Μόνοι μας μπορούμε …

Το ξέρω πως δε κάνω συχνά αναρτήσεις αλλά δε σας ξεχνάω.

Ο φετινός χειμώνας ήταν τόσο δύσκολος για μένα.

Προσπαθούσα να τα βγάλω πέρα με ένα σωρό πράγματα

αλλά … δε μπορώ να πω πως τα κατάφερα.

Εγώ προσπαθούσα και με λίγη αγάπη όλα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα.

Ακουγοντας λίγη μουσική και όλα πηγαίνουν υπέροχα.

Κανένας δε μας αγαπάει όσο αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας.

Το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους μας

που μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.

Μόνοι μας μπορούμε …

Το ξέρω πως δε κάνω συχνά αναρτήσεις αλλά δε σας ξεχνάω.

Ο φετινός χειμώνας ήταν τόσο δύσκολος για μένα.

Προσπαθούσα να τα βγάλω πέρα με ένα σωρό πράγματα

αλλά … δε μπορώ να πω πως τα κατάφερα.

Εγώ προσπαθούσα και με λίγη αγάπη όλα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα.

Ακουγοντας λίγη μουσική και όλα πηγαίνουν υπέροχα.

Κανένας δε μας αγαπάει όσο αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας.

Το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους μας

που μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.

Μόνοι μας μπορούμε …

Το ξέρω πως δε κάνω συχνά αναρτήσεις αλλά δε σας ξεχνάω.

Ο φετινός χειμώνας ήταν τόσο δύσκολος για μένα.

Προσπαθούσα να τα βγάλω πέρα με ένα σωρό πράγματα

αλλά … δε μπορώ να πω πως τα κατάφερα.

Εγώ προσπαθούσα και με λίγη αγάπη όλα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα.

Ακουγοντας λίγη μουσική και όλα πηγαίνουν υπέροχα.

Κανένας δε μας αγαπάει όσο αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας.

Το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους μας

που μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.

Μόνοι μας μπορούμε …

Το ξέρω πως δε κάνω συχνά αναρτήσεις αλλά δε σας ξεχνάω.

Ο φετινός χειμώνας ήταν τόσο δύσκολος για μένα.

Προσπαθούσα να τα βγάλω πέρα με ένα σωρό πράγματα

αλλά … δε μπορώ να πω πως τα κατάφερα.

Εγώ προσπαθούσα και με λίγη αγάπη όλα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα.

Ακουγοντας λίγη μουσική και όλα πηγαίνουν υπέροχα.

Κανένας δε μας αγαπάει όσο αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας.

Το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους μας

που μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.

Μόνοι μας μπορούμε …

Το ξέρω πως δε κάνω συχνά αναρτήσεις αλλά δε σας ξεχνάω.

Ο φετινός χειμώνας ήταν τόσο δύσκολος για μένα.

Προσπαθούσα να τα βγάλω πέρα με ένα σωρό πράγματα

αλλά … δε μπορώ να πω πως τα κατάφερα.

Εγώ προσπαθούσα και με λίγη αγάπη όλα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα.

Ακουγοντας λίγη μουσική και όλα πηγαίνουν υπέροχα.

Κανένας δε μας αγαπάει όσο αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας.

Το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους μας

που μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.

Μόνοι μας μπορούμε …

Το ξέρω πως δε κάνω συχνά αναρτήσεις αλλά δε σας ξεχνάω.

Ο φετινός χειμώνας ήταν τόσο δύσκολος για μένα.

Προσπαθούσα να τα βγάλω πέρα με ένα σωρό πράγματα

αλλά … δε μπορώ να πω πως τα κατάφερα.

Εγώ προσπαθούσα και με λίγη αγάπη όλα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα.

Ακουγοντας λίγη μουσική και όλα πηγαίνουν υπέροχα.

Κανένας δε μας αγαπάει όσο αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας.

Το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους μας

που μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.

Μόνοι μας μπορούμε …

Το ξέρω πως δε κάνω συχνά αναρτήσεις αλλά δε σας ξεχνάω.

Ο φετινός χειμώνας ήταν τόσο δύσκολος για μένα.

Προσπαθούσα να τα βγάλω πέρα με ένα σωρό πράγματα

αλλά … δε μπορώ να πω πως τα κατάφερα.

Εγώ προσπαθούσα και με λίγη αγάπη όλα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα.

Ακουγοντας λίγη μουσική και όλα πηγαίνουν υπέροχα.

Κανένας δε μας αγαπάει όσο αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας.

Το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους μας

που μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.

Μόνοι μας μπορούμε …

Το ξέρω πως δε κάνω συχνά αναρτήσεις αλλά δε σας ξεχνάω.

Ο φετινός χειμώνας ήταν τόσο δύσκολος για μένα.

Προσπαθούσα να τα βγάλω πέρα με ένα σωρό πράγματα

αλλά … δε μπορώ να πω πως τα κατάφερα.

Εγώ προσπαθούσα και με λίγη αγάπη όλα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα.

Ακουγοντας λίγη μουσική και όλα πηγαίνουν υπέροχα.

Κανένας δε μας αγαπάει όσο αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας.

Το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους μας

που μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.

Μόνοι μας μπορούμε …

Το ξέρω πως δε κάνω συχνά αναρτήσεις αλλά δε σας ξεχνάω.

Ο φετινός χειμώνας ήταν τόσο δύσκολος για μένα.

Προσπαθούσα να τα βγάλω πέρα με ένα σωρό πράγματα

αλλά … δε μπορώ να πω πως τα κατάφερα.

Εγώ προσπαθούσα και με λίγη αγάπη όλα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα.

Ακουγοντας λίγη μουσική και όλα πηγαίνουν υπέροχα.

Κανένας δε μας αγαπάει όσο αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας.

Το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους μας

που μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.

Μόνοι μας μπορούμε …

Το ξέρω πως δε κάνω συχνά αναρτήσεις αλλά δε σας ξεχνάω.

Ο φετινός χειμώνας ήταν τόσο δύσκολος για μένα.

Προσπαθούσα να τα βγάλω πέρα με ένα σωρό πράγματα

αλλά … δε μπορώ να πω πως τα κατάφερα.

Εγώ προσπαθούσα και με λίγη αγάπη όλα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα.

Ακουγοντας λίγη μουσική και όλα πηγαίνουν υπέροχα.

Κανένας δε μας αγαπάει όσο αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας.

Το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους μας

που μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.