Αν ένα δάκρυ …

?

Καλεσέ με 

αν νώσεις ένα δάκρυ

να κυλάει στο μαγουλό σου

μη φοβηθείς θα έρθω.

Θα σε κάνω να νιώσεις ευτυχισμένος

αγκαλιά θα σε πάρω

όλα θα σου πω περάσανε

με ένα φιλί θα τα ξεχάσουμε.

Και να φοβηθείς ξανά

μαζί σου θα μείνω

μέσα στην αγκαλιά μου

εγώ θα σε κοιμησω. ?

Advertisement

Αν ένα δάκρυ …

?

Καλεσέ με 

αν νώσεις ένα δάκρυ

να κυλάει στο μαγουλό σου

μη φοβηθείς θα έρθω.

Θα σε κάνω να νιώσεις ευτυχισμένος

αγκαλιά θα σε πάρω

όλα θα σου πω περάσανε

με ένα φιλί θα τα ξεχάσουμε.

Και να φοβηθείς ξανά

μαζί σου θα μείνω

μέσα στην αγκαλιά μου

εγώ θα σε κοιμησω. ?

Αν ένα δάκρυ …

?

Καλεσέ με 

αν νώσεις ένα δάκρυ

να κυλάει στο μαγουλό σου

μη φοβηθείς θα έρθω.

Θα σε κάνω να νιώσεις ευτυχισμένος

αγκαλιά θα σε πάρω

όλα θα σου πω περάσανε

με ένα φιλί θα τα ξεχάσουμε.

Και να φοβηθείς ξανά

μαζί σου θα μείνω

μέσα στην αγκαλιά μου

εγώ θα σε κοιμησω. ?

Αν ένα δάκρυ …

?

Καλεσέ με 

αν νώσεις ένα δάκρυ

να κυλάει στο μαγουλό σου

μη φοβηθείς θα έρθω.

Θα σε κάνω να νιώσεις ευτυχισμένος

αγκαλιά θα σε πάρω

όλα θα σου πω περάσανε

με ένα φιλί θα τα ξεχάσουμε.

Και να φοβηθείς ξανά

μαζί σου θα μείνω

μέσα στην αγκαλιά μου

εγώ θα σε κοιμησω. ?

Αν ένα δάκρυ …

?

Καλεσέ με 

αν νώσεις ένα δάκρυ

να κυλάει στο μαγουλό σου

μη φοβηθείς θα έρθω.

Θα σε κάνω να νιώσεις ευτυχισμένος

αγκαλιά θα σε πάρω

όλα θα σου πω περάσανε

με ένα φιλί θα τα ξεχάσουμε.

Και να φοβηθείς ξανά

μαζί σου θα μείνω

μέσα στην αγκαλιά μου

εγώ θα σε κοιμησω. ?

Αν ένα δάκρυ …

?

Καλεσέ με 

αν νώσεις ένα δάκρυ

να κυλάει στο μαγουλό σου

μη φοβηθείς θα έρθω.

Θα σε κάνω να νιώσεις ευτυχισμένος

αγκαλιά θα σε πάρω

όλα θα σου πω περάσανε

με ένα φιλί θα τα ξεχάσουμε.

Και να φοβηθείς ξανά

μαζί σου θα μείνω

μέσα στην αγκαλιά μου

εγώ θα σε κοιμησω. ?

Αν ένα δάκρυ …

?

Καλεσέ με 

αν νώσεις ένα δάκρυ

να κυλάει στο μαγουλό σου

μη φοβηθείς θα έρθω.

Θα σε κάνω να νιώσεις ευτυχισμένος

αγκαλιά θα σε πάρω

όλα θα σου πω περάσανε

με ένα φιλί θα τα ξεχάσουμε.

Και να φοβηθείς ξανά

μαζί σου θα μείνω

μέσα στην αγκαλιά μου

εγώ θα σε κοιμησω. ?

Αν ένα δάκρυ …

?

Καλεσέ με 

αν νώσεις ένα δάκρυ

να κυλάει στο μαγουλό σου

μη φοβηθείς θα έρθω.

Θα σε κάνω να νιώσεις ευτυχισμένος

αγκαλιά θα σε πάρω

όλα θα σου πω περάσανε

με ένα φιλί θα τα ξεχάσουμε.

Και να φοβηθείς ξανά

μαζί σου θα μείνω

μέσα στην αγκαλιά μου

εγώ θα σε κοιμησω. ?

Αν ένα δάκρυ …

?

Καλεσέ με 

αν νώσεις ένα δάκρυ

να κυλάει στο μαγουλό σου

μη φοβηθείς θα έρθω.

Θα σε κάνω να νιώσεις ευτυχισμένος

αγκαλιά θα σε πάρω

όλα θα σου πω περάσανε

με ένα φιλί θα τα ξεχάσουμε.

Και να φοβηθείς ξανά

μαζί σου θα μείνω

μέσα στην αγκαλιά μου

εγώ θα σε κοιμησω. ?

Αν ένα δάκρυ …

?

Καλεσέ με 

αν νώσεις ένα δάκρυ

να κυλάει στο μαγουλό σου

μη φοβηθείς θα έρθω.

Θα σε κάνω να νιώσεις ευτυχισμένος

αγκαλιά θα σε πάρω

όλα θα σου πω περάσανε

με ένα φιλί θα τα ξεχάσουμε.

Και να φοβηθείς ξανά

μαζί σου θα μείνω

μέσα στην αγκαλιά μου

εγώ θα σε κοιμησω. ?