Καληνύχτα … Μορφέα ταξιδεψέ με …

Αισθάνομαι κάπως σήμερα

λες και τα πόδια μου δε με βαστάνε

μα μια καληνύχτα προλαβαίνω να σας πω

πριν τα βλεφαρά μου κλεισουνε

και ο μορφέας με ταξιδέψει εκεί που θέλω να βρίσκομαι …

Στίχοι: Μαρία Πολυδούρη – Μιχάλης Κουμπιός

Μουσική: Μιχάλης Κουμπιός

Πρώτη εκτέλεση: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Καληνύχτα ψυχάκι

Μωρό μου κοιμήσου ο ύπνος λυτρώνει

μικρή μου καρδούλα δεν είσαι πια μόνη

Είμαι κοντά σου σε νανουρίζω

Τα όνειρα σου όλα γνωρίζω

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα

Ξέρω ότι οι αγάπες κλείνεις στα στήθια

Θέλεις λουλούδια και παραμύθια

Κάποτε μου πες θαρρώ θλιμμένη

Για μια ψυχούλα που χεις χαμένη

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα

Advertisement

Καληνύχτα … Μορφέα ταξιδεψέ με …

Αισθάνομαι κάπως σήμερα

λες και τα πόδια μου δε με βαστάνε

μα μια καληνύχτα προλαβαίνω να σας πω

πριν τα βλεφαρά μου κλεισουνε

και ο μορφέας με ταξιδέψει εκεί που θέλω να βρίσκομαι …

Στίχοι: Μαρία Πολυδούρη – Μιχάλης Κουμπιός

Μουσική: Μιχάλης Κουμπιός

Πρώτη εκτέλεση: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Καληνύχτα ψυχάκι

Μωρό μου κοιμήσου ο ύπνος λυτρώνει

μικρή μου καρδούλα δεν είσαι πια μόνη

Είμαι κοντά σου σε νανουρίζω

Τα όνειρα σου όλα γνωρίζω

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα

Ξέρω ότι οι αγάπες κλείνεις στα στήθια

Θέλεις λουλούδια και παραμύθια

Κάποτε μου πες θαρρώ θλιμμένη

Για μια ψυχούλα που χεις χαμένη

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα

Καληνύχτα … Μορφέα ταξιδεψέ με …

Αισθάνομαι κάπως σήμερα

λες και τα πόδια μου δε με βαστάνε

μα μια καληνύχτα προλαβαίνω να σας πω

πριν τα βλεφαρά μου κλεισουνε

και ο μορφέας με ταξιδέψει εκεί που θέλω να βρίσκομαι …

Στίχοι: Μαρία Πολυδούρη – Μιχάλης Κουμπιός

Μουσική: Μιχάλης Κουμπιός

Πρώτη εκτέλεση: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Καληνύχτα ψυχάκι

Μωρό μου κοιμήσου ο ύπνος λυτρώνει

μικρή μου καρδούλα δεν είσαι πια μόνη

Είμαι κοντά σου σε νανουρίζω

Τα όνειρα σου όλα γνωρίζω

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα

Ξέρω ότι οι αγάπες κλείνεις στα στήθια

Θέλεις λουλούδια και παραμύθια

Κάποτε μου πες θαρρώ θλιμμένη

Για μια ψυχούλα που χεις χαμένη

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα

Καληνύχτα … Μορφέα ταξιδεψέ με …

Αισθάνομαι κάπως σήμερα

λες και τα πόδια μου δε με βαστάνε

μα μια καληνύχτα προλαβαίνω να σας πω

πριν τα βλεφαρά μου κλεισουνε

και ο μορφέας με ταξιδέψει εκεί που θέλω να βρίσκομαι …

Στίχοι: Μαρία Πολυδούρη – Μιχάλης Κουμπιός

Μουσική: Μιχάλης Κουμπιός

Πρώτη εκτέλεση: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Καληνύχτα ψυχάκι

Μωρό μου κοιμήσου ο ύπνος λυτρώνει

μικρή μου καρδούλα δεν είσαι πια μόνη

Είμαι κοντά σου σε νανουρίζω

Τα όνειρα σου όλα γνωρίζω

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα

Ξέρω ότι οι αγάπες κλείνεις στα στήθια

Θέλεις λουλούδια και παραμύθια

Κάποτε μου πες θαρρώ θλιμμένη

Για μια ψυχούλα που χεις χαμένη

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα

Καληνύχτα … Μορφέα ταξιδεψέ με …

Αισθάνομαι κάπως σήμερα

λες και τα πόδια μου δε με βαστάνε

μα μια καληνύχτα προλαβαίνω να σας πω

πριν τα βλεφαρά μου κλεισουνε

και ο μορφέας με ταξιδέψει εκεί που θέλω να βρίσκομαι …

Στίχοι: Μαρία Πολυδούρη – Μιχάλης Κουμπιός

Μουσική: Μιχάλης Κουμπιός

Πρώτη εκτέλεση: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Καληνύχτα ψυχάκι

Μωρό μου κοιμήσου ο ύπνος λυτρώνει

μικρή μου καρδούλα δεν είσαι πια μόνη

Είμαι κοντά σου σε νανουρίζω

Τα όνειρα σου όλα γνωρίζω

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα

Ξέρω ότι οι αγάπες κλείνεις στα στήθια

Θέλεις λουλούδια και παραμύθια

Κάποτε μου πες θαρρώ θλιμμένη

Για μια ψυχούλα που χεις χαμένη

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα

Καληνύχτα … Μορφέα ταξιδεψέ με …

Αισθάνομαι κάπως σήμερα

λες και τα πόδια μου δε με βαστάνε

μα μια καληνύχτα προλαβαίνω να σας πω

πριν τα βλεφαρά μου κλεισουνε

και ο μορφέας με ταξιδέψει εκεί που θέλω να βρίσκομαι …

Στίχοι: Μαρία Πολυδούρη – Μιχάλης Κουμπιός

Μουσική: Μιχάλης Κουμπιός

Πρώτη εκτέλεση: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Καληνύχτα ψυχάκι

Μωρό μου κοιμήσου ο ύπνος λυτρώνει

μικρή μου καρδούλα δεν είσαι πια μόνη

Είμαι κοντά σου σε νανουρίζω

Τα όνειρα σου όλα γνωρίζω

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα

Ξέρω ότι οι αγάπες κλείνεις στα στήθια

Θέλεις λουλούδια και παραμύθια

Κάποτε μου πες θαρρώ θλιμμένη

Για μια ψυχούλα που χεις χαμένη

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα

Καληνύχτα … Μορφέα ταξιδεψέ με …

Αισθάνομαι κάπως σήμερα

λες και τα πόδια μου δε με βαστάνε

μα μια καληνύχτα προλαβαίνω να σας πω

πριν τα βλεφαρά μου κλεισουνε

και ο μορφέας με ταξιδέψει εκεί που θέλω να βρίσκομαι …

Στίχοι: Μαρία Πολυδούρη – Μιχάλης Κουμπιός

Μουσική: Μιχάλης Κουμπιός

Πρώτη εκτέλεση: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Καληνύχτα ψυχάκι

Μωρό μου κοιμήσου ο ύπνος λυτρώνει

μικρή μου καρδούλα δεν είσαι πια μόνη

Είμαι κοντά σου σε νανουρίζω

Τα όνειρα σου όλα γνωρίζω

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα

Ξέρω ότι οι αγάπες κλείνεις στα στήθια

Θέλεις λουλούδια και παραμύθια

Κάποτε μου πες θαρρώ θλιμμένη

Για μια ψυχούλα που χεις χαμένη

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα

Καληνύχτα … Μορφέα ταξιδεψέ με …

Αισθάνομαι κάπως σήμερα

λες και τα πόδια μου δε με βαστάνε

μα μια καληνύχτα προλαβαίνω να σας πω

πριν τα βλεφαρά μου κλεισουνε

και ο μορφέας με ταξιδέψει εκεί που θέλω να βρίσκομαι …

Στίχοι: Μαρία Πολυδούρη – Μιχάλης Κουμπιός

Μουσική: Μιχάλης Κουμπιός

Πρώτη εκτέλεση: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Καληνύχτα ψυχάκι

Μωρό μου κοιμήσου ο ύπνος λυτρώνει

μικρή μου καρδούλα δεν είσαι πια μόνη

Είμαι κοντά σου σε νανουρίζω

Τα όνειρα σου όλα γνωρίζω

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα

Ξέρω ότι οι αγάπες κλείνεις στα στήθια

Θέλεις λουλούδια και παραμύθια

Κάποτε μου πες θαρρώ θλιμμένη

Για μια ψυχούλα που χεις χαμένη

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα

Καληνύχτα … Μορφέα ταξιδεψέ με …

Αισθάνομαι κάπως σήμερα

λες και τα πόδια μου δε με βαστάνε

μα μια καληνύχτα προλαβαίνω να σας πω

πριν τα βλεφαρά μου κλεισουνε

και ο μορφέας με ταξιδέψει εκεί που θέλω να βρίσκομαι …

Στίχοι: Μαρία Πολυδούρη – Μιχάλης Κουμπιός

Μουσική: Μιχάλης Κουμπιός

Πρώτη εκτέλεση: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Καληνύχτα ψυχάκι

Μωρό μου κοιμήσου ο ύπνος λυτρώνει

μικρή μου καρδούλα δεν είσαι πια μόνη

Είμαι κοντά σου σε νανουρίζω

Τα όνειρα σου όλα γνωρίζω

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα

Ξέρω ότι οι αγάπες κλείνεις στα στήθια

Θέλεις λουλούδια και παραμύθια

Κάποτε μου πες θαρρώ θλιμμένη

Για μια ψυχούλα που χεις χαμένη

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα

Καληνύχτα … Μορφέα ταξιδεψέ με …

Αισθάνομαι κάπως σήμερα

λες και τα πόδια μου δε με βαστάνε

μα μια καληνύχτα προλαβαίνω να σας πω

πριν τα βλεφαρά μου κλεισουνε

και ο μορφέας με ταξιδέψει εκεί που θέλω να βρίσκομαι …

Στίχοι: Μαρία Πολυδούρη – Μιχάλης Κουμπιός

Μουσική: Μιχάλης Κουμπιός

Πρώτη εκτέλεση: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Καληνύχτα ψυχάκι

Μωρό μου κοιμήσου ο ύπνος λυτρώνει

μικρή μου καρδούλα δεν είσαι πια μόνη

Είμαι κοντά σου σε νανουρίζω

Τα όνειρα σου όλα γνωρίζω

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

Κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα

Ξέρω ότι οι αγάπες κλείνεις στα στήθια

Θέλεις λουλούδια και παραμύθια

Κάποτε μου πες θαρρώ θλιμμένη

Για μια ψυχούλα που χεις χαμένη

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα ψυχάκι μη φοβάσαι

κοντά σου θα μαι όταν κοιμάσαι

Καληνύχτα Καληνύχτα