Συνεχίζω να είμαι υπερήφανη …

greece_240x240.jpg

Πριν 4 χρόνια χάρηκα πάρα πολύ με την επιτυχία της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο.

Αισθάνθηκα υπερήφανη που ήμουν Ελληνίδα και που ήμασταν Πρωταθλητές Ευρώπης.

Φέτος η εθνική μας αποκλείστηκε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χωρίς κανένα βαθμό. Πολλοί ήταν αυτοί που άρχισαν τα σχόλια.

Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω αυτά τα παιδιά που μας έκαναν τόσο υπερήφανους πριν 4 χρόνια. Στην φετινή διοργάνωση κάτι δεν πήγε καλά .

Εγώ και πολύ κόσμος εκτός από μένα συνεχίζουμε να τους αγαπάμε και να μη ξεχνάμε εκείνες τις μοναδικές στιγμές.

Συνεχίζω να είμαι υπερήφανη …

greece_240x240.jpg

Πριν 4 χρόνια χάρηκα πάρα πολύ με την επιτυχία της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο.

Αισθάνθηκα υπερήφανη που ήμουν Ελληνίδα και που ήμασταν Πρωταθλητές Ευρώπης.

Φέτος η εθνική μας αποκλείστηκε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χωρίς κανένα βαθμό. Πολλοί ήταν αυτοί που άρχισαν τα σχόλια.

Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω αυτά τα παιδιά που μας έκαναν τόσο υπερήφανους πριν 4 χρόνια. Στην φετινή διοργάνωση κάτι δεν πήγε καλά .

Εγώ και πολύ κόσμος εκτός από μένα συνεχίζουμε να τους αγαπάμε και να μη ξεχνάμε εκείνες τις μοναδικές στιγμές.

Συνεχίζω να είμαι υπερήφανη …

greece_240x240.jpg

Πριν 4 χρόνια χάρηκα πάρα πολύ με την επιτυχία της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο.

Αισθάνθηκα υπερήφανη που ήμουν Ελληνίδα και που ήμασταν Πρωταθλητές Ευρώπης.

Φέτος η εθνική μας αποκλείστηκε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χωρίς κανένα βαθμό. Πολλοί ήταν αυτοί που άρχισαν τα σχόλια.

Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω αυτά τα παιδιά που μας έκαναν τόσο υπερήφανους πριν 4 χρόνια. Στην φετινή διοργάνωση κάτι δεν πήγε καλά .

Εγώ και πολύ κόσμος εκτός από μένα συνεχίζουμε να τους αγαπάμε και να μη ξεχνάμε εκείνες τις μοναδικές στιγμές.

Συνεχίζω να είμαι υπερήφανη …

greece_240x240.jpg

Πριν 4 χρόνια χάρηκα πάρα πολύ με την επιτυχία της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο.

Αισθάνθηκα υπερήφανη που ήμουν Ελληνίδα και που ήμασταν Πρωταθλητές Ευρώπης.

Φέτος η εθνική μας αποκλείστηκε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χωρίς κανένα βαθμό. Πολλοί ήταν αυτοί που άρχισαν τα σχόλια.

Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω αυτά τα παιδιά που μας έκαναν τόσο υπερήφανους πριν 4 χρόνια. Στην φετινή διοργάνωση κάτι δεν πήγε καλά .

Εγώ και πολύ κόσμος εκτός από μένα συνεχίζουμε να τους αγαπάμε και να μη ξεχνάμε εκείνες τις μοναδικές στιγμές.

Συνεχίζω να είμαι υπερήφανη …

greece_240x240.jpg

Πριν 4 χρόνια χάρηκα πάρα πολύ με την επιτυχία της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο.

Αισθάνθηκα υπερήφανη που ήμουν Ελληνίδα και που ήμασταν Πρωταθλητές Ευρώπης.

Φέτος η εθνική μας αποκλείστηκε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χωρίς κανένα βαθμό. Πολλοί ήταν αυτοί που άρχισαν τα σχόλια.

Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω αυτά τα παιδιά που μας έκαναν τόσο υπερήφανους πριν 4 χρόνια. Στην φετινή διοργάνωση κάτι δεν πήγε καλά .

Εγώ και πολύ κόσμος εκτός από μένα συνεχίζουμε να τους αγαπάμε και να μη ξεχνάμε εκείνες τις μοναδικές στιγμές.

Συνεχίζω να είμαι υπερήφανη …

greece_240x240.jpg

Πριν 4 χρόνια χάρηκα πάρα πολύ με την επιτυχία της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο.

Αισθάνθηκα υπερήφανη που ήμουν Ελληνίδα και που ήμασταν Πρωταθλητές Ευρώπης.

Φέτος η εθνική μας αποκλείστηκε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χωρίς κανένα βαθμό. Πολλοί ήταν αυτοί που άρχισαν τα σχόλια.

Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω αυτά τα παιδιά που μας έκαναν τόσο υπερήφανους πριν 4 χρόνια. Στην φετινή διοργάνωση κάτι δεν πήγε καλά .

Εγώ και πολύ κόσμος εκτός από μένα συνεχίζουμε να τους αγαπάμε και να μη ξεχνάμε εκείνες τις μοναδικές στιγμές.

Συνεχίζω να είμαι υπερήφανη …

greece_240x240.jpg

Πριν 4 χρόνια χάρηκα πάρα πολύ με την επιτυχία της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο.

Αισθάνθηκα υπερήφανη που ήμουν Ελληνίδα και που ήμασταν Πρωταθλητές Ευρώπης.

Φέτος η εθνική μας αποκλείστηκε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χωρίς κανένα βαθμό. Πολλοί ήταν αυτοί που άρχισαν τα σχόλια.

Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω αυτά τα παιδιά που μας έκαναν τόσο υπερήφανους πριν 4 χρόνια. Στην φετινή διοργάνωση κάτι δεν πήγε καλά .

Εγώ και πολύ κόσμος εκτός από μένα συνεχίζουμε να τους αγαπάμε και να μη ξεχνάμε εκείνες τις μοναδικές στιγμές.

Συνεχίζω να είμαι υπερήφανη …

greece_240x240.jpg

Πριν 4 χρόνια χάρηκα πάρα πολύ με την επιτυχία της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο.

Αισθάνθηκα υπερήφανη που ήμουν Ελληνίδα και που ήμασταν Πρωταθλητές Ευρώπης.

Φέτος η εθνική μας αποκλείστηκε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χωρίς κανένα βαθμό. Πολλοί ήταν αυτοί που άρχισαν τα σχόλια.

Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω αυτά τα παιδιά που μας έκαναν τόσο υπερήφανους πριν 4 χρόνια. Στην φετινή διοργάνωση κάτι δεν πήγε καλά .

Εγώ και πολύ κόσμος εκτός από μένα συνεχίζουμε να τους αγαπάμε και να μη ξεχνάμε εκείνες τις μοναδικές στιγμές.

Συνεχίζω να είμαι υπερήφανη …

greece_240x240.jpg

Πριν 4 χρόνια χάρηκα πάρα πολύ με την επιτυχία της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο.

Αισθάνθηκα υπερήφανη που ήμουν Ελληνίδα και που ήμασταν Πρωταθλητές Ευρώπης.

Φέτος η εθνική μας αποκλείστηκε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χωρίς κανένα βαθμό. Πολλοί ήταν αυτοί που άρχισαν τα σχόλια.

Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω αυτά τα παιδιά που μας έκαναν τόσο υπερήφανους πριν 4 χρόνια. Στην φετινή διοργάνωση κάτι δεν πήγε καλά .

Εγώ και πολύ κόσμος εκτός από μένα συνεχίζουμε να τους αγαπάμε και να μη ξεχνάμε εκείνες τις μοναδικές στιγμές.

Συνεχίζω να είμαι υπερήφανη …

greece_240x240.jpg

Πριν 4 χρόνια χάρηκα πάρα πολύ με την επιτυχία της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο.

Αισθάνθηκα υπερήφανη που ήμουν Ελληνίδα και που ήμασταν Πρωταθλητές Ευρώπης.

Φέτος η εθνική μας αποκλείστηκε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χωρίς κανένα βαθμό. Πολλοί ήταν αυτοί που άρχισαν τα σχόλια.

Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω αυτά τα παιδιά που μας έκαναν τόσο υπερήφανους πριν 4 χρόνια. Στην φετινή διοργάνωση κάτι δεν πήγε καλά .

Εγώ και πολύ κόσμος εκτός από μένα συνεχίζουμε να τους αγαπάμε και να μη ξεχνάμε εκείνες τις μοναδικές στιγμές.