Τρέχει …

Βρέχει σήμερα και απ΄το πρωί αυτό το τραγούδι σιγοψυθιρίζω …

Αφιερωμένο σε όλους …

Μουσική : Δημήτρης Παπαδημητρίου

Στίχοι : Νίκος Γκάτσος

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Έπιασες καινούργιο φίλο

Τρέχει, τρέχει τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στ’ αυλάκι

Σ’ άλλον έδωσες φιλάκι

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα κλώνια

Σαν τα νιάτα σαν τα χιόνια

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Ήσουν της καρδιάς μου αφέντρα

Τρέχει το πουλί να το χαρώ

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Advertisement

Τρέχει …

Βρέχει σήμερα και απ΄το πρωί αυτό το τραγούδι σιγοψυθιρίζω …

Αφιερωμένο σε όλους …

Μουσική : Δημήτρης Παπαδημητρίου

Στίχοι : Νίκος Γκάτσος

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Έπιασες καινούργιο φίλο

Τρέχει, τρέχει τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στ’ αυλάκι

Σ’ άλλον έδωσες φιλάκι

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα κλώνια

Σαν τα νιάτα σαν τα χιόνια

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Ήσουν της καρδιάς μου αφέντρα

Τρέχει το πουλί να το χαρώ

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Τρέχει …

Βρέχει σήμερα και απ΄το πρωί αυτό το τραγούδι σιγοψυθιρίζω …

Αφιερωμένο σε όλους …

Μουσική : Δημήτρης Παπαδημητρίου

Στίχοι : Νίκος Γκάτσος

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Έπιασες καινούργιο φίλο

Τρέχει, τρέχει τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στ’ αυλάκι

Σ’ άλλον έδωσες φιλάκι

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα κλώνια

Σαν τα νιάτα σαν τα χιόνια

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Ήσουν της καρδιάς μου αφέντρα

Τρέχει το πουλί να το χαρώ

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Τρέχει …

Βρέχει σήμερα και απ΄το πρωί αυτό το τραγούδι σιγοψυθιρίζω …

Αφιερωμένο σε όλους …

Μουσική : Δημήτρης Παπαδημητρίου

Στίχοι : Νίκος Γκάτσος

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Έπιασες καινούργιο φίλο

Τρέχει, τρέχει τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στ’ αυλάκι

Σ’ άλλον έδωσες φιλάκι

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα κλώνια

Σαν τα νιάτα σαν τα χιόνια

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Ήσουν της καρδιάς μου αφέντρα

Τρέχει το πουλί να το χαρώ

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Τρέχει …

Βρέχει σήμερα και απ΄το πρωί αυτό το τραγούδι σιγοψυθιρίζω …

Αφιερωμένο σε όλους …

Μουσική : Δημήτρης Παπαδημητρίου

Στίχοι : Νίκος Γκάτσος

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Έπιασες καινούργιο φίλο

Τρέχει, τρέχει τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στ’ αυλάκι

Σ’ άλλον έδωσες φιλάκι

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα κλώνια

Σαν τα νιάτα σαν τα χιόνια

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Ήσουν της καρδιάς μου αφέντρα

Τρέχει το πουλί να το χαρώ

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Τρέχει …

Βρέχει σήμερα και απ΄το πρωί αυτό το τραγούδι σιγοψυθιρίζω …

Αφιερωμένο σε όλους …

Μουσική : Δημήτρης Παπαδημητρίου

Στίχοι : Νίκος Γκάτσος

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Έπιασες καινούργιο φίλο

Τρέχει, τρέχει τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στ’ αυλάκι

Σ’ άλλον έδωσες φιλάκι

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα κλώνια

Σαν τα νιάτα σαν τα χιόνια

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Ήσουν της καρδιάς μου αφέντρα

Τρέχει το πουλί να το χαρώ

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Τρέχει …

Βρέχει σήμερα και απ΄το πρωί αυτό το τραγούδι σιγοψυθιρίζω …

Αφιερωμένο σε όλους …

Μουσική : Δημήτρης Παπαδημητρίου

Στίχοι : Νίκος Γκάτσος

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Έπιασες καινούργιο φίλο

Τρέχει, τρέχει τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στ’ αυλάκι

Σ’ άλλον έδωσες φιλάκι

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα κλώνια

Σαν τα νιάτα σαν τα χιόνια

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Ήσουν της καρδιάς μου αφέντρα

Τρέχει το πουλί να το χαρώ

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Τρέχει …

Βρέχει σήμερα και απ΄το πρωί αυτό το τραγούδι σιγοψυθιρίζω …

Αφιερωμένο σε όλους …

Μουσική : Δημήτρης Παπαδημητρίου

Στίχοι : Νίκος Γκάτσος

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Έπιασες καινούργιο φίλο

Τρέχει, τρέχει τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στ’ αυλάκι

Σ’ άλλον έδωσες φιλάκι

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα κλώνια

Σαν τα νιάτα σαν τα χιόνια

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Ήσουν της καρδιάς μου αφέντρα

Τρέχει το πουλί να το χαρώ

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Τρέχει …

Βρέχει σήμερα και απ΄το πρωί αυτό το τραγούδι σιγοψυθιρίζω …

Αφιερωμένο σε όλους …

Μουσική : Δημήτρης Παπαδημητρίου

Στίχοι : Νίκος Γκάτσος

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Έπιασες καινούργιο φίλο

Τρέχει, τρέχει τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στ’ αυλάκι

Σ’ άλλον έδωσες φιλάκι

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα κλώνια

Σαν τα νιάτα σαν τα χιόνια

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Ήσουν της καρδιάς μου αφέντρα

Τρέχει το πουλί να το χαρώ

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Τρέχει …

Βρέχει σήμερα και απ΄το πρωί αυτό το τραγούδι σιγοψυθιρίζω …

Αφιερωμένο σε όλους …

Μουσική : Δημήτρης Παπαδημητρίου

Στίχοι : Νίκος Γκάτσος

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Έπιασες καινούργιο φίλο

Τρέχει, τρέχει τρέχει το νερό

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στ’ αυλάκι

Σ’ άλλον έδωσες φιλάκι

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα κλώνια

Σαν τα νιάτα σαν τα χιόνια

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Ήσουν της καρδιάς μου αφέντρα

Τρέχει το πουλί να το χαρώ

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά

Παίζει με τον ήλιο το νερό

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό

Παίξαμε κι εμείς με τ’ όνειρο

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο

Κι όλα γίνονται βαριά

Στου καιρού τη ζυγαριά