Μακάρι να είσαι …

love-01.jpg

Θα κλεισω τα μάτια

και όταν τα ανοίξω μακάρι να είσαι κοντά μου …

Advertisement