Δε ζήτησες τίποτα άλλο …

lovelayout1bmp.jpg

Μου είπες πως δε θες τίποτα από μένα

μόνο ένα χαμογελό μου

και την καρδιά μου ερωτευμένη μαζι σου.

Σε κοίταξα και χαμογέλασα

σου έδωσα μια αγκαλιά

και ένα γλυκό φιλί.

Δε ζήτησες τίποτα άλλο ξανά

σου έφτασε η αγκαλιά μου

και η αγάπη που σου έδωσα.

Advertisement

Δε ζήτησες τίποτα άλλο …

lovelayout1bmp.jpg

Μου είπες πως δε θες τίποτα από μένα

μόνο ένα χαμογελό μου

και την καρδιά μου ερωτευμένη μαζι σου.

Σε κοίταξα και χαμογέλασα

σου έδωσα μια αγκαλιά

και ένα γλυκό φιλί.

Δε ζήτησες τίποτα άλλο ξανά

σου έφτασε η αγκαλιά μου

και η αγάπη που σου έδωσα.

Δε ζήτησες τίποτα άλλο …

lovelayout1bmp.jpg

Μου είπες πως δε θες τίποτα από μένα

μόνο ένα χαμογελό μου

και την καρδιά μου ερωτευμένη μαζι σου.

Σε κοίταξα και χαμογέλασα

σου έδωσα μια αγκαλιά

και ένα γλυκό φιλί.

Δε ζήτησες τίποτα άλλο ξανά

σου έφτασε η αγκαλιά μου

και η αγάπη που σου έδωσα.

Δε ζήτησες τίποτα άλλο …

lovelayout1bmp.jpg

Μου είπες πως δε θες τίποτα από μένα

μόνο ένα χαμογελό μου

και την καρδιά μου ερωτευμένη μαζι σου.

Σε κοίταξα και χαμογέλασα

σου έδωσα μια αγκαλιά

και ένα γλυκό φιλί.

Δε ζήτησες τίποτα άλλο ξανά

σου έφτασε η αγκαλιά μου

και η αγάπη που σου έδωσα.

Δε ζήτησες τίποτα άλλο …

lovelayout1bmp.jpg

Μου είπες πως δε θες τίποτα από μένα

μόνο ένα χαμογελό μου

και την καρδιά μου ερωτευμένη μαζι σου.

Σε κοίταξα και χαμογέλασα

σου έδωσα μια αγκαλιά

και ένα γλυκό φιλί.

Δε ζήτησες τίποτα άλλο ξανά

σου έφτασε η αγκαλιά μου

και η αγάπη που σου έδωσα.

Δε ζήτησες τίποτα άλλο …

lovelayout1bmp.jpg

Μου είπες πως δε θες τίποτα από μένα

μόνο ένα χαμογελό μου

και την καρδιά μου ερωτευμένη μαζι σου.

Σε κοίταξα και χαμογέλασα

σου έδωσα μια αγκαλιά

και ένα γλυκό φιλί.

Δε ζήτησες τίποτα άλλο ξανά

σου έφτασε η αγκαλιά μου

και η αγάπη που σου έδωσα.

Δε ζήτησες τίποτα άλλο …

lovelayout1bmp.jpg

Μου είπες πως δε θες τίποτα από μένα

μόνο ένα χαμογελό μου

και την καρδιά μου ερωτευμένη μαζι σου.

Σε κοίταξα και χαμογέλασα

σου έδωσα μια αγκαλιά

και ένα γλυκό φιλί.

Δε ζήτησες τίποτα άλλο ξανά

σου έφτασε η αγκαλιά μου

και η αγάπη που σου έδωσα.

Δε ζήτησες τίποτα άλλο …

lovelayout1bmp.jpg

Μου είπες πως δε θες τίποτα από μένα

μόνο ένα χαμογελό μου

και την καρδιά μου ερωτευμένη μαζι σου.

Σε κοίταξα και χαμογέλασα

σου έδωσα μια αγκαλιά

και ένα γλυκό φιλί.

Δε ζήτησες τίποτα άλλο ξανά

σου έφτασε η αγκαλιά μου

και η αγάπη που σου έδωσα.

Δε ζήτησες τίποτα άλλο …

lovelayout1bmp.jpg

Μου είπες πως δε θες τίποτα από μένα

μόνο ένα χαμογελό μου

και την καρδιά μου ερωτευμένη μαζι σου.

Σε κοίταξα και χαμογέλασα

σου έδωσα μια αγκαλιά

και ένα γλυκό φιλί.

Δε ζήτησες τίποτα άλλο ξανά

σου έφτασε η αγκαλιά μου

και η αγάπη που σου έδωσα.

Δε ζήτησες τίποτα άλλο …

lovelayout1bmp.jpg

Μου είπες πως δε θες τίποτα από μένα

μόνο ένα χαμογελό μου

και την καρδιά μου ερωτευμένη μαζι σου.

Σε κοίταξα και χαμογέλασα

σου έδωσα μια αγκαλιά

και ένα γλυκό φιλί.

Δε ζήτησες τίποτα άλλο ξανά

σου έφτασε η αγκαλιά μου

και η αγάπη που σου έδωσα.