Μια στιγμή …

Couple-In-Love-Wallpaper.jpg

Μια στιγμή μαζί σου

μου φαίνεται σαν την αιωνιότητα …