Τριαντάφυλλα πολλά στην ζωή μας …

Ποίηση: Κώστας Καρυωτάκης.

Μουσική: Λένα Πλάτωνος.

Πρώτη εκτέλεση: Σαββίνα Γιαννάτου, δίσκος «ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ – 13 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ», αρχές του ’80.

Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα

είδα το βράδυ αυτό.

Κάποια χρυσή,λεπτότατη

στους δρόμους ευωδιά.

Και στην καρδιά

αιφνίδια καλοσύνη.

Στα χέρια το παλτό,

στ’ανεστραμμένο πρόσωπο η σελήνη.

Ηλεκτρισμένη από φιλήματα

θα’λεγες την ατμόσφαιρα.

Η σκέψις,τα ποιήματα,

βάρος περιττό.

Έχω κάτι σπασμένα φτερά.

Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε

το καλοκαίρι αυτό.

Για ποιαν ανέλπιστη χαρά,

για ποιες αγάπες,

για ποιο ταξίδι ονειρευτό.

αφιερωμένο σε όλους εσάς …

Advertisement

Τριαντάφυλλα πολλά στην ζωή μας …

Ποίηση: Κώστας Καρυωτάκης.

Μουσική: Λένα Πλάτωνος.

Πρώτη εκτέλεση: Σαββίνα Γιαννάτου, δίσκος «ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ – 13 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ», αρχές του ’80.

Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα

είδα το βράδυ αυτό.

Κάποια χρυσή,λεπτότατη

στους δρόμους ευωδιά.

Και στην καρδιά

αιφνίδια καλοσύνη.

Στα χέρια το παλτό,

στ’ανεστραμμένο πρόσωπο η σελήνη.

Ηλεκτρισμένη από φιλήματα

θα’λεγες την ατμόσφαιρα.

Η σκέψις,τα ποιήματα,

βάρος περιττό.

Έχω κάτι σπασμένα φτερά.

Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε

το καλοκαίρι αυτό.

Για ποιαν ανέλπιστη χαρά,

για ποιες αγάπες,

για ποιο ταξίδι ονειρευτό.

αφιερωμένο σε όλους εσάς …

Τριαντάφυλλα πολλά στην ζωή μας …

Ποίηση: Κώστας Καρυωτάκης.

Μουσική: Λένα Πλάτωνος.

Πρώτη εκτέλεση: Σαββίνα Γιαννάτου, δίσκος «ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ – 13 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ», αρχές του ’80.

Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα

είδα το βράδυ αυτό.

Κάποια χρυσή,λεπτότατη

στους δρόμους ευωδιά.

Και στην καρδιά

αιφνίδια καλοσύνη.

Στα χέρια το παλτό,

στ’ανεστραμμένο πρόσωπο η σελήνη.

Ηλεκτρισμένη από φιλήματα

θα’λεγες την ατμόσφαιρα.

Η σκέψις,τα ποιήματα,

βάρος περιττό.

Έχω κάτι σπασμένα φτερά.

Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε

το καλοκαίρι αυτό.

Για ποιαν ανέλπιστη χαρά,

για ποιες αγάπες,

για ποιο ταξίδι ονειρευτό.

αφιερωμένο σε όλους εσάς …

Τριαντάφυλλα πολλά στην ζωή μας …

Ποίηση: Κώστας Καρυωτάκης.

Μουσική: Λένα Πλάτωνος.

Πρώτη εκτέλεση: Σαββίνα Γιαννάτου, δίσκος «ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ – 13 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ», αρχές του ’80.

Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα

είδα το βράδυ αυτό.

Κάποια χρυσή,λεπτότατη

στους δρόμους ευωδιά.

Και στην καρδιά

αιφνίδια καλοσύνη.

Στα χέρια το παλτό,

στ’ανεστραμμένο πρόσωπο η σελήνη.

Ηλεκτρισμένη από φιλήματα

θα’λεγες την ατμόσφαιρα.

Η σκέψις,τα ποιήματα,

βάρος περιττό.

Έχω κάτι σπασμένα φτερά.

Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε

το καλοκαίρι αυτό.

Για ποιαν ανέλπιστη χαρά,

για ποιες αγάπες,

για ποιο ταξίδι ονειρευτό.

αφιερωμένο σε όλους εσάς …

Τριαντάφυλλα πολλά στην ζωή μας …

Ποίηση: Κώστας Καρυωτάκης.

Μουσική: Λένα Πλάτωνος.

Πρώτη εκτέλεση: Σαββίνα Γιαννάτου, δίσκος «ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ – 13 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ», αρχές του ’80.

Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα

είδα το βράδυ αυτό.

Κάποια χρυσή,λεπτότατη

στους δρόμους ευωδιά.

Και στην καρδιά

αιφνίδια καλοσύνη.

Στα χέρια το παλτό,

στ’ανεστραμμένο πρόσωπο η σελήνη.

Ηλεκτρισμένη από φιλήματα

θα’λεγες την ατμόσφαιρα.

Η σκέψις,τα ποιήματα,

βάρος περιττό.

Έχω κάτι σπασμένα φτερά.

Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε

το καλοκαίρι αυτό.

Για ποιαν ανέλπιστη χαρά,

για ποιες αγάπες,

για ποιο ταξίδι ονειρευτό.

αφιερωμένο σε όλους εσάς …

Τριαντάφυλλα πολλά στην ζωή μας …

Ποίηση: Κώστας Καρυωτάκης.

Μουσική: Λένα Πλάτωνος.

Πρώτη εκτέλεση: Σαββίνα Γιαννάτου, δίσκος «ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ – 13 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ», αρχές του ’80.

Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα

είδα το βράδυ αυτό.

Κάποια χρυσή,λεπτότατη

στους δρόμους ευωδιά.

Και στην καρδιά

αιφνίδια καλοσύνη.

Στα χέρια το παλτό,

στ’ανεστραμμένο πρόσωπο η σελήνη.

Ηλεκτρισμένη από φιλήματα

θα’λεγες την ατμόσφαιρα.

Η σκέψις,τα ποιήματα,

βάρος περιττό.

Έχω κάτι σπασμένα φτερά.

Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε

το καλοκαίρι αυτό.

Για ποιαν ανέλπιστη χαρά,

για ποιες αγάπες,

για ποιο ταξίδι ονειρευτό.

αφιερωμένο σε όλους εσάς …

Τριαντάφυλλα πολλά στην ζωή μας …

Ποίηση: Κώστας Καρυωτάκης.

Μουσική: Λένα Πλάτωνος.

Πρώτη εκτέλεση: Σαββίνα Γιαννάτου, δίσκος «ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ – 13 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ», αρχές του ’80.

Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα

είδα το βράδυ αυτό.

Κάποια χρυσή,λεπτότατη

στους δρόμους ευωδιά.

Και στην καρδιά

αιφνίδια καλοσύνη.

Στα χέρια το παλτό,

στ’ανεστραμμένο πρόσωπο η σελήνη.

Ηλεκτρισμένη από φιλήματα

θα’λεγες την ατμόσφαιρα.

Η σκέψις,τα ποιήματα,

βάρος περιττό.

Έχω κάτι σπασμένα φτερά.

Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε

το καλοκαίρι αυτό.

Για ποιαν ανέλπιστη χαρά,

για ποιες αγάπες,

για ποιο ταξίδι ονειρευτό.

αφιερωμένο σε όλους εσάς …

Τριαντάφυλλα πολλά στην ζωή μας …

Ποίηση: Κώστας Καρυωτάκης.

Μουσική: Λένα Πλάτωνος.

Πρώτη εκτέλεση: Σαββίνα Γιαννάτου, δίσκος «ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ – 13 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ», αρχές του ’80.

Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα

είδα το βράδυ αυτό.

Κάποια χρυσή,λεπτότατη

στους δρόμους ευωδιά.

Και στην καρδιά

αιφνίδια καλοσύνη.

Στα χέρια το παλτό,

στ’ανεστραμμένο πρόσωπο η σελήνη.

Ηλεκτρισμένη από φιλήματα

θα’λεγες την ατμόσφαιρα.

Η σκέψις,τα ποιήματα,

βάρος περιττό.

Έχω κάτι σπασμένα φτερά.

Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε

το καλοκαίρι αυτό.

Για ποιαν ανέλπιστη χαρά,

για ποιες αγάπες,

για ποιο ταξίδι ονειρευτό.

αφιερωμένο σε όλους εσάς …

Τριαντάφυλλα πολλά στην ζωή μας …

Ποίηση: Κώστας Καρυωτάκης.

Μουσική: Λένα Πλάτωνος.

Πρώτη εκτέλεση: Σαββίνα Γιαννάτου, δίσκος «ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ – 13 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ», αρχές του ’80.

Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα

είδα το βράδυ αυτό.

Κάποια χρυσή,λεπτότατη

στους δρόμους ευωδιά.

Και στην καρδιά

αιφνίδια καλοσύνη.

Στα χέρια το παλτό,

στ’ανεστραμμένο πρόσωπο η σελήνη.

Ηλεκτρισμένη από φιλήματα

θα’λεγες την ατμόσφαιρα.

Η σκέψις,τα ποιήματα,

βάρος περιττό.

Έχω κάτι σπασμένα φτερά.

Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε

το καλοκαίρι αυτό.

Για ποιαν ανέλπιστη χαρά,

για ποιες αγάπες,

για ποιο ταξίδι ονειρευτό.

αφιερωμένο σε όλους εσάς …

Τριαντάφυλλα πολλά στην ζωή μας …

Ποίηση: Κώστας Καρυωτάκης.

Μουσική: Λένα Πλάτωνος.

Πρώτη εκτέλεση: Σαββίνα Γιαννάτου, δίσκος «ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ – 13 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ», αρχές του ’80.

Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα

είδα το βράδυ αυτό.

Κάποια χρυσή,λεπτότατη

στους δρόμους ευωδιά.

Και στην καρδιά

αιφνίδια καλοσύνη.

Στα χέρια το παλτό,

στ’ανεστραμμένο πρόσωπο η σελήνη.

Ηλεκτρισμένη από φιλήματα

θα’λεγες την ατμόσφαιρα.

Η σκέψις,τα ποιήματα,

βάρος περιττό.

Έχω κάτι σπασμένα φτερά.

Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε

το καλοκαίρι αυτό.

Για ποιαν ανέλπιστη χαρά,

για ποιες αγάπες,

για ποιο ταξίδι ονειρευτό.

αφιερωμένο σε όλους εσάς …