Πρόσκληση για παιχνίδι …

kalomoira.jpg

Η Eurovision τελειωσε και σε όλους έφερε μια γλυκόπικρη γευση.

Μερικά απ΄τα τραγούδια αξίζανε αλλά τα περισσότερα δεν άξιζαν καθόλου.

Ας φτιάξουμε μαζί το δικό Top 5 με τα τραγούδια που μας άρεσαν.

Ξεκινάω πρώτη.

 1. Secret Combnaton Ελλάδα
 2. Peace will come Γεωργία
 3. Ηero Σουηδία
 4. Shady lady Ουκρανία
 5. The fire in your eyes Ισραήλ

Τώρα περιμένω να γράψουν το Top 5 οι

 1. Έκτορας
 2. Πανθηράκος
 3. Χιονονιφάδα
 4. Βούλα και
 5. Αρματαν

Πρόσκληση για παιχνίδι …

kalomoira.jpg

Η Eurovision τελειωσε και σε όλους έφερε μια γλυκόπικρη γευση.

Μερικά απ΄τα τραγούδια αξίζανε αλλά τα περισσότερα δεν άξιζαν καθόλου.

Ας φτιάξουμε μαζί το δικό Top 5 με τα τραγούδια που μας άρεσαν.

Ξεκινάω πρώτη.

 1. Secret Combnaton Ελλάδα
 2. Peace will come Γεωργία
 3. Ηero Σουηδία
 4. Shady lady Ουκρανία
 5. The fire in your eyes Ισραήλ

Τώρα περιμένω να γράψουν το Top 5 οι

 1. Έκτορας
 2. Πανθηράκος
 3. Χιονονιφάδα
 4. Βούλα και
 5. Αρματαν

Πρόσκληση για παιχνίδι …

kalomoira.jpg

Η Eurovision τελειωσε και σε όλους έφερε μια γλυκόπικρη γευση.

Μερικά απ΄τα τραγούδια αξίζανε αλλά τα περισσότερα δεν άξιζαν καθόλου.

Ας φτιάξουμε μαζί το δικό Top 5 με τα τραγούδια που μας άρεσαν.

Ξεκινάω πρώτη.

 1. Secret Combnaton Ελλάδα
 2. Peace will come Γεωργία
 3. Ηero Σουηδία
 4. Shady lady Ουκρανία
 5. The fire in your eyes Ισραήλ

Τώρα περιμένω να γράψουν το Top 5 οι

 1. Έκτορας
 2. Πανθηράκος
 3. Χιονονιφάδα
 4. Βούλα και
 5. Αρματαν

Πρόσκληση για παιχνίδι …

kalomoira.jpg

Η Eurovision τελειωσε και σε όλους έφερε μια γλυκόπικρη γευση.

Μερικά απ΄τα τραγούδια αξίζανε αλλά τα περισσότερα δεν άξιζαν καθόλου.

Ας φτιάξουμε μαζί το δικό Top 5 με τα τραγούδια που μας άρεσαν.

Ξεκινάω πρώτη.

 1. Secret Combnaton Ελλάδα
 2. Peace will come Γεωργία
 3. Ηero Σουηδία
 4. Shady lady Ουκρανία
 5. The fire in your eyes Ισραήλ

Τώρα περιμένω να γράψουν το Top 5 οι

 1. Έκτορας
 2. Πανθηράκος
 3. Χιονονιφάδα
 4. Βούλα και
 5. Αρματαν

Πρόσκληση για παιχνίδι …

kalomoira.jpg

Η Eurovision τελειωσε και σε όλους έφερε μια γλυκόπικρη γευση.

Μερικά απ΄τα τραγούδια αξίζανε αλλά τα περισσότερα δεν άξιζαν καθόλου.

Ας φτιάξουμε μαζί το δικό Top 5 με τα τραγούδια που μας άρεσαν.

Ξεκινάω πρώτη.

 1. Secret Combnaton Ελλάδα
 2. Peace will come Γεωργία
 3. Ηero Σουηδία
 4. Shady lady Ουκρανία
 5. The fire in your eyes Ισραήλ

Τώρα περιμένω να γράψουν το Top 5 οι

 1. Έκτορας
 2. Πανθηράκος
 3. Χιονονιφάδα
 4. Βούλα και
 5. Αρματαν

Πρόσκληση για παιχνίδι …

kalomoira.jpg

Η Eurovision τελειωσε και σε όλους έφερε μια γλυκόπικρη γευση.

Μερικά απ΄τα τραγούδια αξίζανε αλλά τα περισσότερα δεν άξιζαν καθόλου.

Ας φτιάξουμε μαζί το δικό Top 5 με τα τραγούδια που μας άρεσαν.

Ξεκινάω πρώτη.

 1. Secret Combnaton Ελλάδα
 2. Peace will come Γεωργία
 3. Ηero Σουηδία
 4. Shady lady Ουκρανία
 5. The fire in your eyes Ισραήλ

Τώρα περιμένω να γράψουν το Top 5 οι

 1. Έκτορας
 2. Πανθηράκος
 3. Χιονονιφάδα
 4. Βούλα και
 5. Αρματαν

Πρόσκληση για παιχνίδι …

kalomoira.jpg

Η Eurovision τελειωσε και σε όλους έφερε μια γλυκόπικρη γευση.

Μερικά απ΄τα τραγούδια αξίζανε αλλά τα περισσότερα δεν άξιζαν καθόλου.

Ας φτιάξουμε μαζί το δικό Top 5 με τα τραγούδια που μας άρεσαν.

Ξεκινάω πρώτη.

 1. Secret Combnaton Ελλάδα
 2. Peace will come Γεωργία
 3. Ηero Σουηδία
 4. Shady lady Ουκρανία
 5. The fire in your eyes Ισραήλ

Τώρα περιμένω να γράψουν το Top 5 οι

 1. Έκτορας
 2. Πανθηράκος
 3. Χιονονιφάδα
 4. Βούλα και
 5. Αρματαν

Πρόσκληση για παιχνίδι …

kalomoira.jpg

Η Eurovision τελειωσε και σε όλους έφερε μια γλυκόπικρη γευση.

Μερικά απ΄τα τραγούδια αξίζανε αλλά τα περισσότερα δεν άξιζαν καθόλου.

Ας φτιάξουμε μαζί το δικό Top 5 με τα τραγούδια που μας άρεσαν.

Ξεκινάω πρώτη.

 1. Secret Combnaton Ελλάδα
 2. Peace will come Γεωργία
 3. Ηero Σουηδία
 4. Shady lady Ουκρανία
 5. The fire in your eyes Ισραήλ

Τώρα περιμένω να γράψουν το Top 5 οι

 1. Έκτορας
 2. Πανθηράκος
 3. Χιονονιφάδα
 4. Βούλα και
 5. Αρματαν

Πρόσκληση για παιχνίδι …

kalomoira.jpg

Η Eurovision τελειωσε και σε όλους έφερε μια γλυκόπικρη γευση.

Μερικά απ΄τα τραγούδια αξίζανε αλλά τα περισσότερα δεν άξιζαν καθόλου.

Ας φτιάξουμε μαζί το δικό Top 5 με τα τραγούδια που μας άρεσαν.

Ξεκινάω πρώτη.

 1. Secret Combnaton Ελλάδα
 2. Peace will come Γεωργία
 3. Ηero Σουηδία
 4. Shady lady Ουκρανία
 5. The fire in your eyes Ισραήλ

Τώρα περιμένω να γράψουν το Top 5 οι

 1. Έκτορας
 2. Πανθηράκος
 3. Χιονονιφάδα
 4. Βούλα και
 5. Αρματαν

Πρόσκληση για παιχνίδι …

kalomoira.jpg

Η Eurovision τελειωσε και σε όλους έφερε μια γλυκόπικρη γευση.

Μερικά απ΄τα τραγούδια αξίζανε αλλά τα περισσότερα δεν άξιζαν καθόλου.

Ας φτιάξουμε μαζί το δικό Top 5 με τα τραγούδια που μας άρεσαν.

Ξεκινάω πρώτη.

 1. Secret Combnaton Ελλάδα
 2. Peace will come Γεωργία
 3. Ηero Σουηδία
 4. Shady lady Ουκρανία
 5. The fire in your eyes Ισραήλ

Τώρα περιμένω να γράψουν το Top 5 οι

 1. Έκτορας
 2. Πανθηράκος
 3. Χιονονιφάδα
 4. Βούλα και
 5. Αρματαν