Χρόνια μας πολλά μανούλες …

Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου

με ένα τραγούδι που δείχνει τι σημαίνει

η μητέρα στη ζωή μας …