Δυναμώνει …

Δυναμώνει η αγάπη γιατί σε σκέφτομαι…