Τι αισθάνεσαι …

Είσαι η αγάπη μου σου είπα

ο άνθρωπος που νιώθω τόσο κοντά μου

τα χείλη που θέλω να με φιλάνε

τα χέρια που θέλω να με αγγίζουν.

 

Σαν τον έρωτα που θέλω να ζήσω

μαζί σου και με κανέναν άλλον

τα μάτια σου μόνο με κοιτούσαν

στιγμές χαμογελούσαν και με άκουγες.

 

Ένιωθα πως ήθελες να με ακούς

δε  με διακόπτες ποτέ

δεν ήθελες να το κάνεις μου είχες πει

μ΄ αγαπάς πολύ και θες να μ’ ακούς.

 

Λόγια πολλά δεν έλεγες ποτέ

προτιμούσες να μιλάς με πράξεις

να μου δείχνεις τι αισθάνεσαι για μένα

κάτι που λάτρεψα σε σένα.

 

Advertisement

Τι αισθάνεσαι …

Είσαι η αγάπη μου σου είπα

ο άνθρωπος που νιώθω τόσο κοντά μου

τα χείλη που θέλω να με φιλάνε

τα χέρια που θέλω να με αγγίζουν.

 

Σαν τον έρωτα που θέλω να ζήσω

μαζί σου και με κανέναν άλλον

τα μάτια σου μόνο με κοιτούσαν

στιγμές χαμογελούσαν και με άκουγες.

 

Ένιωθα πως ήθελες να με ακούς

δε  με διακόπτες ποτέ

δεν ήθελες να το κάνεις μου είχες πει

μ΄ αγαπάς πολύ και θες να μ’ ακούς.

 

Λόγια πολλά δεν έλεγες ποτέ

προτιμούσες να μιλάς με πράξεις

να μου δείχνεις τι αισθάνεσαι για μένα

κάτι που λάτρεψα σε σένα.

 

Τι αισθάνεσαι …

Είσαι η αγάπη μου σου είπα

ο άνθρωπος που νιώθω τόσο κοντά μου

τα χείλη που θέλω να με φιλάνε

τα χέρια που θέλω να με αγγίζουν.

 

Σαν τον έρωτα που θέλω να ζήσω

μαζί σου και με κανέναν άλλον

τα μάτια σου μόνο με κοιτούσαν

στιγμές χαμογελούσαν και με άκουγες.

 

Ένιωθα πως ήθελες να με ακούς

δε  με διακόπτες ποτέ

δεν ήθελες να το κάνεις μου είχες πει

μ΄ αγαπάς πολύ και θες να μ’ ακούς.

 

Λόγια πολλά δεν έλεγες ποτέ

προτιμούσες να μιλάς με πράξεις

να μου δείχνεις τι αισθάνεσαι για μένα

κάτι που λάτρεψα σε σένα.

 

Τι αισθάνεσαι …

Είσαι η αγάπη μου σου είπα

ο άνθρωπος που νιώθω τόσο κοντά μου

τα χείλη που θέλω να με φιλάνε

τα χέρια που θέλω να με αγγίζουν.

 

Σαν τον έρωτα που θέλω να ζήσω

μαζί σου και με κανέναν άλλον

τα μάτια σου μόνο με κοιτούσαν

στιγμές χαμογελούσαν και με άκουγες.

 

Ένιωθα πως ήθελες να με ακούς

δε  με διακόπτες ποτέ

δεν ήθελες να το κάνεις μου είχες πει

μ΄ αγαπάς πολύ και θες να μ’ ακούς.

 

Λόγια πολλά δεν έλεγες ποτέ

προτιμούσες να μιλάς με πράξεις

να μου δείχνεις τι αισθάνεσαι για μένα

κάτι που λάτρεψα σε σένα.

 

Τι αισθάνεσαι …

Είσαι η αγάπη μου σου είπα

ο άνθρωπος που νιώθω τόσο κοντά μου

τα χείλη που θέλω να με φιλάνε

τα χέρια που θέλω να με αγγίζουν.

 

Σαν τον έρωτα που θέλω να ζήσω

μαζί σου και με κανέναν άλλον

τα μάτια σου μόνο με κοιτούσαν

στιγμές χαμογελούσαν και με άκουγες.

 

Ένιωθα πως ήθελες να με ακούς

δε  με διακόπτες ποτέ

δεν ήθελες να το κάνεις μου είχες πει

μ΄ αγαπάς πολύ και θες να μ’ ακούς.

 

Λόγια πολλά δεν έλεγες ποτέ

προτιμούσες να μιλάς με πράξεις

να μου δείχνεις τι αισθάνεσαι για μένα

κάτι που λάτρεψα σε σένα.

 

Τι αισθάνεσαι …

Είσαι η αγάπη μου σου είπα

ο άνθρωπος που νιώθω τόσο κοντά μου

τα χείλη που θέλω να με φιλάνε

τα χέρια που θέλω να με αγγίζουν.

 

Σαν τον έρωτα που θέλω να ζήσω

μαζί σου και με κανέναν άλλον

τα μάτια σου μόνο με κοιτούσαν

στιγμές χαμογελούσαν και με άκουγες.

 

Ένιωθα πως ήθελες να με ακούς

δε  με διακόπτες ποτέ

δεν ήθελες να το κάνεις μου είχες πει

μ΄ αγαπάς πολύ και θες να μ’ ακούς.

 

Λόγια πολλά δεν έλεγες ποτέ

προτιμούσες να μιλάς με πράξεις

να μου δείχνεις τι αισθάνεσαι για μένα

κάτι που λάτρεψα σε σένα.

 

Τι αισθάνεσαι …

Είσαι η αγάπη μου σου είπα

ο άνθρωπος που νιώθω τόσο κοντά μου

τα χείλη που θέλω να με φιλάνε

τα χέρια που θέλω να με αγγίζουν.

 

Σαν τον έρωτα που θέλω να ζήσω

μαζί σου και με κανέναν άλλον

τα μάτια σου μόνο με κοιτούσαν

στιγμές χαμογελούσαν και με άκουγες.

 

Ένιωθα πως ήθελες να με ακούς

δε  με διακόπτες ποτέ

δεν ήθελες να το κάνεις μου είχες πει

μ΄ αγαπάς πολύ και θες να μ’ ακούς.

 

Λόγια πολλά δεν έλεγες ποτέ

προτιμούσες να μιλάς με πράξεις

να μου δείχνεις τι αισθάνεσαι για μένα

κάτι που λάτρεψα σε σένα.

 

Τι αισθάνεσαι …

Είσαι η αγάπη μου σου είπα

ο άνθρωπος που νιώθω τόσο κοντά μου

τα χείλη που θέλω να με φιλάνε

τα χέρια που θέλω να με αγγίζουν.

 

Σαν τον έρωτα που θέλω να ζήσω

μαζί σου και με κανέναν άλλον

τα μάτια σου μόνο με κοιτούσαν

στιγμές χαμογελούσαν και με άκουγες.

 

Ένιωθα πως ήθελες να με ακούς

δε  με διακόπτες ποτέ

δεν ήθελες να το κάνεις μου είχες πει

μ΄ αγαπάς πολύ και θες να μ’ ακούς.

 

Λόγια πολλά δεν έλεγες ποτέ

προτιμούσες να μιλάς με πράξεις

να μου δείχνεις τι αισθάνεσαι για μένα

κάτι που λάτρεψα σε σένα.

 

Τι αισθάνεσαι …

Είσαι η αγάπη μου σου είπα

ο άνθρωπος που νιώθω τόσο κοντά μου

τα χείλη που θέλω να με φιλάνε

τα χέρια που θέλω να με αγγίζουν.

 

Σαν τον έρωτα που θέλω να ζήσω

μαζί σου και με κανέναν άλλον

τα μάτια σου μόνο με κοιτούσαν

στιγμές χαμογελούσαν και με άκουγες.

 

Ένιωθα πως ήθελες να με ακούς

δε  με διακόπτες ποτέ

δεν ήθελες να το κάνεις μου είχες πει

μ΄ αγαπάς πολύ και θες να μ’ ακούς.

 

Λόγια πολλά δεν έλεγες ποτέ

προτιμούσες να μιλάς με πράξεις

να μου δείχνεις τι αισθάνεσαι για μένα

κάτι που λάτρεψα σε σένα.

 

Τι αισθάνεσαι …

Είσαι η αγάπη μου σου είπα

ο άνθρωπος που νιώθω τόσο κοντά μου

τα χείλη που θέλω να με φιλάνε

τα χέρια που θέλω να με αγγίζουν.

 

Σαν τον έρωτα που θέλω να ζήσω

μαζί σου και με κανέναν άλλον

τα μάτια σου μόνο με κοιτούσαν

στιγμές χαμογελούσαν και με άκουγες.

 

Ένιωθα πως ήθελες να με ακούς

δε  με διακόπτες ποτέ

δεν ήθελες να το κάνεις μου είχες πει

μ΄ αγαπάς πολύ και θες να μ’ ακούς.

 

Λόγια πολλά δεν έλεγες ποτέ

προτιμούσες να μιλάς με πράξεις

να μου δείχνεις τι αισθάνεσαι για μένα

κάτι που λάτρεψα σε σένα.