Κάνω μια ευχή …

Κάνω μια ευχή για αύριο όλα να πάνε καλά

να πάψω να αισθάνομαι ασχημα

και να έχει ήλιο στη καρδιά μου …