Θάλασσα …

62bca-25ce259825ce259125ce259b25ce259125ce25a325ce25a325ce25912b1

Θάλασσα εσύ που με νιώθεις

εσύ που με καταλαβαίνεις

δείξε μου το δρόμο για την αγάπη

 που να νιώσω ελεύθερη

στην καρδιά να μην πονάω

να αισθάνομαι ευτυχισμένη.