Ξέχνα …

love-vectors.jpg

Έλα μαζί μου

σ’ ένα ασίγαστο πάθος

εγώ και εσύ μαζί
ίσως για τελευταία φορά.

Να νιώσουμε το πάθος της στιγμής
να πάψουμε να πονάμε
να γελάσουμε και να κλάψουμε
να παίξουμε σαν παιδιά.
Μη σκέφτεσαι το πώς και το γιατί
ξέχνα τις άσχημες στιγμές

έλα μαζί μου
να ξεχάσουμε τον πόνο.

Advertisement

Ξέχνα …

love-vectors.jpg

Έλα μαζί μου

σ’ ένα ασίγαστο πάθος

εγώ και εσύ μαζί
ίσως για τελευταία φορά.

Να νιώσουμε το πάθος της στιγμής
να πάψουμε να πονάμε
να γελάσουμε και να κλάψουμε
να παίξουμε σαν παιδιά.
Μη σκέφτεσαι το πώς και το γιατί
ξέχνα τις άσχημες στιγμές

έλα μαζί μου
να ξεχάσουμε τον πόνο.

Ξέχνα …

love-vectors.jpg

Έλα μαζί μου

σ’ ένα ασίγαστο πάθος

εγώ και εσύ μαζί
ίσως για τελευταία φορά.

Να νιώσουμε το πάθος της στιγμής
να πάψουμε να πονάμε
να γελάσουμε και να κλάψουμε
να παίξουμε σαν παιδιά.
Μη σκέφτεσαι το πώς και το γιατί
ξέχνα τις άσχημες στιγμές

έλα μαζί μου
να ξεχάσουμε τον πόνο.

Ξέχνα …

love-vectors.jpg

Έλα μαζί μου

σ’ ένα ασίγαστο πάθος

εγώ και εσύ μαζί
ίσως για τελευταία φορά.

Να νιώσουμε το πάθος της στιγμής
να πάψουμε να πονάμε
να γελάσουμε και να κλάψουμε
να παίξουμε σαν παιδιά.
Μη σκέφτεσαι το πώς και το γιατί
ξέχνα τις άσχημες στιγμές

έλα μαζί μου
να ξεχάσουμε τον πόνο.

Ξέχνα …

love-vectors.jpg

Έλα μαζί μου

σ’ ένα ασίγαστο πάθος

εγώ και εσύ μαζί
ίσως για τελευταία φορά.

Να νιώσουμε το πάθος της στιγμής
να πάψουμε να πονάμε
να γελάσουμε και να κλάψουμε
να παίξουμε σαν παιδιά.
Μη σκέφτεσαι το πώς και το γιατί
ξέχνα τις άσχημες στιγμές

έλα μαζί μου
να ξεχάσουμε τον πόνο.

Ξέχνα …

love-vectors.jpg

Έλα μαζί μου

σ’ ένα ασίγαστο πάθος

εγώ και εσύ μαζί
ίσως για τελευταία φορά.

Να νιώσουμε το πάθος της στιγμής
να πάψουμε να πονάμε
να γελάσουμε και να κλάψουμε
να παίξουμε σαν παιδιά.
Μη σκέφτεσαι το πώς και το γιατί
ξέχνα τις άσχημες στιγμές

έλα μαζί μου
να ξεχάσουμε τον πόνο.

Ξέχνα …

love-vectors.jpg

Έλα μαζί μου

σ’ ένα ασίγαστο πάθος

εγώ και εσύ μαζί
ίσως για τελευταία φορά.

Να νιώσουμε το πάθος της στιγμής
να πάψουμε να πονάμε
να γελάσουμε και να κλάψουμε
να παίξουμε σαν παιδιά.
Μη σκέφτεσαι το πώς και το γιατί
ξέχνα τις άσχημες στιγμές

έλα μαζί μου
να ξεχάσουμε τον πόνο.

Ξέχνα …

love-vectors.jpg

Έλα μαζί μου

σ’ ένα ασίγαστο πάθος

εγώ και εσύ μαζί
ίσως για τελευταία φορά.

Να νιώσουμε το πάθος της στιγμής
να πάψουμε να πονάμε
να γελάσουμε και να κλάψουμε
να παίξουμε σαν παιδιά.
Μη σκέφτεσαι το πώς και το γιατί
ξέχνα τις άσχημες στιγμές

έλα μαζί μου
να ξεχάσουμε τον πόνο.

Ξέχνα …

love-vectors.jpg

Έλα μαζί μου

σ’ ένα ασίγαστο πάθος

εγώ και εσύ μαζί
ίσως για τελευταία φορά.

Να νιώσουμε το πάθος της στιγμής
να πάψουμε να πονάμε
να γελάσουμε και να κλάψουμε
να παίξουμε σαν παιδιά.
Μη σκέφτεσαι το πώς και το γιατί
ξέχνα τις άσχημες στιγμές

έλα μαζί μου
να ξεχάσουμε τον πόνο.

Ξέχνα …

love-vectors.jpg

Έλα μαζί μου

σ’ ένα ασίγαστο πάθος

εγώ και εσύ μαζί
ίσως για τελευταία φορά.

Να νιώσουμε το πάθος της στιγμής
να πάψουμε να πονάμε
να γελάσουμε και να κλάψουμε
να παίξουμε σαν παιδιά.
Μη σκέφτεσαι το πώς και το γιατί
ξέχνα τις άσχημες στιγμές

έλα μαζί μου
να ξεχάσουμε τον πόνο.