Ο πιο όμορφος…

Εδώ και 2 μέρες έχουμε μπει στον ομορφότερο μήνα όλου του χρόνου.

Ο Δεκέμβριος είναι ο αγαπημένος μου μήνας

λόγω των Χριστογέννων.

Αισθάνομαι τόσο όμορφα τις τελευταίες μέρες

που δεν ξέρω αν ειναι καλό ή κακο.

Θα δείξει …

Για να ευθυμήσουμε σας αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την εποχή.

Advertisement

Ο πιο όμορφος…

Εδώ και 2 μέρες έχουμε μπει στον ομορφότερο μήνα όλου του χρόνου.

Ο Δεκέμβριος είναι ο αγαπημένος μου μήνας

λόγω των Χριστογέννων.

Αισθάνομαι τόσο όμορφα τις τελευταίες μέρες

που δεν ξέρω αν ειναι καλό ή κακο.

Θα δείξει …

Για να ευθυμήσουμε σας αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την εποχή.

Ο πιο όμορφος…

Εδώ και 2 μέρες έχουμε μπει στον ομορφότερο μήνα όλου του χρόνου.

Ο Δεκέμβριος είναι ο αγαπημένος μου μήνας

λόγω των Χριστογέννων.

Αισθάνομαι τόσο όμορφα τις τελευταίες μέρες

που δεν ξέρω αν ειναι καλό ή κακο.

Θα δείξει …

Για να ευθυμήσουμε σας αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την εποχή.

Ο πιο όμορφος…

Εδώ και 2 μέρες έχουμε μπει στον ομορφότερο μήνα όλου του χρόνου.

Ο Δεκέμβριος είναι ο αγαπημένος μου μήνας

λόγω των Χριστογέννων.

Αισθάνομαι τόσο όμορφα τις τελευταίες μέρες

που δεν ξέρω αν ειναι καλό ή κακο.

Θα δείξει …

Για να ευθυμήσουμε σας αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την εποχή.

Ο πιο όμορφος…

Εδώ και 2 μέρες έχουμε μπει στον ομορφότερο μήνα όλου του χρόνου.

Ο Δεκέμβριος είναι ο αγαπημένος μου μήνας

λόγω των Χριστογέννων.

Αισθάνομαι τόσο όμορφα τις τελευταίες μέρες

που δεν ξέρω αν ειναι καλό ή κακο.

Θα δείξει …

Για να ευθυμήσουμε σας αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την εποχή.

Ο πιο όμορφος…

Εδώ και 2 μέρες έχουμε μπει στον ομορφότερο μήνα όλου του χρόνου.

Ο Δεκέμβριος είναι ο αγαπημένος μου μήνας

λόγω των Χριστογέννων.

Αισθάνομαι τόσο όμορφα τις τελευταίες μέρες

που δεν ξέρω αν ειναι καλό ή κακο.

Θα δείξει …

Για να ευθυμήσουμε σας αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την εποχή.

Ο πιο όμορφος…

Εδώ και 2 μέρες έχουμε μπει στον ομορφότερο μήνα όλου του χρόνου.

Ο Δεκέμβριος είναι ο αγαπημένος μου μήνας

λόγω των Χριστογέννων.

Αισθάνομαι τόσο όμορφα τις τελευταίες μέρες

που δεν ξέρω αν ειναι καλό ή κακο.

Θα δείξει …

Για να ευθυμήσουμε σας αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την εποχή.

Ο πιο όμορφος…

Εδώ και 2 μέρες έχουμε μπει στον ομορφότερο μήνα όλου του χρόνου.

Ο Δεκέμβριος είναι ο αγαπημένος μου μήνας

λόγω των Χριστογέννων.

Αισθάνομαι τόσο όμορφα τις τελευταίες μέρες

που δεν ξέρω αν ειναι καλό ή κακο.

Θα δείξει …

Για να ευθυμήσουμε σας αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την εποχή.

Ο πιο όμορφος…

Εδώ και 2 μέρες έχουμε μπει στον ομορφότερο μήνα όλου του χρόνου.

Ο Δεκέμβριος είναι ο αγαπημένος μου μήνας

λόγω των Χριστογέννων.

Αισθάνομαι τόσο όμορφα τις τελευταίες μέρες

που δεν ξέρω αν ειναι καλό ή κακο.

Θα δείξει …

Για να ευθυμήσουμε σας αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την εποχή.

Ο πιο όμορφος…

Εδώ και 2 μέρες έχουμε μπει στον ομορφότερο μήνα όλου του χρόνου.

Ο Δεκέμβριος είναι ο αγαπημένος μου μήνας

λόγω των Χριστογέννων.

Αισθάνομαι τόσο όμορφα τις τελευταίες μέρες

που δεν ξέρω αν ειναι καλό ή κακο.

Θα δείξει …

Για να ευθυμήσουμε σας αφιερώνω το αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την εποχή.