Μόνο ΕΣΥ …

Το 2013 είναι τώρα πια εδώ

και εγώ είμαι καλά με την ζωή μου

έπαψα να πονάω και νιώθω ευτυχισμένη

ο έρωτας χτύπησε τη πόρτα μου

για ακόμα μια φορά.

Γι’ αυτό αφιερώνω στον ερωτά μου

το πιο όμορφο τραγούδι

Μόνο ΕΣΥ …

Το 2013 είναι τώρα πια εδώ

και εγώ είμαι καλά με την ζωή μου

έπαψα να πονάω και νιώθω ευτυχισμένη

ο έρωτας χτύπησε τη πόρτα μου

για ακόμα μια φορά.

Γι’ αυτό αφιερώνω στον ερωτά μου

το πιο όμορφο τραγούδι

Μόνο ΕΣΥ …

Το 2013 είναι τώρα πια εδώ

και εγώ είμαι καλά με την ζωή μου

έπαψα να πονάω και νιώθω ευτυχισμένη

ο έρωτας χτύπησε τη πόρτα μου

για ακόμα μια φορά.

Γι’ αυτό αφιερώνω στον ερωτά μου

το πιο όμορφο τραγούδι

Μόνο ΕΣΥ …

Το 2013 είναι τώρα πια εδώ

και εγώ είμαι καλά με την ζωή μου

έπαψα να πονάω και νιώθω ευτυχισμένη

ο έρωτας χτύπησε τη πόρτα μου

για ακόμα μια φορά.

Γι’ αυτό αφιερώνω στον ερωτά μου

το πιο όμορφο τραγούδι

Μόνο ΕΣΥ …

Το 2013 είναι τώρα πια εδώ

και εγώ είμαι καλά με την ζωή μου

έπαψα να πονάω και νιώθω ευτυχισμένη

ο έρωτας χτύπησε τη πόρτα μου

για ακόμα μια φορά.

Γι’ αυτό αφιερώνω στον ερωτά μου

το πιο όμορφο τραγούδι

Μόνο ΕΣΥ …

Το 2013 είναι τώρα πια εδώ

και εγώ είμαι καλά με την ζωή μου

έπαψα να πονάω και νιώθω ευτυχισμένη

ο έρωτας χτύπησε τη πόρτα μου

για ακόμα μια φορά.

Γι’ αυτό αφιερώνω στον ερωτά μου

το πιο όμορφο τραγούδι

Μόνο ΕΣΥ …

Το 2013 είναι τώρα πια εδώ

και εγώ είμαι καλά με την ζωή μου

έπαψα να πονάω και νιώθω ευτυχισμένη

ο έρωτας χτύπησε τη πόρτα μου

για ακόμα μια φορά.

Γι’ αυτό αφιερώνω στον ερωτά μου

το πιο όμορφο τραγούδι

Μόνο ΕΣΥ …

Το 2013 είναι τώρα πια εδώ

και εγώ είμαι καλά με την ζωή μου

έπαψα να πονάω και νιώθω ευτυχισμένη

ο έρωτας χτύπησε τη πόρτα μου

για ακόμα μια φορά.

Γι’ αυτό αφιερώνω στον ερωτά μου

το πιο όμορφο τραγούδι

Μόνο ΕΣΥ …

Το 2013 είναι τώρα πια εδώ

και εγώ είμαι καλά με την ζωή μου

έπαψα να πονάω και νιώθω ευτυχισμένη

ο έρωτας χτύπησε τη πόρτα μου

για ακόμα μια φορά.

Γι’ αυτό αφιερώνω στον ερωτά μου

το πιο όμορφο τραγούδι

Μόνο ΕΣΥ …

Το 2013 είναι τώρα πια εδώ

και εγώ είμαι καλά με την ζωή μου

έπαψα να πονάω και νιώθω ευτυχισμένη

ο έρωτας χτύπησε τη πόρτα μου

για ακόμα μια φορά.

Γι’ αυτό αφιερώνω στον ερωτά μου

το πιο όμορφο τραγούδι