Αισθάνομαι τόσο όμορφα … Καλημέρα

Flowersttty.jpg

Καλημέρας σας.

Αισθάνομαι τόσo όμορφα σήμερα και σε αυτό φταίει ένας πολύ καλός μου φίλος.

Του λέω όλα μου τα προβλήματα και αυτός με συμβουλεύει.

To ίδιο έκανε και χθες γι’ αυτό και σήμερα νιώθω τόσο υπέροχα.

Γι’ αυτό και για άλλα τόσα τον ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

και του λέω πως τον ΑΓΑΠΑΩ γιατί είναι αυτός που είναι.

Μη ξεχνάς πως εγώ έμαθα πάντα να χαμογελάω

και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές.

Φιλάκια …

Αισθάνομαι τόσο όμορφα … Καλημέρα

Flowersttty.jpg

Καλημέρας σας.

Αισθάνομαι τόσo όμορφα σήμερα και σε αυτό φταίει ένας πολύ καλός μου φίλος.

Του λέω όλα μου τα προβλήματα και αυτός με συμβουλεύει.

To ίδιο έκανε και χθες γι’ αυτό και σήμερα νιώθω τόσο υπέροχα.

Γι’ αυτό και για άλλα τόσα τον ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

και του λέω πως τον ΑΓΑΠΑΩ γιατί είναι αυτός που είναι.

Μη ξεχνάς πως εγώ έμαθα πάντα να χαμογελάω

και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές.

Φιλάκια …

Αισθάνομαι τόσο όμορφα … Καλημέρα

Flowersttty.jpg

Καλημέρας σας.

Αισθάνομαι τόσo όμορφα σήμερα και σε αυτό φταίει ένας πολύ καλός μου φίλος.

Του λέω όλα μου τα προβλήματα και αυτός με συμβουλεύει.

To ίδιο έκανε και χθες γι’ αυτό και σήμερα νιώθω τόσο υπέροχα.

Γι’ αυτό και για άλλα τόσα τον ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

και του λέω πως τον ΑΓΑΠΑΩ γιατί είναι αυτός που είναι.

Μη ξεχνάς πως εγώ έμαθα πάντα να χαμογελάω

και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές.

Φιλάκια …

Αισθάνομαι τόσο όμορφα … Καλημέρα

Flowersttty.jpg

Καλημέρας σας.

Αισθάνομαι τόσo όμορφα σήμερα και σε αυτό φταίει ένας πολύ καλός μου φίλος.

Του λέω όλα μου τα προβλήματα και αυτός με συμβουλεύει.

To ίδιο έκανε και χθες γι’ αυτό και σήμερα νιώθω τόσο υπέροχα.

Γι’ αυτό και για άλλα τόσα τον ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

και του λέω πως τον ΑΓΑΠΑΩ γιατί είναι αυτός που είναι.

Μη ξεχνάς πως εγώ έμαθα πάντα να χαμογελάω

και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές.

Φιλάκια …

Αισθάνομαι τόσο όμορφα … Καλημέρα

Flowersttty.jpg

Καλημέρας σας.

Αισθάνομαι τόσo όμορφα σήμερα και σε αυτό φταίει ένας πολύ καλός μου φίλος.

Του λέω όλα μου τα προβλήματα και αυτός με συμβουλεύει.

To ίδιο έκανε και χθες γι’ αυτό και σήμερα νιώθω τόσο υπέροχα.

Γι’ αυτό και για άλλα τόσα τον ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

και του λέω πως τον ΑΓΑΠΑΩ γιατί είναι αυτός που είναι.

Μη ξεχνάς πως εγώ έμαθα πάντα να χαμογελάω

και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές.

Φιλάκια …

Αισθάνομαι τόσο όμορφα … Καλημέρα

Flowersttty.jpg

Καλημέρας σας.

Αισθάνομαι τόσo όμορφα σήμερα και σε αυτό φταίει ένας πολύ καλός μου φίλος.

Του λέω όλα μου τα προβλήματα και αυτός με συμβουλεύει.

To ίδιο έκανε και χθες γι’ αυτό και σήμερα νιώθω τόσο υπέροχα.

Γι’ αυτό και για άλλα τόσα τον ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

και του λέω πως τον ΑΓΑΠΑΩ γιατί είναι αυτός που είναι.

Μη ξεχνάς πως εγώ έμαθα πάντα να χαμογελάω

και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές.

Φιλάκια …

Αισθάνομαι τόσο όμορφα … Καλημέρα

Flowersttty.jpg

Καλημέρας σας.

Αισθάνομαι τόσo όμορφα σήμερα και σε αυτό φταίει ένας πολύ καλός μου φίλος.

Του λέω όλα μου τα προβλήματα και αυτός με συμβουλεύει.

To ίδιο έκανε και χθες γι’ αυτό και σήμερα νιώθω τόσο υπέροχα.

Γι’ αυτό και για άλλα τόσα τον ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

και του λέω πως τον ΑΓΑΠΑΩ γιατί είναι αυτός που είναι.

Μη ξεχνάς πως εγώ έμαθα πάντα να χαμογελάω

και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές.

Φιλάκια …

Αισθάνομαι τόσο όμορφα … Καλημέρα

Flowersttty.jpg

Καλημέρας σας.

Αισθάνομαι τόσo όμορφα σήμερα και σε αυτό φταίει ένας πολύ καλός μου φίλος.

Του λέω όλα μου τα προβλήματα και αυτός με συμβουλεύει.

To ίδιο έκανε και χθες γι’ αυτό και σήμερα νιώθω τόσο υπέροχα.

Γι’ αυτό και για άλλα τόσα τον ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

και του λέω πως τον ΑΓΑΠΑΩ γιατί είναι αυτός που είναι.

Μη ξεχνάς πως εγώ έμαθα πάντα να χαμογελάω

και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές.

Φιλάκια …

Αισθάνομαι τόσο όμορφα … Καλημέρα

Flowersttty.jpg

Καλημέρας σας.

Αισθάνομαι τόσo όμορφα σήμερα και σε αυτό φταίει ένας πολύ καλός μου φίλος.

Του λέω όλα μου τα προβλήματα και αυτός με συμβουλεύει.

To ίδιο έκανε και χθες γι’ αυτό και σήμερα νιώθω τόσο υπέροχα.

Γι’ αυτό και για άλλα τόσα τον ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

και του λέω πως τον ΑΓΑΠΑΩ γιατί είναι αυτός που είναι.

Μη ξεχνάς πως εγώ έμαθα πάντα να χαμογελάω

και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές.

Φιλάκια …

Αισθάνομαι τόσο όμορφα … Καλημέρα

Flowersttty.jpg

Καλημέρας σας.

Αισθάνομαι τόσo όμορφα σήμερα και σε αυτό φταίει ένας πολύ καλός μου φίλος.

Του λέω όλα μου τα προβλήματα και αυτός με συμβουλεύει.

To ίδιο έκανε και χθες γι’ αυτό και σήμερα νιώθω τόσο υπέροχα.

Γι’ αυτό και για άλλα τόσα τον ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

και του λέω πως τον ΑΓΑΠΑΩ γιατί είναι αυτός που είναι.

Μη ξεχνάς πως εγώ έμαθα πάντα να χαμογελάω

και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές.

Φιλάκια …