Σαν θαύμα …

fall-in-love.jpg

Οι μέρες περνάνε και εσύ δεν είσαι πλάι μου

ξέρω πως θες να μείνεις μόνος σου

λίγο να σκεφτείς αλλά εμένα μου λείπεις πολύ

σκέφτομαι την αγακαλιά μου άδεια

και δάκρυα μου έρχονται στα μάτια

Μακάρι αγκαλιά μου να σε είχα

Αυτό μόνο ζητάω σαν θαύμα …

Advertisement

Σαν θαύμα …

fall-in-love.jpg

Οι μέρες περνάνε και εσύ δεν είσαι πλάι μου

ξέρω πως θες να μείνεις μόνος σου

λίγο να σκεφτείς αλλά εμένα μου λείπεις πολύ

σκέφτομαι την αγακαλιά μου άδεια

και δάκρυα μου έρχονται στα μάτια

Μακάρι αγκαλιά μου να σε είχα

Αυτό μόνο ζητάω σαν θαύμα …

Σαν θαύμα …

fall-in-love.jpg

Οι μέρες περνάνε και εσύ δεν είσαι πλάι μου

ξέρω πως θες να μείνεις μόνος σου

λίγο να σκεφτείς αλλά εμένα μου λείπεις πολύ

σκέφτομαι την αγακαλιά μου άδεια

και δάκρυα μου έρχονται στα μάτια

Μακάρι αγκαλιά μου να σε είχα

Αυτό μόνο ζητάω σαν θαύμα …

Σαν θαύμα …

fall-in-love.jpg

Οι μέρες περνάνε και εσύ δεν είσαι πλάι μου

ξέρω πως θες να μείνεις μόνος σου

λίγο να σκεφτείς αλλά εμένα μου λείπεις πολύ

σκέφτομαι την αγακαλιά μου άδεια

και δάκρυα μου έρχονται στα μάτια

Μακάρι αγκαλιά μου να σε είχα

Αυτό μόνο ζητάω σαν θαύμα …

Σαν θαύμα …

fall-in-love.jpg

Οι μέρες περνάνε και εσύ δεν είσαι πλάι μου

ξέρω πως θες να μείνεις μόνος σου

λίγο να σκεφτείς αλλά εμένα μου λείπεις πολύ

σκέφτομαι την αγακαλιά μου άδεια

και δάκρυα μου έρχονται στα μάτια

Μακάρι αγκαλιά μου να σε είχα

Αυτό μόνο ζητάω σαν θαύμα …

Σαν θαύμα …

fall-in-love.jpg

Οι μέρες περνάνε και εσύ δεν είσαι πλάι μου

ξέρω πως θες να μείνεις μόνος σου

λίγο να σκεφτείς αλλά εμένα μου λείπεις πολύ

σκέφτομαι την αγακαλιά μου άδεια

και δάκρυα μου έρχονται στα μάτια

Μακάρι αγκαλιά μου να σε είχα

Αυτό μόνο ζητάω σαν θαύμα …

Σαν θαύμα …

fall-in-love.jpg

Οι μέρες περνάνε και εσύ δεν είσαι πλάι μου

ξέρω πως θες να μείνεις μόνος σου

λίγο να σκεφτείς αλλά εμένα μου λείπεις πολύ

σκέφτομαι την αγακαλιά μου άδεια

και δάκρυα μου έρχονται στα μάτια

Μακάρι αγκαλιά μου να σε είχα

Αυτό μόνο ζητάω σαν θαύμα …

Σαν θαύμα …

fall-in-love.jpg

Οι μέρες περνάνε και εσύ δεν είσαι πλάι μου

ξέρω πως θες να μείνεις μόνος σου

λίγο να σκεφτείς αλλά εμένα μου λείπεις πολύ

σκέφτομαι την αγακαλιά μου άδεια

και δάκρυα μου έρχονται στα μάτια

Μακάρι αγκαλιά μου να σε είχα

Αυτό μόνο ζητάω σαν θαύμα …

Σαν θαύμα …

fall-in-love.jpg

Οι μέρες περνάνε και εσύ δεν είσαι πλάι μου

ξέρω πως θες να μείνεις μόνος σου

λίγο να σκεφτείς αλλά εμένα μου λείπεις πολύ

σκέφτομαι την αγακαλιά μου άδεια

και δάκρυα μου έρχονται στα μάτια

Μακάρι αγκαλιά μου να σε είχα

Αυτό μόνο ζητάω σαν θαύμα …

Σαν θαύμα …

fall-in-love.jpg

Οι μέρες περνάνε και εσύ δεν είσαι πλάι μου

ξέρω πως θες να μείνεις μόνος σου

λίγο να σκεφτείς αλλά εμένα μου λείπεις πολύ

σκέφτομαι την αγακαλιά μου άδεια

και δάκρυα μου έρχονται στα μάτια

Μακάρι αγκαλιά μου να σε είχα

Αυτό μόνο ζητάω σαν θαύμα …