Να μη σε ξεχάσει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Εσύ μ’ ένα σου άγγιγμα

με μια μόνο ματιά σου,

κόβεις κομμάτια την καρδούλα μου

και την κάνεις χάρισμά σου.

Εσύ μ’ ένα σου βλέμμα,

με μια σου μόνο λέξη

κάνεις την καρδούλα μου

ποτέ της να μη σε ξεχάσει!!!

Advertisement

Να μη σε ξεχάσει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Εσύ μ’ ένα σου άγγιγμα

με μια μόνο ματιά σου,

κόβεις κομμάτια την καρδούλα μου

και την κάνεις χάρισμά σου.

Εσύ μ’ ένα σου βλέμμα,

με μια σου μόνο λέξη

κάνεις την καρδούλα μου

ποτέ της να μη σε ξεχάσει!!!

Να μη σε ξεχάσει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Εσύ μ’ ένα σου άγγιγμα

με μια μόνο ματιά σου,

κόβεις κομμάτια την καρδούλα μου

και την κάνεις χάρισμά σου.

Εσύ μ’ ένα σου βλέμμα,

με μια σου μόνο λέξη

κάνεις την καρδούλα μου

ποτέ της να μη σε ξεχάσει!!!

Να μη σε ξεχάσει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Εσύ μ’ ένα σου άγγιγμα

με μια μόνο ματιά σου,

κόβεις κομμάτια την καρδούλα μου

και την κάνεις χάρισμά σου.

Εσύ μ’ ένα σου βλέμμα,

με μια σου μόνο λέξη

κάνεις την καρδούλα μου

ποτέ της να μη σε ξεχάσει!!!

Να μη σε ξεχάσει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Εσύ μ’ ένα σου άγγιγμα

με μια μόνο ματιά σου,

κόβεις κομμάτια την καρδούλα μου

και την κάνεις χάρισμά σου.

Εσύ μ’ ένα σου βλέμμα,

με μια σου μόνο λέξη

κάνεις την καρδούλα μου

ποτέ της να μη σε ξεχάσει!!!

Να μη σε ξεχάσει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Εσύ μ’ ένα σου άγγιγμα

με μια μόνο ματιά σου,

κόβεις κομμάτια την καρδούλα μου

και την κάνεις χάρισμά σου.

Εσύ μ’ ένα σου βλέμμα,

με μια σου μόνο λέξη

κάνεις την καρδούλα μου

ποτέ της να μη σε ξεχάσει!!!

Να μη σε ξεχάσει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Εσύ μ’ ένα σου άγγιγμα

με μια μόνο ματιά σου,

κόβεις κομμάτια την καρδούλα μου

και την κάνεις χάρισμά σου.

Εσύ μ’ ένα σου βλέμμα,

με μια σου μόνο λέξη

κάνεις την καρδούλα μου

ποτέ της να μη σε ξεχάσει!!!

Να μη σε ξεχάσει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Εσύ μ’ ένα σου άγγιγμα

με μια μόνο ματιά σου,

κόβεις κομμάτια την καρδούλα μου

και την κάνεις χάρισμά σου.

Εσύ μ’ ένα σου βλέμμα,

με μια σου μόνο λέξη

κάνεις την καρδούλα μου

ποτέ της να μη σε ξεχάσει!!!

Να μη σε ξεχάσει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Εσύ μ’ ένα σου άγγιγμα

με μια μόνο ματιά σου,

κόβεις κομμάτια την καρδούλα μου

και την κάνεις χάρισμά σου.

Εσύ μ’ ένα σου βλέμμα,

με μια σου μόνο λέξη

κάνεις την καρδούλα μου

ποτέ της να μη σε ξεχάσει!!!

Να μη σε ξεχάσει …

Love_is_in_the_air_by_zibo26.jpg

Εσύ μ’ ένα σου άγγιγμα

με μια μόνο ματιά σου,

κόβεις κομμάτια την καρδούλα μου

και την κάνεις χάρισμά σου.

Εσύ μ’ ένα σου βλέμμα,

με μια σου μόνο λέξη

κάνεις την καρδούλα μου

ποτέ της να μη σε ξεχάσει!!!