Ταξιδεύει ψηλά …

04021410324100.jpg

 

Ταξιδέυει ψηλά στα ουράνια

νιώθει πως βρήκε αυτό που ήθελε

πως μπορεί επιτέλους να αφεθεί

να πάψει να τον σκέφτεται.

 

Advertisement