Δε το βάζω κάτω …

desire.jpg

Μια δύσκολη μέρα είχα σήμερα αλλά εγώ δε το βάζω κάτω.

Εχθές έπεσα και χτύπησα το γονατό μου.

Από το νοσοκομείο που πήγαμε μου είπαν κάταγμα.

Θα πρέπει να το ξεκουράσω 7 μέρες.

Και μετά να βγάλω ακτίνες για να δούμε πως θα πάει.

Εμένα όμως τίποτα δε με πειράζει.

Ξέρω να πολεμάω το κάθε πρόβλημα που έρχεται …

Advertisement

Δε το βάζω κάτω …

desire.jpg

Μια δύσκολη μέρα είχα σήμερα αλλά εγώ δε το βάζω κάτω.

Εχθές έπεσα και χτύπησα το γονατό μου.

Από το νοσοκομείο που πήγαμε μου είπαν κάταγμα.

Θα πρέπει να το ξεκουράσω 7 μέρες.

Και μετά να βγάλω ακτίνες για να δούμε πως θα πάει.

Εμένα όμως τίποτα δε με πειράζει.

Ξέρω να πολεμάω το κάθε πρόβλημα που έρχεται …

Δε το βάζω κάτω …

desire.jpg

Μια δύσκολη μέρα είχα σήμερα αλλά εγώ δε το βάζω κάτω.

Εχθές έπεσα και χτύπησα το γονατό μου.

Από το νοσοκομείο που πήγαμε μου είπαν κάταγμα.

Θα πρέπει να το ξεκουράσω 7 μέρες.

Και μετά να βγάλω ακτίνες για να δούμε πως θα πάει.

Εμένα όμως τίποτα δε με πειράζει.

Ξέρω να πολεμάω το κάθε πρόβλημα που έρχεται …

Δε το βάζω κάτω …

desire.jpg

Μια δύσκολη μέρα είχα σήμερα αλλά εγώ δε το βάζω κάτω.

Εχθές έπεσα και χτύπησα το γονατό μου.

Από το νοσοκομείο που πήγαμε μου είπαν κάταγμα.

Θα πρέπει να το ξεκουράσω 7 μέρες.

Και μετά να βγάλω ακτίνες για να δούμε πως θα πάει.

Εμένα όμως τίποτα δε με πειράζει.

Ξέρω να πολεμάω το κάθε πρόβλημα που έρχεται …

Δε το βάζω κάτω …

desire.jpg

Μια δύσκολη μέρα είχα σήμερα αλλά εγώ δε το βάζω κάτω.

Εχθές έπεσα και χτύπησα το γονατό μου.

Από το νοσοκομείο που πήγαμε μου είπαν κάταγμα.

Θα πρέπει να το ξεκουράσω 7 μέρες.

Και μετά να βγάλω ακτίνες για να δούμε πως θα πάει.

Εμένα όμως τίποτα δε με πειράζει.

Ξέρω να πολεμάω το κάθε πρόβλημα που έρχεται …

Δε το βάζω κάτω …

desire.jpg

Μια δύσκολη μέρα είχα σήμερα αλλά εγώ δε το βάζω κάτω.

Εχθές έπεσα και χτύπησα το γονατό μου.

Από το νοσοκομείο που πήγαμε μου είπαν κάταγμα.

Θα πρέπει να το ξεκουράσω 7 μέρες.

Και μετά να βγάλω ακτίνες για να δούμε πως θα πάει.

Εμένα όμως τίποτα δε με πειράζει.

Ξέρω να πολεμάω το κάθε πρόβλημα που έρχεται …

Δε το βάζω κάτω …

desire.jpg

Μια δύσκολη μέρα είχα σήμερα αλλά εγώ δε το βάζω κάτω.

Εχθές έπεσα και χτύπησα το γονατό μου.

Από το νοσοκομείο που πήγαμε μου είπαν κάταγμα.

Θα πρέπει να το ξεκουράσω 7 μέρες.

Και μετά να βγάλω ακτίνες για να δούμε πως θα πάει.

Εμένα όμως τίποτα δε με πειράζει.

Ξέρω να πολεμάω το κάθε πρόβλημα που έρχεται …

Δε το βάζω κάτω …

desire.jpg

Μια δύσκολη μέρα είχα σήμερα αλλά εγώ δε το βάζω κάτω.

Εχθές έπεσα και χτύπησα το γονατό μου.

Από το νοσοκομείο που πήγαμε μου είπαν κάταγμα.

Θα πρέπει να το ξεκουράσω 7 μέρες.

Και μετά να βγάλω ακτίνες για να δούμε πως θα πάει.

Εμένα όμως τίποτα δε με πειράζει.

Ξέρω να πολεμάω το κάθε πρόβλημα που έρχεται …

Δε το βάζω κάτω …

desire.jpg

Μια δύσκολη μέρα είχα σήμερα αλλά εγώ δε το βάζω κάτω.

Εχθές έπεσα και χτύπησα το γονατό μου.

Από το νοσοκομείο που πήγαμε μου είπαν κάταγμα.

Θα πρέπει να το ξεκουράσω 7 μέρες.

Και μετά να βγάλω ακτίνες για να δούμε πως θα πάει.

Εμένα όμως τίποτα δε με πειράζει.

Ξέρω να πολεμάω το κάθε πρόβλημα που έρχεται …

Δε το βάζω κάτω …

desire.jpg

Μια δύσκολη μέρα είχα σήμερα αλλά εγώ δε το βάζω κάτω.

Εχθές έπεσα και χτύπησα το γονατό μου.

Από το νοσοκομείο που πήγαμε μου είπαν κάταγμα.

Θα πρέπει να το ξεκουράσω 7 μέρες.

Και μετά να βγάλω ακτίνες για να δούμε πως θα πάει.

Εμένα όμως τίποτα δε με πειράζει.

Ξέρω να πολεμάω το κάθε πρόβλημα που έρχεται …