Εσύ έφυγες …

work.3741883.2.flat,550x550,075,f.the-passion.jpg

Μια γλυκιά στιγμή σε γνώρισα

πίστεψα σε σένα

αλλά εσύ έφυγες …

Advertisement