Δεν φοβάμαι …

056.gif

Δε φοβάμαι να πιστέψω σε ένα κόσμο διαφορετικό

Σε δύο μάτια καστανά που μου έχουν κλεψει την καρδιά

Θέλω στη ζωή μου να υπάρχει χαρά και ευτυχία

και η καρδιά μου να μην πονάει για ανθρώπους

και πράγματα που δεν αξίζουν …

Advertisement

Δεν φοβάμαι …

056.gif

Δε φοβάμαι να πιστέψω σε ένα κόσμο διαφορετικό

Σε δύο μάτια καστανά που μου έχουν κλεψει την καρδιά

Θέλω στη ζωή μου να υπάρχει χαρά και ευτυχία

και η καρδιά μου να μην πονάει για ανθρώπους

και πράγματα που δεν αξίζουν …

Δεν φοβάμαι …

056.gif

Δε φοβάμαι να πιστέψω σε ένα κόσμο διαφορετικό

Σε δύο μάτια καστανά που μου έχουν κλεψει την καρδιά

Θέλω στη ζωή μου να υπάρχει χαρά και ευτυχία

και η καρδιά μου να μην πονάει για ανθρώπους

και πράγματα που δεν αξίζουν …

Δεν φοβάμαι …

056.gif

Δε φοβάμαι να πιστέψω σε ένα κόσμο διαφορετικό

Σε δύο μάτια καστανά που μου έχουν κλεψει την καρδιά

Θέλω στη ζωή μου να υπάρχει χαρά και ευτυχία

και η καρδιά μου να μην πονάει για ανθρώπους

και πράγματα που δεν αξίζουν …

Δεν φοβάμαι …

056.gif

Δε φοβάμαι να πιστέψω σε ένα κόσμο διαφορετικό

Σε δύο μάτια καστανά που μου έχουν κλεψει την καρδιά

Θέλω στη ζωή μου να υπάρχει χαρά και ευτυχία

και η καρδιά μου να μην πονάει για ανθρώπους

και πράγματα που δεν αξίζουν …

Δεν φοβάμαι …

056.gif

Δε φοβάμαι να πιστέψω σε ένα κόσμο διαφορετικό

Σε δύο μάτια καστανά που μου έχουν κλεψει την καρδιά

Θέλω στη ζωή μου να υπάρχει χαρά και ευτυχία

και η καρδιά μου να μην πονάει για ανθρώπους

και πράγματα που δεν αξίζουν …

Δεν φοβάμαι …

056.gif

Δε φοβάμαι να πιστέψω σε ένα κόσμο διαφορετικό

Σε δύο μάτια καστανά που μου έχουν κλεψει την καρδιά

Θέλω στη ζωή μου να υπάρχει χαρά και ευτυχία

και η καρδιά μου να μην πονάει για ανθρώπους

και πράγματα που δεν αξίζουν …

Δεν φοβάμαι …

056.gif

Δε φοβάμαι να πιστέψω σε ένα κόσμο διαφορετικό

Σε δύο μάτια καστανά που μου έχουν κλεψει την καρδιά

Θέλω στη ζωή μου να υπάρχει χαρά και ευτυχία

και η καρδιά μου να μην πονάει για ανθρώπους

και πράγματα που δεν αξίζουν …

Δεν φοβάμαι …

056.gif

Δε φοβάμαι να πιστέψω σε ένα κόσμο διαφορετικό

Σε δύο μάτια καστανά που μου έχουν κλεψει την καρδιά

Θέλω στη ζωή μου να υπάρχει χαρά και ευτυχία

και η καρδιά μου να μην πονάει για ανθρώπους

και πράγματα που δεν αξίζουν …

Δεν φοβάμαι …

056.gif

Δε φοβάμαι να πιστέψω σε ένα κόσμο διαφορετικό

Σε δύο μάτια καστανά που μου έχουν κλεψει την καρδιά

Θέλω στη ζωή μου να υπάρχει χαρά και ευτυχία

και η καρδιά μου να μην πονάει για ανθρώπους

και πράγματα που δεν αξίζουν …