Πίστεψα πως …

love.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ήθελα να συμβεί αυτό.

Ένιωθα πως κάτι μου έλειπε.

Η αγάπη και ο έρωτας δε συμβαδίζουν.

Το ήξερα αλλά πίστεψα πως θα μπορούσα να τα καταφέρω.

Όμως ο Θεός έρωτας με κεραυνοβόλησε.

Και ούτε ήξερα πως θα γίνει διαφορετικά.

Ηξερα πως με ένιωθες αλλά …

τώρα είσαι μακριά.

Φιλάκια …

Advertisement

Πίστεψα πως …

love.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ήθελα να συμβεί αυτό.

Ένιωθα πως κάτι μου έλειπε.

Η αγάπη και ο έρωτας δε συμβαδίζουν.

Το ήξερα αλλά πίστεψα πως θα μπορούσα να τα καταφέρω.

Όμως ο Θεός έρωτας με κεραυνοβόλησε.

Και ούτε ήξερα πως θα γίνει διαφορετικά.

Ηξερα πως με ένιωθες αλλά …

τώρα είσαι μακριά.

Φιλάκια …

Πίστεψα πως …

love.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ήθελα να συμβεί αυτό.

Ένιωθα πως κάτι μου έλειπε.

Η αγάπη και ο έρωτας δε συμβαδίζουν.

Το ήξερα αλλά πίστεψα πως θα μπορούσα να τα καταφέρω.

Όμως ο Θεός έρωτας με κεραυνοβόλησε.

Και ούτε ήξερα πως θα γίνει διαφορετικά.

Ηξερα πως με ένιωθες αλλά …

τώρα είσαι μακριά.

Φιλάκια …

Πίστεψα πως …

love.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ήθελα να συμβεί αυτό.

Ένιωθα πως κάτι μου έλειπε.

Η αγάπη και ο έρωτας δε συμβαδίζουν.

Το ήξερα αλλά πίστεψα πως θα μπορούσα να τα καταφέρω.

Όμως ο Θεός έρωτας με κεραυνοβόλησε.

Και ούτε ήξερα πως θα γίνει διαφορετικά.

Ηξερα πως με ένιωθες αλλά …

τώρα είσαι μακριά.

Φιλάκια …

Πίστεψα πως …

love.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ήθελα να συμβεί αυτό.

Ένιωθα πως κάτι μου έλειπε.

Η αγάπη και ο έρωτας δε συμβαδίζουν.

Το ήξερα αλλά πίστεψα πως θα μπορούσα να τα καταφέρω.

Όμως ο Θεός έρωτας με κεραυνοβόλησε.

Και ούτε ήξερα πως θα γίνει διαφορετικά.

Ηξερα πως με ένιωθες αλλά …

τώρα είσαι μακριά.

Φιλάκια …

Πίστεψα πως …

love.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ήθελα να συμβεί αυτό.

Ένιωθα πως κάτι μου έλειπε.

Η αγάπη και ο έρωτας δε συμβαδίζουν.

Το ήξερα αλλά πίστεψα πως θα μπορούσα να τα καταφέρω.

Όμως ο Θεός έρωτας με κεραυνοβόλησε.

Και ούτε ήξερα πως θα γίνει διαφορετικά.

Ηξερα πως με ένιωθες αλλά …

τώρα είσαι μακριά.

Φιλάκια …

Πίστεψα πως …

love.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ήθελα να συμβεί αυτό.

Ένιωθα πως κάτι μου έλειπε.

Η αγάπη και ο έρωτας δε συμβαδίζουν.

Το ήξερα αλλά πίστεψα πως θα μπορούσα να τα καταφέρω.

Όμως ο Θεός έρωτας με κεραυνοβόλησε.

Και ούτε ήξερα πως θα γίνει διαφορετικά.

Ηξερα πως με ένιωθες αλλά …

τώρα είσαι μακριά.

Φιλάκια …

Πίστεψα πως …

love.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ήθελα να συμβεί αυτό.

Ένιωθα πως κάτι μου έλειπε.

Η αγάπη και ο έρωτας δε συμβαδίζουν.

Το ήξερα αλλά πίστεψα πως θα μπορούσα να τα καταφέρω.

Όμως ο Θεός έρωτας με κεραυνοβόλησε.

Και ούτε ήξερα πως θα γίνει διαφορετικά.

Ηξερα πως με ένιωθες αλλά …

τώρα είσαι μακριά.

Φιλάκια …

Πίστεψα πως …

love.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ήθελα να συμβεί αυτό.

Ένιωθα πως κάτι μου έλειπε.

Η αγάπη και ο έρωτας δε συμβαδίζουν.

Το ήξερα αλλά πίστεψα πως θα μπορούσα να τα καταφέρω.

Όμως ο Θεός έρωτας με κεραυνοβόλησε.

Και ούτε ήξερα πως θα γίνει διαφορετικά.

Ηξερα πως με ένιωθες αλλά …

τώρα είσαι μακριά.

Φιλάκια …

Πίστεψα πως …

love.jpg

Γλυκιά μου Δάφνη

Δεν ήθελα να συμβεί αυτό.

Ένιωθα πως κάτι μου έλειπε.

Η αγάπη και ο έρωτας δε συμβαδίζουν.

Το ήξερα αλλά πίστεψα πως θα μπορούσα να τα καταφέρω.

Όμως ο Θεός έρωτας με κεραυνοβόλησε.

Και ούτε ήξερα πως θα γίνει διαφορετικά.

Ηξερα πως με ένιωθες αλλά …

τώρα είσαι μακριά.

Φιλάκια …