2012 λοιπον …

Ε και πήραμε ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη μας …

Σιγά δεν έγινε τίποτα …

Μεγαλώνουμε και γινόμαστε πιο σοφοί

αλλά η αγάπη ακόμα μας καραδοκεί

και δεν θέλει να έρθει στην αγκαλιά μας

την κυνηγάμε αλλά πάντα μας ξεφευγει

και ας λέει άλλα η χαρούλα …

Advertisement

2012 λοιπον …

Ε και πήραμε ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη μας …

Σιγά δεν έγινε τίποτα …

Μεγαλώνουμε και γινόμαστε πιο σοφοί

αλλά η αγάπη ακόμα μας καραδοκεί

και δεν θέλει να έρθει στην αγκαλιά μας

την κυνηγάμε αλλά πάντα μας ξεφευγει

και ας λέει άλλα η χαρούλα …

2012 λοιπον …

Ε και πήραμε ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη μας …

Σιγά δεν έγινε τίποτα …

Μεγαλώνουμε και γινόμαστε πιο σοφοί

αλλά η αγάπη ακόμα μας καραδοκεί

και δεν θέλει να έρθει στην αγκαλιά μας

την κυνηγάμε αλλά πάντα μας ξεφευγει

και ας λέει άλλα η χαρούλα …

2012 λοιπον …

Ε και πήραμε ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη μας …

Σιγά δεν έγινε τίποτα …

Μεγαλώνουμε και γινόμαστε πιο σοφοί

αλλά η αγάπη ακόμα μας καραδοκεί

και δεν θέλει να έρθει στην αγκαλιά μας

την κυνηγάμε αλλά πάντα μας ξεφευγει

και ας λέει άλλα η χαρούλα …

2012 λοιπον …

Ε και πήραμε ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη μας …

Σιγά δεν έγινε τίποτα …

Μεγαλώνουμε και γινόμαστε πιο σοφοί

αλλά η αγάπη ακόμα μας καραδοκεί

και δεν θέλει να έρθει στην αγκαλιά μας

την κυνηγάμε αλλά πάντα μας ξεφευγει

και ας λέει άλλα η χαρούλα …

2012 λοιπον …

Ε και πήραμε ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη μας …

Σιγά δεν έγινε τίποτα …

Μεγαλώνουμε και γινόμαστε πιο σοφοί

αλλά η αγάπη ακόμα μας καραδοκεί

και δεν θέλει να έρθει στην αγκαλιά μας

την κυνηγάμε αλλά πάντα μας ξεφευγει

και ας λέει άλλα η χαρούλα …

2012 λοιπον …

Ε και πήραμε ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη μας …

Σιγά δεν έγινε τίποτα …

Μεγαλώνουμε και γινόμαστε πιο σοφοί

αλλά η αγάπη ακόμα μας καραδοκεί

και δεν θέλει να έρθει στην αγκαλιά μας

την κυνηγάμε αλλά πάντα μας ξεφευγει

και ας λέει άλλα η χαρούλα …

2012 λοιπον …

Ε και πήραμε ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη μας …

Σιγά δεν έγινε τίποτα …

Μεγαλώνουμε και γινόμαστε πιο σοφοί

αλλά η αγάπη ακόμα μας καραδοκεί

και δεν θέλει να έρθει στην αγκαλιά μας

την κυνηγάμε αλλά πάντα μας ξεφευγει

και ας λέει άλλα η χαρούλα …

2012 λοιπον …

Ε και πήραμε ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη μας …

Σιγά δεν έγινε τίποτα …

Μεγαλώνουμε και γινόμαστε πιο σοφοί

αλλά η αγάπη ακόμα μας καραδοκεί

και δεν θέλει να έρθει στην αγκαλιά μας

την κυνηγάμε αλλά πάντα μας ξεφευγει

και ας λέει άλλα η χαρούλα …

2012 λοιπον …

Ε και πήραμε ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη μας …

Σιγά δεν έγινε τίποτα …

Μεγαλώνουμε και γινόμαστε πιο σοφοί

αλλά η αγάπη ακόμα μας καραδοκεί

και δεν θέλει να έρθει στην αγκαλιά μας

την κυνηγάμε αλλά πάντα μας ξεφευγει

και ας λέει άλλα η χαρούλα …