Ευτυχισμένη μ’ έκανες …

image003.jpg

Την πιο όμορφη πανσέληνο σε γνώρισα

σ’ ένιωσα μέσα στο κομί μου

σα να ήσουνα ένα με το σώμα μου

τόσο κοντά στην καρδιά μου.

 

Δε σε ρώτησα όνομα

τίποτα δεν ήθελα να μάθω

μόνο να νιώσω ήθελα

εσένα στην αγκαλιά μου.

 

Αγάπη σου έδωσα

λατρεία πήρα

και αν υπήρχες πάντα μέσα μου

ήσουνα εσύ που ευτυχισμένη μ’ έκανες.

Advertisement

Ευτυχισμένη μ’ έκανες …

image003.jpg

Την πιο όμορφη πανσέληνο σε γνώρισα

σ’ ένιωσα μέσα στο κομί μου

σα να ήσουνα ένα με το σώμα μου

τόσο κοντά στην καρδιά μου.

 

Δε σε ρώτησα όνομα

τίποτα δεν ήθελα να μάθω

μόνο να νιώσω ήθελα

εσένα στην αγκαλιά μου.

 

Αγάπη σου έδωσα

λατρεία πήρα

και αν υπήρχες πάντα μέσα μου

ήσουνα εσύ που ευτυχισμένη μ’ έκανες.

Ευτυχισμένη μ’ έκανες …

image003.jpg

Την πιο όμορφη πανσέληνο σε γνώρισα

σ’ ένιωσα μέσα στο κομί μου

σα να ήσουνα ένα με το σώμα μου

τόσο κοντά στην καρδιά μου.

 

Δε σε ρώτησα όνομα

τίποτα δεν ήθελα να μάθω

μόνο να νιώσω ήθελα

εσένα στην αγκαλιά μου.

 

Αγάπη σου έδωσα

λατρεία πήρα

και αν υπήρχες πάντα μέσα μου

ήσουνα εσύ που ευτυχισμένη μ’ έκανες.

Ευτυχισμένη μ’ έκανες …

image003.jpg

Την πιο όμορφη πανσέληνο σε γνώρισα

σ’ ένιωσα μέσα στο κομί μου

σα να ήσουνα ένα με το σώμα μου

τόσο κοντά στην καρδιά μου.

 

Δε σε ρώτησα όνομα

τίποτα δεν ήθελα να μάθω

μόνο να νιώσω ήθελα

εσένα στην αγκαλιά μου.

 

Αγάπη σου έδωσα

λατρεία πήρα

και αν υπήρχες πάντα μέσα μου

ήσουνα εσύ που ευτυχισμένη μ’ έκανες.

Ευτυχισμένη μ’ έκανες …

image003.jpg

Την πιο όμορφη πανσέληνο σε γνώρισα

σ’ ένιωσα μέσα στο κομί μου

σα να ήσουνα ένα με το σώμα μου

τόσο κοντά στην καρδιά μου.

 

Δε σε ρώτησα όνομα

τίποτα δεν ήθελα να μάθω

μόνο να νιώσω ήθελα

εσένα στην αγκαλιά μου.

 

Αγάπη σου έδωσα

λατρεία πήρα

και αν υπήρχες πάντα μέσα μου

ήσουνα εσύ που ευτυχισμένη μ’ έκανες.

Ευτυχισμένη μ’ έκανες …

image003.jpg

Την πιο όμορφη πανσέληνο σε γνώρισα

σ’ ένιωσα μέσα στο κομί μου

σα να ήσουνα ένα με το σώμα μου

τόσο κοντά στην καρδιά μου.

 

Δε σε ρώτησα όνομα

τίποτα δεν ήθελα να μάθω

μόνο να νιώσω ήθελα

εσένα στην αγκαλιά μου.

 

Αγάπη σου έδωσα

λατρεία πήρα

και αν υπήρχες πάντα μέσα μου

ήσουνα εσύ που ευτυχισμένη μ’ έκανες.

Ευτυχισμένη μ’ έκανες …

image003.jpg

Την πιο όμορφη πανσέληνο σε γνώρισα

σ’ ένιωσα μέσα στο κομί μου

σα να ήσουνα ένα με το σώμα μου

τόσο κοντά στην καρδιά μου.

 

Δε σε ρώτησα όνομα

τίποτα δεν ήθελα να μάθω

μόνο να νιώσω ήθελα

εσένα στην αγκαλιά μου.

 

Αγάπη σου έδωσα

λατρεία πήρα

και αν υπήρχες πάντα μέσα μου

ήσουνα εσύ που ευτυχισμένη μ’ έκανες.

Ευτυχισμένη μ’ έκανες …

image003.jpg

Την πιο όμορφη πανσέληνο σε γνώρισα

σ’ ένιωσα μέσα στο κομί μου

σα να ήσουνα ένα με το σώμα μου

τόσο κοντά στην καρδιά μου.

 

Δε σε ρώτησα όνομα

τίποτα δεν ήθελα να μάθω

μόνο να νιώσω ήθελα

εσένα στην αγκαλιά μου.

 

Αγάπη σου έδωσα

λατρεία πήρα

και αν υπήρχες πάντα μέσα μου

ήσουνα εσύ που ευτυχισμένη μ’ έκανες.

Ευτυχισμένη μ’ έκανες …

image003.jpg

Την πιο όμορφη πανσέληνο σε γνώρισα

σ’ ένιωσα μέσα στο κομί μου

σα να ήσουνα ένα με το σώμα μου

τόσο κοντά στην καρδιά μου.

 

Δε σε ρώτησα όνομα

τίποτα δεν ήθελα να μάθω

μόνο να νιώσω ήθελα

εσένα στην αγκαλιά μου.

 

Αγάπη σου έδωσα

λατρεία πήρα

και αν υπήρχες πάντα μέσα μου

ήσουνα εσύ που ευτυχισμένη μ’ έκανες.

Ευτυχισμένη μ’ έκανες …

image003.jpg

Την πιο όμορφη πανσέληνο σε γνώρισα

σ’ ένιωσα μέσα στο κομί μου

σα να ήσουνα ένα με το σώμα μου

τόσο κοντά στην καρδιά μου.

 

Δε σε ρώτησα όνομα

τίποτα δεν ήθελα να μάθω

μόνο να νιώσω ήθελα

εσένα στην αγκαλιά μου.

 

Αγάπη σου έδωσα

λατρεία πήρα

και αν υπήρχες πάντα μέσα μου

ήσουνα εσύ που ευτυχισμένη μ’ έκανες.