη Καλομοίρα.

Όμως ακόμα ένα λατρεμένο τραγούδι που στάθηκε τόσο άτυχο

Αυτό είναι το Femme Fatale με την Ευδοκία

Ακόμα μια φορά …

Συνήθως πολύ σπάνια βάζω ένα τραγούδι δύο φορές αλλά από τον χθεσινό διαγωνισμό της Eurovision το λάτρεψα ακόμα μια φορά.

Αυτό είναι το Secret Combination με την γλυκύτατη Καλομοίρα.

Όμως ακόμα ένα λατρεμένο τραγούδι που στάθηκε τόσο άτυχο

Αυτό είναι το Femme Fatale με την Ευδοκία

Ακόμα μια φορά …

Συνήθως πολύ σπάνια βάζω ένα τραγούδι δύο φορές αλλά από τον χθεσινό διαγωνισμό της Eurovision το λάτρεψα ακόμα μια φορά.

Αυτό είναι το Secret Combination με την γλυκύτατη Καλομοίρα.

Όμως ακόμα ένα λατρεμένο τραγούδι που στάθηκε τόσο άτυχο

Αυτό είναι το Femme Fatale με την Ευδοκία

Ακόμα μια φορά …

Συνήθως πολύ σπάνια βάζω ένα τραγούδι δύο φορές αλλά από τον χθεσινό διαγωνισμό της Eurovision το λάτρεψα ακόμα μια φορά.

Αυτό είναι το Secret Combination με την γλυκύτατη Καλομοίρα.

Όμως ακόμα ένα λατρεμένο τραγούδι που στάθηκε τόσο άτυχο

Αυτό είναι το Femme Fatale με την Ευδοκία

Ακόμα μια φορά …

Συνήθως πολύ σπάνια βάζω ένα τραγούδι δύο φορές αλλά από τον χθεσινό διαγωνισμό της Eurovision το λάτρεψα ακόμα μια φορά.

Αυτό είναι το Secret Combination με την γλυκύτατη Καλομοίρα.

Όμως ακόμα ένα λατρεμένο τραγούδι που στάθηκε τόσο άτυχο

Αυτό είναι το Femme Fatale με την Ευδοκία

Ακόμα μια φορά …

Συνήθως πολύ σπάνια βάζω ένα τραγούδι δύο φορές αλλά από τον χθεσινό διαγωνισμό της Eurovision το λάτρεψα ακόμα μια φορά.

Αυτό είναι το Secret Combination με την γλυκύτατη Καλομοίρα.

Όμως ακόμα ένα λατρεμένο τραγούδι που στάθηκε τόσο άτυχο

Αυτό είναι το Femme Fatale με την Ευδοκία