Αναρωτιέμαι …

Κοιτάω τ’ αστέρια και αναρωτιέμαι:

Advertisements