Χαίρομαι που βρίσκεσαι …

PER.999041_1.jpg

Οι μέρες οι χαμογελάστές συνεχίζονται.

Η αγάπη δεν φεύγει τόσο εύκολα απ΄τη ζωή μας

Η καρδιά ακόμα νιώθει όμορφα

Ο ήλιος μας χαμογελάει για ακόμα μια μέρα

απλά πρέπει να του λέμε :

Γεια  σου χαίρομαι που βρίσκεσαι στη ζωή μου.

Χαίρομαι που βρίσκεσαι …

PER.999041_1.jpg

Οι μέρες οι χαμογελάστές συνεχίζονται.

Η αγάπη δεν φεύγει τόσο εύκολα απ΄τη ζωή μας

Η καρδιά ακόμα νιώθει όμορφα

Ο ήλιος μας χαμογελάει για ακόμα μια μέρα

απλά πρέπει να του λέμε :

Γεια  σου χαίρομαι που βρίσκεσαι στη ζωή μου.

Χαίρομαι που βρίσκεσαι …

PER.999041_1.jpg

Οι μέρες οι χαμογελάστές συνεχίζονται.

Η αγάπη δεν φεύγει τόσο εύκολα απ΄τη ζωή μας

Η καρδιά ακόμα νιώθει όμορφα

Ο ήλιος μας χαμογελάει για ακόμα μια μέρα

απλά πρέπει να του λέμε :

Γεια  σου χαίρομαι που βρίσκεσαι στη ζωή μου.

Χαίρομαι που βρίσκεσαι …

PER.999041_1.jpg

Οι μέρες οι χαμογελάστές συνεχίζονται.

Η αγάπη δεν φεύγει τόσο εύκολα απ΄τη ζωή μας

Η καρδιά ακόμα νιώθει όμορφα

Ο ήλιος μας χαμογελάει για ακόμα μια μέρα

απλά πρέπει να του λέμε :

Γεια  σου χαίρομαι που βρίσκεσαι στη ζωή μου.

Χαίρομαι που βρίσκεσαι …

PER.999041_1.jpg

Οι μέρες οι χαμογελάστές συνεχίζονται.

Η αγάπη δεν φεύγει τόσο εύκολα απ΄τη ζωή μας

Η καρδιά ακόμα νιώθει όμορφα

Ο ήλιος μας χαμογελάει για ακόμα μια μέρα

απλά πρέπει να του λέμε :

Γεια  σου χαίρομαι που βρίσκεσαι στη ζωή μου.

Χαίρομαι που βρίσκεσαι …

PER.999041_1.jpg

Οι μέρες οι χαμογελάστές συνεχίζονται.

Η αγάπη δεν φεύγει τόσο εύκολα απ΄τη ζωή μας

Η καρδιά ακόμα νιώθει όμορφα

Ο ήλιος μας χαμογελάει για ακόμα μια μέρα

απλά πρέπει να του λέμε :

Γεια  σου χαίρομαι που βρίσκεσαι στη ζωή μου.

Χαίρομαι που βρίσκεσαι …

PER.999041_1.jpg

Οι μέρες οι χαμογελάστές συνεχίζονται.

Η αγάπη δεν φεύγει τόσο εύκολα απ΄τη ζωή μας

Η καρδιά ακόμα νιώθει όμορφα

Ο ήλιος μας χαμογελάει για ακόμα μια μέρα

απλά πρέπει να του λέμε :

Γεια  σου χαίρομαι που βρίσκεσαι στη ζωή μου.

Χαίρομαι που βρίσκεσαι …

PER.999041_1.jpg

Οι μέρες οι χαμογελάστές συνεχίζονται.

Η αγάπη δεν φεύγει τόσο εύκολα απ΄τη ζωή μας

Η καρδιά ακόμα νιώθει όμορφα

Ο ήλιος μας χαμογελάει για ακόμα μια μέρα

απλά πρέπει να του λέμε :

Γεια  σου χαίρομαι που βρίσκεσαι στη ζωή μου.

Χαίρομαι που βρίσκεσαι …

PER.999041_1.jpg

Οι μέρες οι χαμογελάστές συνεχίζονται.

Η αγάπη δεν φεύγει τόσο εύκολα απ΄τη ζωή μας

Η καρδιά ακόμα νιώθει όμορφα

Ο ήλιος μας χαμογελάει για ακόμα μια μέρα

απλά πρέπει να του λέμε :

Γεια  σου χαίρομαι που βρίσκεσαι στη ζωή μου.

Χαίρομαι που βρίσκεσαι …

PER.999041_1.jpg

Οι μέρες οι χαμογελάστές συνεχίζονται.

Η αγάπη δεν φεύγει τόσο εύκολα απ΄τη ζωή μας

Η καρδιά ακόμα νιώθει όμορφα

Ο ήλιος μας χαμογελάει για ακόμα μια μέρα

απλά πρέπει να του λέμε :

Γεια  σου χαίρομαι που βρίσκεσαι στη ζωή μου.