Τα γενεθλιά μου …

Σήμερα που έχω τα γενεθλιά μου
θα ‘θελα κάτι από σένα
κάτι τόσο μικρό αλλά …
τόσο σημνατικό.